Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2201NKiểm Toán Căn Bản Phạm Thị Kim Oanh05624vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Linh Anh1612401057QT2001K
14.29%
85.71000000000001%
80000
2Nguyễn Việt Anh1812402007QT2201N
14.29%
85.71000000000001%
80000
3Nguyễn Thị Thu Hà1812401025QT2201N
14.29%
85.71000000000001%
80000
4Bùi Thị Minh Hằng1712402009QT2201N
0%
100.0%
0000
5Ngô Trung Hiếu1812402008QT2201N
0.0%
100.0%
00000
6Bùi Thị Thanh Hoa1812402013QT2201N
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Hải Hoàng1412404055QT1901T
21.43%
78.57%
120000
8Nguyễn Thị Hồng1812402009QT2201N
0.0%
100.0%
00000
9Phạm Thị Huệ1812402011QT2201N
0%
100.0%
0000
10Trần Thị Hương1812402017QT2201N
14.29%
85.71000000000001%
80000
11Trần Khánh Ly1812402003QT2201N
0%
100.0%
0000
12Nghiêm Thanh Mai1812402010QT2201N
0.0%
100.0%
00000
13Nguyễn Thị Nhung1812402006QT2201N
14.29%
85.71000000000001%
80000
14Vũ Đình Phong1812404001QT2201N
7.14%
92.86%
40000
15Trần Thu Thảo1812402012QT2201N
0%
100.0%
0000
16Cao Văn Thăng1812402004QT2201N
0.0%
100.0%
00000
17Nguyễn Thị Ánh Tuyết1812402001QT2201N
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 27/01/2021B2034QT2201N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim OanhGiới thiệu học phần
Chương 1: Tổng quan về kiểm toán
1.1 Bản chất kiểm toán
1.2 Quá trình ra đời, phát triển và sự cần thiết của kiểm toán
1.3. Chức năng kiểm toán
207h00 10/03/2021B2034QT2201N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Đối tượng và khách thể
1.5. Phân loại
Chương 2: Các tổ chức kiểm toán
2.1. Tổ chức kiểm toán độc lập
307h00 17/03/2021B2034QT2201N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.1. Tổ chức kiểm toán độc lập
2.2. Tổ chức kiểm toán Nhà nước
2.3. Tổ chức kiểm toán nội bộ
407h00 24/03/2021B2034QT2201N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh2.3. Tổ chức kiểm toán nội bộ
Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán
3.1. Gian lận và sai sót
3.1. Gian lận và sai sót
507h00 31/03/2021B2034QT2201N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Gian lận và sai sót
3.2. Trọng yếu
607h00 07/04/2021B2034QT2201N
Kiểm Toán Căn Bản
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Trọng yếu
3.3. Rủi ro
3.4. Cơ sở dẫn liệu
Nguyễn Việt Anh (4t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (4t, false)
Trần Thị Hương (4t, false)
Nguyễn Thị Nhung (4t, false)

Lịch trình dự kiến