Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA24Nói 3 Bùi Thị Mai Anh459045english

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Hoàng Lan Anh2012753008NA2401N
0.0%
100.0%
04.03.07
2Lê Hoàng An2012751004NA2401A
0.0%
100.0%
04.03.07
3Nguyễn Tùng Dương2012752003NA2401T
33.33%
66.67%
300.000
4Nguyễn Hồng Hạnh2012753009NA2401N
0.0%
100.0%
04.03.07
5Vũ Thị Hạnh2012751001NA2401A
0.0%
100.0%
04.03.07
6Vương Thanh Hiền2012753001NA2401N
0.0%
100.0%
04.03.07
7Ngô Thị Hiền2012753005NA2401T
0.0%
100.0%
04.04.08
8Nguyễn Duy Hiếu2012751006NA2401A
33.33%
66.67%
300.000
9Phạm Minh Hiếu2012751005NA2401A
0.0%
100.0%
04.04.08
10Lê Thị Phương Lan2012752001NA2401T
0.0%
100.0%
04.03.07
11Đinh Thị Thùy Linh2012753004NA2401N
0.0%
100.0%
04.03.07
12Trần Thị Thúy Ngân2012751002NA2401A
33.33%
66.67%
300.000
13Nguyễn Thùy Ngân2012753007NA2401N
0.0%
100.0%
04.03.07
14Đỗ Thị Nhinh2012751007NA2401A
0.0%
100.0%
04.03.07
15Phạm Thị Quỳnh2012752002NA2401T
0.0%
100.0%
04.03.07
16Phạm Đức Sơn2012751009NA2401A
33.33%
66.67%
300.000
17Bùi Thị Thúy2012753002NA2401N
0.0%
100.0%
04.02.06
18Nguyễn Bùi Hồng Trà2012752005NA2401T
0.0%
100.0%
04.03.07
19Âu Thùy Vân2012752004NA2401T
0.0%
100.0%
04.03.07

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 30/08/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Social Communication
208h55 06/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 1: Social Communication
Unit 2: Personal Life
308h55 13/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Family Life
408h55 20/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
508h55 27/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhRevision 1
Test 1
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
613h55 28/09/2021C1033NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Staying Healthy
708h55 04/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
808h55 11/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
908h55 18/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1008h55 25/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhRevision 2
Test 2
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1108h55 01/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 8: Finding a JobNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1208h55 08/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1308h55 15/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1408h55 22/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: In the NewsNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
1507h55 06/12/2021Google Meet https://meet.google.com/krm-ahuu-hok3NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhRevision 3
Test 3
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)

Lịch trình dự kiến