Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2401Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động Nguyễn Văn Dương04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trương Đăng Khoa2012102002DC2401
0%
100.0%
0000
2Trần Khang Minh2012102008DC2401
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Xuân Quang2012102007DC2401
7.14%
92.86%
30000
4Vũ Minh Quân2012102004DC2401
14.29%
85.71000000000001%
60000
5Hoàng Mạnh Tiến2012102006DC2401
0%
100.0%
0000
6Lê Phi Trọng2012102003DC2401
0%
100.0%
0000
7Hoàng Sơn Tùng2012102001DC2401
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 21/02/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 1. Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động liên tục
1.1. Giới thiệu chung về môn học
1.2. Các phương pháp mô tả động học hệ thống điều khiển tự động
1.3. Các quy tắc biến đổi sơ đồ khối
1.4. Graph tín hiệu
Bài tập chương 1
208h55 28/02/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 2. Các đặc tính của hệ thống điều khiển tự động liên tục
2.1. Giới thiệu chung
2.2. Đặc tính thời gian của phần tử
308h55 07/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.3. Đặc tính tần số của phần tử
2.4. Các khâu động học cơ bản
408h55 14/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 2Nguyễn Xuân Quang (3t, false)
508h55 21/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 3. Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động liên tục
3.1. Khái quát chung
3.2. Điều kiện ổn định của hệ thống
3.3. Các tiêu chuẩn ổn định đại số
Vũ Minh Quân (3t, false)
608h55 28/03/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.4. Các tiêu chuẩn ổn định tần số
3.5. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số
3.6. Độ dự trữ ổn định
708h55 04/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 3
Làm bài đánh giá 1
Vũ Minh Quân (3t, false)
808h55 18/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 4. Khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động liên tục
4.1. Giới thiệu chung
4.2. Khảo sát chất lượng hệ thống ở trạng thái xác lập

908h55 25/04/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.2. Khảo sát chất lượng hệ thống ở trạng thái xác lập
4.3. Khảo sát chất lượng hệ thống ở quá trình quá độ
1008h55 06/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.3. Khảo sát chất lượng hệ thống ở quá trình quá độ
1108h55 09/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập
1208h55 13/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 5. Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động liên tục
5.1. Đặt vấn đề
5.2. Các phương pháp nâng cao chất lượng
5.3. Hệ thống điều khiển tự động với các bộ điều khiển PID
1308h55 16/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.3. Hệ thống điều khiển tự động với các bộ điều khiển PID
5.4. Tổng hợp hệ thống trong không gian trạng thái
1408h55 20/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.4. Tổng hợp hệ thống trong không gian trạng thái
Bài tập chương 5
1508h55 23/05/2022C3023DC2401
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5
Làm bài đánh giá 2

Lịch trình dự kiến