Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2401KPhân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyễn Thị Tình04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lê Mai Anh2012401011QT2401K
0.0%
100.0%
00000
2Đỗ Vân Anh2012401009QT2401K
15.56%
84.44%
70000
3Nguyễn Thị Minh Chi2012401014QT2401K
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Thị Thu Hương2012402002QT2401N
4.55%
95.45%
20000
5Nguyễn Văn Hùng2012401001QT2401K
6.38%
93.62%
30000
6Nguyễn Thị Diệu Linh2012901002QT2401K
0%
100.0%
0000
7Trần Ngân Mỹ1812401023QT2401K
15.56%
84.44%
70000
8Nguyễn Hằng Nga2012401007QT2401K
0%
100.0%
0000
9Vũ Thị Trang Ngân2012401010QT2401K
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Thị Thanh Nhàn2012401008QT2401K
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Quỳnh Phương2012401002QT2401K
15.56%
84.44%
70000
12Đàm Thị Như Phương2012401006QT2401K
0%
100.0%
0000
13Hoàng Thị Ngọc Quyên2012401012QT2401K
18.18%
81.82%
80000
14Nguyễn Thu Thảo2012407007QT2401K
10.64%
89.36%
50000
15Trần Thùy Trang2012401013QT2401K
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 14/08/2023C2013QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhMở đầu
Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1. Mục tiêu, chức năng của phân tích TCDN
1.2. Đối tượng nghiên cứu của PTTCDN
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
209h50 16/08/2023C2012QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp (tiếp)
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp (tiếp)
1.4. Kỹ thuật phân tích TCDN
309h50 23/08/2023C2012QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 1 (tiếp)
1.5. Tổ chức phân tích tài chính trong DN
1.6. Những thông tin cần thiết cho phân tích TC
Ch¬ương 2: Diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
2.1. Hệ thống báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về giá trị phục vụ công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
Ch¬ương 2: Diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp (tiếp)
2.1. Hệ thống báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về giá trị phục vụ công tác phân tích tài chính doanh nghiệp (tiếp)
2.2. Bảng cân đối kế toán
2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đỗ Vân Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, true)
Nguyễn Quỳnh Phương (2t, false)
Nguyễn Thu Thảo (2t, false)
408h55 28/08/2023C2013QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp)
2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.5. Thuyết minh báo cáo tài chính
Chương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp
3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của DN
Đỗ Vân Anh (3t, true)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Nguyễn Quỳnh Phương (3t, true)
Nguyễn Thu Thảo (3t, false)
509h50 30/08/2023C2012QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3 (tiếp)
3.1 Phân tích chính sách huy động vốn của DN (tiếp)
609h50 06/09/2023C2012QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của DN (tiếp)
Đỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Quỳnh Phương (2t, false)
708h55 11/09/2023C2013QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của DN (tiếp)
3.2. Phân tích chính sách đầu tư của DN
Nguyễn Quỳnh Phương (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, true)
809h50 13/09/2023C2012QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
3.3. Phân tích chính sách phân phối lợi nhuận (tiếp
Chương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp
4.1. Phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
908h55 18/09/2023C2013QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhĐánh giá 1
Chương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp (tiếp)
4.1. Phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn (tiếp)
4.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động
1009h50 20/09/2023C2012QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp (tiếp)
4.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động (tiếp)
1108h55 25/09/2023C2013QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp (tiếp)
4.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động (tiếp)
4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
Đỗ Vân Anh (3t, true)
1209h50 27/09/2023C2012QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp (tiếp)
4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn (tiếp)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
1308h55 02/10/2023C2013QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 4: Phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp (tiếp)
4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn (tiếp)
Chương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp
5.1. Phân tích kết quả kinh doanh
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t, false)
1409h50 04/10/2023C2012QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp
5.1. Phân tích kết quả kinh doanh
1508h55 09/10/2023C2013QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
5.1. Phân tích kết quả kinh doanh (tiếp)
5.2. Phân tích mức độ tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ
5.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t, false)
1609h50 11/10/2023C2012QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
5.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán (tiếp)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
1708h55 16/10/2023C2013QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
5.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
Đánh giá 2
Chương 6: Phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp
6.1. Rủi ro và phân loại rủi ro
1813h55 19/10/2023C2023QT2401K
Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Nguyễn Thị TìnhChương 6: Phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp (tiếp)
6.2. Phương pháp phân tích rủi ro
6.3. Dự báo rủi ro

Lịch trình dự kiến