Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT-DC-MT24Anh Văn Cơ Sở 2 Phạm Thị Thúy09075vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Trịnh Hoàng Anh2012111001CT2401C
7.95%
92.05%
73.03.06
2Vũ Thị Chầm2012301004MT2401
0.0%
100.0%
04.04.08
3Vũ Mạnh Đức2012301008MT2401
22.73%
77.27%
200.00.00
4Nguyễn Viết Hồng2012111011CT2401C
0.0%
100.0%
04.04.08
5Trương Văn Huân2012111016CT2401C
31.82%
68.18%
280.00.00
6Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
2.27%
97.73%
23.03.06
7Nguyễn Quang Huy2012111003CT2401C
4.55%
95.45%
43.03.06
8Trương Đăng Khoa2012102002DC2401
2.27%
97.73%
23.02.05
9Đặng Thị Linh2012301002MT2401
27.27%
72.73%
240.00.00
10Trần Khang Minh2012102008DC2401
3.41%
96.59%
33.04.07
11Đào Anh Ngọc2012111005CT2401C
1.14%
98.86%
13.05.08
12Đinh Văn Phóng2012111002CT2401C
0.0%
100.0%
04.03.07
13Nguyễn Xuân Quang2012102007DC2401
3.41%
96.59%
33.04.07
14Vũ Minh Quân2012102004DC2401
3.41%
96.59%
33.03.06
15Vũ Tiến Tâm2012111013CT2401C
2.27%
97.73%
23.04.07
16Trần Hải Thành2012111008CT2401C
0.0%
100.0%
04.05.09
17Nguyễn Viết Thái2012111009CT2401C
10.23%
89.77%
92.04.06
18Đặng Thị Thạch Thảo2012301003MT2401
1.14%
98.86%
13.04.07
19Nguyễn Văn Thăng2012301007MT2401
21.59%
78.41%
190.00.00
20Phạm Đức Thủy2012301001MT2401
5.68%
94.32%
53.02.05
21Nguyễn Quốc Thụ2012111004CT2401C
0.0%
100.0%
04.05.09
22Hoàng Mạnh Tiến2012102006DC2401
3.41%
96.59%
33.04.07
23Lê Phi Trọng2012102003DC2401
1.14%
98.86%
13.03.06
24Hoàng Sơn Tùng2012102001DC2401
0.0%
100.0%
04.05.09

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you
208h55 29/01/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you(cont)
308h55 08/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you (cont)
408h55 12/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you (cont)
508h55 15/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you (cont)Trương Văn Huân (3t, )
Đặng Thị Linh (1t, )
Trương Đăng Khoa (1t, )
Phạm Đức Thủy (1t, )
Đỗ Xuân Toàn (1t, )
608h55 19/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Winning or losingVũ Mạnh Đức (1t, )
Đặng Thị Linh (1t, )
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
Hoàng Mạnh Tiến (1t, )
Trương Văn Huân (3t, )
708h55 22/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Winning or losing(cont)Vũ Mạnh Đức (1t, )
Trương Văn Huân (1t, )
Đặng Thị Linh (1t, )
Nguyễn Viết Thái (1t, )
Đỗ Xuân Toàn (1t, )
808h55 29/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Winning or losing(cont)Trịnh Hoàng Anh (1t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Trương Đăng Khoa (1t, )
Trần Khang Minh (1t, )
Nguyễn Xuân Quang (1t, )
Nguyễn Viết Thái (1t, )
Lê Phi Trọng (1t, )
Đỗ Xuân Toàn (3t, )
908h55 02/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Winning or losing(cont)Vũ Mạnh Đức (1t, )
Trương Văn Huân (1t, )
Trịnh Hoàng Anh (1t, )
1008h55 05/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: Town and CountryTrương Văn Huân (1t, )
Đặng Thị Linh (1t, )
Vũ Minh Quân (1t, )
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
Vũ Mạnh Đức (1t, )
1108h55 09/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: Town and Country(cont)Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Nguyễn Viết Thái (3t, )
Đặng Thị Linh (3t, )
Trương Văn Huân (3t, )
Vũ Mạnh Đức (3t, )
Trịnh Hoàng Anh (3t, )
1208h55 12/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: Town and Country(cont)Vũ Mạnh Đức (1t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Đặng Thị Linh (1t, )
Nguyễn Xuân Quang (1t, )
Vũ Tiến Tâm (1t, )
Đặng Thị Thạch Thảo (1t, )
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
Phạm Đức Thủy (1t, )
1308h55 16/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: In the SpotlightĐặng Thị Linh (1t, )
Trương Văn Huân (3t, )
Trịnh Hoàng Anh (1t, )
Vũ Mạnh Đức (1t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Trần Khang Minh (1t, )
Vũ Minh Quân (1t, )
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
Hoàng Mạnh Tiến (1t, )
1408h55 19/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: In the Spotlight(cont)Vũ Mạnh Đức (3t, )
Trương Văn Huân (3t, )
Đặng Thị Linh (3t, )
Nguyễn Viết Thái (1t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Phạm Đức Thủy (1t, )
1508h55 23/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: In the Spotlight(cont)Trương Văn Huân (3t, )
Vũ Mạnh Đức (1t, )
Đặng Thị Linh (3t, )
Trần Khang Minh (1t, )
Đào Anh Ngọc (1t, )
Vũ Tiến Tâm (1t, )
Phạm Đức Thủy (1t, )
Hoàng Mạnh Tiến (1t, )
1613h55 24/04/2021B1053CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thúy
1708h55 26/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: In the Spotlight(cont)
1808h55 03/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4(cont)
1908h55 07/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: GiftsVũ Mạnh Đức (1t, )
Trương Văn Huân (1t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Đặng Thị Linh (3t, )
Nguyễn Viết Thái (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
2013h55 08/05/2021B1054CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị Thúy
2108h55 10/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Gifts(cont)Trịnh Hoàng Anh (1t, )
Vũ Mạnh Đức (3t, )
Trương Văn Huân (3t, )
Đặng Thị Linh (3t, )
Nguyễn Xuân Quang (1t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
2208h55 14/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Gifts(cont)
2308h55 17/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Gifts(cont)Vũ Minh Quân (1t, )
Phạm Đức Thủy (1t, )
Đặng Thị Linh (3t, )
Vũ Mạnh Đức (3t, )
Trương Văn Huân (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
2408h55 21/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Gifts(cont)
2509h50 24/05/2021online2CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyRevision

Lịch trình dự kiến