Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2201MQuản Trị Kênh Phân Phối Phạm Thị Nga06053vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Thị Mai Anh1812407005QT2201M
11.67%
88.33%
72.0002
2Nguyễn Tiến Đạt1812407010QT2201M
3.33%
96.67%
23.0003
3Lê Minh Hiếu1812407007QT2201M
5.0%
95.0%
33.0003
4Phùng Minh Hóa1812407002QT2201M
3.33%
96.67%
23.0003
5Trần Huy Long1812401021QT2201M
8.33%
91.67%
52.0002

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaGiói thiệu môn học
Chương I
1.1. Bản chất của KPP
207h00 27/01/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.2. Quá trình PT và vai trò của các TGTM
308h55 08/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.3. Cấu trúc KPP
Thảo luận C1
CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH PHÂN PHỐI
2.1 Những chủ thể tham gia KPP
Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
407h00 10/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga2.2 Các thành viên của KPP
2.3 Các tổ chức bổ trợ.
Thảo luận
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
508h55 15/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG VÀ HÀNH VI CỦA KÊNH PHÂN PHỐI
3.1 Các quan hệ hành vi trong KPP

Lê Minh Hiếu (3t, false)
607h00 17/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.1 Các quan hệ hành vi trong KPP
3.2. Môi trường và KPP
708h55 22/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.2. Môi trường và KPP
Thảo luận
CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC KÊNH PP
4.1 Định ngĩa chiến lược KPP

807h00 24/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.2. Nội dung chiến lược KPP
908h55 29/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.2. Nội dung chiến lược KPP
1007h00 31/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.3. Xây dựng chiến lược KPP
Thảo luận
Trần Huy Long (2t, false)
Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
1108h55 05/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaKiểm tra 90 phút
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KPP VÀ TUYỂN CHỌN TVK
5.1 Tổng quan về thiết kế KPP

1207h00 07/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga5.2. Quy trình thiết kế KPPNguyễn Tiến Đạt (2t, true)
1308h55 12/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga5.3. Tuyển chọn các TV tham gia KPP
Thảo luận C5
Phạm Thị Mai Anh (3t, true)
Phùng Minh Hóa (3t, true)
1407h00 14/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 6: QUẢN LÝ KÊNH THÔNG QUA THÚC ĐẦY CÁC TVK HOẠT ĐỘNG
6.1. Bản chất của quản lý KPP
Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
1508h55 19/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga6.2. Khuyến khích các TVK hoạt động
Thảo luận C 6
1607h00 24/04/2021b2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 7: SỬ DỤNG MARKTING MIX TRONG QUẢN LÝ KPP
7.1. Vấn đề sản phẩm trong QL KPP
1708h55 26/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga7.2. Vấn đề định giá trong QL KPP
7.3. Hoạt động xúc tiến qua KPP
1807h00 28/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga7.3. Hoạt động xúc tiến qua KPP
Thảo luận
1908h55 03/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 8: PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT
8.1. Tầm quan trọng của PPVC
8.2. PPVC làm tăng thêm giá trị hàng hóa
8.3. Thiết lập các mục tiêu về dịch vụ
Phạm Thị Mai Anh (3t, true)
2007h00 05/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga8.4. Thục hiện việc PPVC tổng thể
Thảo luận C8
Phạm Thị Mai Anh (2t, true)
2108h55 10/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaKiểm tra 90 phút
CHƯƠNG 9: ĐÁNH GIÁ TVK
9.1. Nhân tố ảnh hưởng tới phạm vi và tần suất của các đánh giá TVK

Phùng Minh Hóa (3t, true)
Trần Huy Long (3t, false)

Lịch trình dự kiến