Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2501CĐồ Hoạ Máy Tính Đặng Quang Huy04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Duy An2112111017CT2501C
20.0%
80.0%
90000
2Vũ Bá Quốc Anh2112111005CT2501C
0%
100.0%
0000
3Đoàn Quốc Anh2112111038CT2501C
6.67%
93.33%
30000
4Bùi Tuấn Anh2112102034CT2501C
20.0%
80.0%
90000
5Nguyễn Hải Bình2112111013CT2501C
0%
100.0%
0000
6Phạm Văn Cao2112111030CT2501C
20.0%
80.0%
90000
7Nguyễn Đức Cảnh2112111003CT2501C
0.0%
100.0%
00000
8Hoàng Hữu Cường2112111020CT2501C
13.33%
86.67%
60000
9Trần Công Duy2112111021CT2501C
6.67%
93.33%
30000
10Lưu Đức Đạt2112111032CT2501C
13.33%
86.67%
60000
11Đinh Hữu Đạt2112111034CT2501C
0%
100.0%
0000
12Hoàng Đình Hiệp2112111022CT2501C
0.0%
100.0%
00000
13Vũ Khắc Hoàng2112111028CT2501C
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
0%
100.0%
0000
15Phạm Vũ Huy2112111019CT2501C
13.33%
86.67%
60000
16Phạm Thành Lâm2112111015CT2501C
13.33%
86.67%
60000
17Đoàn Duy Linh2112111014CT2501C
0%
100.0%
0000
18Nguyễn Đại Minh2112111026CT2501C
13.33%
86.67%
60000
19Nguyễn Thị Phượng2112111039CT2501C
0%
100.0%
0000
20Bùi Anh Minh Quân2112111027CT2501C
0%
100.0%
0000
21Đỗ Hồng Quân2112111018CT2501C
0%
100.0%
0000
22Vũ Thị Minh Thư2112111007CT2501C
13.33%
86.67%
60000
23Chu Đình Tuân2112111025CT2501C
0%
100.0%
0000
24Cù Văn Tú2112111041CT2501C
13.33%
86.67%
60000
25Nguyễn Đức Tùng2112111033CT2501C
20.0%
80.0%
90000
26Nguyễn Vũ Xuân Tùng2112111016CT2501C
6.67%
93.33%
30000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 17/08/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang HuyChương 1: Giới thiệu về Đồ họa máy tính
207h00 24/08/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 1: ...
Chương 2: Các đối tượng đồ họa cơ sở
Phạm Thành Lâm (3t, true)
Vũ Thị Minh Thư (3t, true)
307h00 31/08/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 2: ...
Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t, false)
407h00 07/09/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 2: ...
Phạm Vũ Huy (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
507h00 14/09/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 2: ...
Thực hành.
Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thành Lâm (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
607h00 21/09/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 3: Đồ họa 2D
Phạm Văn Cao (3t, false)
707h00 28/09/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 3: ...
Trần Duy An (3t, true)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, true)
807h00 05/10/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 3: ....
907h00 12/10/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 4: Đồ họa 3D
Trần Duy An (3t, false)
Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Trần Công Duy (3t, false)
Nguyễn Đại Minh (3t, false)
Cù Văn Tú (3t, false)
1007h00 19/10/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 4: ...
Phạm Văn Cao (3t, false)
1107h00 26/10/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 4: ...
Hoàng Đình Hiệp (3t, true)
1207h00 02/11/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Thực hành
Nguyễn Đức Cảnh (3t, true)
1307h00 09/11/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Thực hành
Phạm Thành Lâm (3t, false)
Phạm Vũ Huy (3t, false)
Nguyễn Đại Minh (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
Cù Văn Tú (3t, false)
1407h00 16/11/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Thực hành
Trần Duy An (3t, false)
1507h00 23/11/2023B1053CT2501C
Đồ Hoạ Máy Tính
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Thực hành

Lịch trình dự kiến