Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2401KKế Toán Máy Phạm Thị Kim Oanh04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lê Mai Anh2012401011QT2401K
0%
100.0%
0000
2Đỗ Vân Anh2012401009QT2401K
10.0%
90.0%
50000
3Nguyễn Thị Minh Chi2012401014QT2401K
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Văn Hùng2012401001QT2401K
4.0%
96.0%
20000
5Nguyễn Thị Diệu Linh2012901002QT2401K
0%
100.0%
0000
6Trần Ngân Mỹ1812401023QT2401K
4.0%
96.0%
20000
7Nguyễn Hằng Nga2012401007QT2401K
0%
100.0%
0000
8Vũ Thị Trang Ngân2012401010QT2401K
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Thị Thanh Nhàn2012401008QT2401K
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Quỳnh Phương2012401002QT2401K
0%
100.0%
0000
11Đàm Thị Như Phương2012401006QT2401K
0%
100.0%
0000
12Hoàng Thị Ngọc Quyên2012401012QT2401K
8.33%
91.67%
40000
13Nguyễn Thu Thảo2012407007QT2401K
0.0%
100.0%
00000
14Trần Thùy Trang2012401013QT2401K
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/08/2023D2012QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng tin học
1.1. Sự cần thiết ứng dụng tin học vào công tác kế toán
1.2. Công nghệ thông tin với kế toán doanh nghiệp
207h00 17/08/2023D2013QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim OanhChương 2: Những vấn đề chung về phần mềm kế toán MISA
2.1. Khởi động MISA
2.2. Tạo dữ liệu kế toán mới
2.3. Mở dữ liệu kế toán đã có
2.4. Một số chức năng thường dùng
2.5. Quản trị dữ liệu kế toán
2.6. Nhập số dư đầu kỳ
307h00 21/08/2023D2012QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh2.6. Nhập số dư đầu kỳ
2.7. Các thông tin chung trong màn hình nhập liệu
Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền
3.1. Kế toán quỹ
407h00 24/08/2023D2013QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh3.1. Kế toán quỹ
507h00 28/08/2023D2012QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Kế toán ngân hàngĐỗ Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Văn Hùng (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Nguyễn Thu Thảo (2t, true)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
607h00 31/08/2023D2013QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh3.2. Kế toán ngân hàng
Chương 4: Kế toán mua và bán hàng
4.1. Kế toán quá trình mua hàng và nợ phải trả
4.1. Kế toán quá trình mua hàng và nợ phải trả
4.2. Kế toán quá trình bán hàng và nợ phải thu
Đỗ Vân Anh (3t, false)
707h00 07/09/2023D2013QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh4.1. Kế toán quá trình mua hàng và nợ phải trả
807h00 11/09/2023D2012QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh4.1. Kế toán quá trình mua hàng và nợ phải trả
4.2. Kế toán quá trình bán hàng và nợ phải thu
907h00 14/09/2023D2013QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh4.2. Kế toán quá trình bán hàng và nợ phải thu
1007h00 18/09/2023D2012QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra
Chương 5: Kế toán vật tư hàng hóa và TSCĐ
5.1. Kế toán vật tư hàng hóa
1107h00 21/09/2023D2013QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh5.1. Kế toán vật tư hàng hóa
1207h00 25/09/2023D2012QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh5.1. Kế toán vật tư hàng hóa
Kiểm tra
1307h00 28/09/2023D2013QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh5.2. kế toán TSCĐ
1407h00 02/10/2023D2012QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh5.2. kế toán TSCĐ
Kiểm tra
Hoàng Thị Ngọc Quyên (2t, false)
1507h00 05/10/2023D2013QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim OanhChương 6: Kế toán Tiền lương và Giá thành
6.1. Kế toán tiền lương
1607h00 09/10/2023D2012QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh6.2. kế toán giá thành
1707h00 12/10/2023D2013QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim Oanh6.2. kế toán giá thành
Kiểm tra
1807h00 16/10/2023D2012QT2401K
Kế Toán Máy
Phạm Thị Kim OanhChương 7: Kế toán thuế và kế toán tổng hợp
7.1. Kế toán thuế
7.2. Kế toán tổng hợp

Lịch trình dự kiến