Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2401Máy Điện Nguyễn Đoàn Phong08275vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trương Đăng Khoa2012102002DC2401
0%
100.0%
0000
2Trần Khang Minh2012102008DC2401
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Xuân Quang2012102007DC2401
0%
100.0%
0000
4Vũ Minh Quân2012102004DC2401
0%
100.0%
0000
5Hoàng Mạnh Tiến2012102006DC2401
0%
100.0%
0000
6Lê Phi Trọng2012102003DC2401
0%
100.0%
0000
7Hoàng Sơn Tùng2012102001DC2401
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
207h00 16/02/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
307h00 21/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
407h00 23/02/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
507h00 28/02/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
607h00 02/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
707h00 09/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
807h00 14/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
907h00 16/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1007h00 21/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1107h00 28/03/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1207h00 30/03/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1307h00 06/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1407h00 13/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1507h00 15/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1607h00 20/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1707h00 22/04/2022C1023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1807h00 25/04/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
1907h00 27/04/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2007h00 29/04/2022C1043DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2107h00 04/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2207h00 09/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2307h00 11/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2407h00 13/05/2022C1042DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2507h00 16/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2607h00 18/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2707h00 20/05/2022C1042DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2807h00 23/05/2022C3022DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong
2907h00 25/05/2022C3023DC2401
Máy Điện
Nguyễn Đoàn Phong

Lịch trình dự kiến