Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA22T-QTN-M23Kế Toán Tài Chính Nguyễn Văn Thụ06028vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Quang Tuấn Anh1912402016QT2301N
13.33%
86.67%
80000
2Nguyễn Thị Quỳnh Anh1912402011QT2301N
0.0%
100.0%
00000
3Đào Kim Dung1912407006QT2301M
0.0%
100.0%
00000
4Lê Tùng Dương1912402005QT2301N
0.0%
100.0%
00000
5Nguyễn Hương Giang1912402014QT2301N
0.0%
100.0%
00000
6Nguyễn Lam Hạnh1912407002QT2301M
0.0%
100.0%
00000
7Vũ Thái Hạ1612753005QT2001M
0%
100.0%
0000
8Phan Thanh Hiền1812752008NA2201T
0.0%
100.0%
00000
9Phạm Huy Hoàng1912407001QT2301M
6.67%
93.33%
40000
10Trần Quang Huy1912402003QT2301N
0%
100.0%
0000
11Lê Tùng Hưng1412101125QT2001N
0%
100.0%
0000
12Bùi Huy Hùng1912402008QT2301N
0%
100.0%
0000
13Nguyễn Thị Kiều1812752006NA2201T
6.67%
93.33%
40000
14Nguyễn Đức Lâm1912404002QT2301N
6.67%
93.33%
40000
15Vũ Mai Lâm1912404003QT2301N
6.67%
93.33%
40000
16Nguyễn Hoàng Long1912402007QT2301N
13.33%
86.67%
80000
17Vũ Đức Mạnh1912402001QT2301N
0%
100.0%
0000
18Nguyễn Nhật Minh1912402002QT2301N
0.0%
100.0%
00000
19Nguyễn Thị Nhật Minh1912407003QT2301M
6.67%
93.33%
40000
20Nguyễn Hoàng My1712751003NA2101T
0%
100.0%
0000
21Bùi Thị Minh Nguyệt1812752002NA2201T
0%
100.0%
0000
22Tạ Thị Uyên Nhi1912407004QT2301M
0%
100.0%
0000
23Nguyễn Thị Ninh1812752003NA2201T
0%
100.0%
0000
24Lê Trần Đại Phúc1912402012QT2301N
0%
100.0%
0000
25Phạm Anh Quân1912404004QT2301N
6.67%
93.33%
40000
26Vũ Thị Thu Thảo1912402015QT2301N
0%
100.0%
0000
27Phùng Thị Thu Trang1812752001NA2201T
0%
100.0%
0000
28Nguyễn Thành Trung1912402004QT2301N
0%
100.0%
0000
29Nguyễn Thị Thu Uyên1812752005NA2201T
6.67%
93.33%
40000
30Phạm Thúy Vân1712752002NA2101T
0%
100.0%
0000
31Nguyễn Trọng Vĩ1912407005QT2301M
6.67%
93.33%
40000
32Lã Hải Yến1912401016QT2301N
0.0%
100.0%
00000
33Nguyễn Thị Hải Yến1812752007NA2201T
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 26/08/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn ThụGiới thiệu môn học
Chương 1: Những vấn đề chung về công tác kế toán trong doanh nghiệp SX
1.1. Yêu cầu
1.2 Nguyên tắc
1.3. Nội dung tổ công tác kế toán trong doanh nghiệp SX
Phạm Quang Tuấn Anh (4t, false)
213h00 09/09/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 2. KT VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
2.1. Một số vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
2.2. Kế toán vốn bằng tiền
307h00 11/09/2021online4NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ2.3. Kế toán các khoản phải thu
CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
3.1. Một số vấn đề chung về kế toán NVL – CCDC
3.2. Kế toán chi tiết NVL và CCDC
Phạm Quang Tuấn Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Kiều (4t, false)
Nguyễn Đức Lâm (4t, false)
Vũ Mai Lâm (4t, false)
Nguyễn Hoàng Long (4t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (4t, false)
Phạm Anh Quân (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (4t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (4t, false)
413h00 16/09/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ3.2. Kế toán chi tiết NVL và CCDC
3.3. Kế toán tổng hợp NVL và CCDC
3.4. KT 1 số NV khác
Phạm Huy Hoàng (4t, false)
Nguyễn Hoàng Long (4t, false)
513h00 23/09/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
4.1. Một số vấn đề chung về kế toán TSCĐ
4.2. KT tổng hợp TSCĐ hữu hình, và vô hình
4.3. Kế toán khấu hao TSCĐ
613h00 30/09/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ4.3. Kế toán khấu hao TSCĐ
4.4. Kế toán một số nghiệp vụ khác
CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH.
5.1. Một số vấn đề chung
5.2. Kế toán bất động sản đầu tư
713h00 07/10/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ5.3. Kế toán các khoản đầu tư tài chính
CHƯƠNG 6: KT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
6.1. Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương
6.3. Kế toán các khoản trích theo lương

Lịch trình dự kiến