Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT26M-NHành Vi Người Tiêu Dùng Phạm Thị Nga03030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Hoàng An2212407023QT2601M
0.0%
100.0%
04.0004
2Phạm Quỳnh Anh2212407004QT2601M
20.0%
80.0%
62.0002
3Trần Thị Kiều Anh2212407022QT2601M
13.33%
86.67%
42.0002
4Đinh Thị Vân Anh2212402018QT2601N
13.33%
86.67%
42.0002
5Phạm Văn Tuấn Anh2212402020QT2601N
20.0%
80.0%
62.0002
6Phạm Ngọc Ánh2212407001QT2601M
0.0%
100.0%
04.0004
7Phạm Tiến Công2212402017QT2601N
20.0%
80.0%
62.0002
8Nguyễn Mạnh Đại Cương2212402010QT2601N
20.0%
80.0%
62.0002
9Nguyễn Thị Phương Dung2212401015QT2601N
20.0%
80.0%
62.0002
10Lê Thị Duyên2212402001QT2601N
0.0%
100.0%
04.0004
11Nguyễn Quang Dũng2212402008QT2601N
20.0%
80.0%
61.0001
12Nguyễn Trung Đức2212402015QT2601N
0.0%
100.0%
04.0004
13Nguyễn Minh Hà2212407006QT2601M
20.0%
80.0%
61.0001
14Đoàn Thu Hằng2212402025QT2601N
13.33%
86.67%
42.0002
15Vũ Như Huệ2212407024QT2601M
93.33%
6.670000000000002%
280.0000
16Vương Thị Ngọc Huyền2212407008QT2601M
73.33%
26.67%
221.0001
17Phạm Sĩ Tuấn Kiệt2212402013QT2601N
0.0%
100.0%
04.0004
18Vũ Duy Linh2212402003QT2601N
13.33%
86.67%
42.0002
19Lê Thị Khánh Linh2212407003QT2601M
20.0%
80.0%
62.0002
20Vũ Đức Long2212401009QT2601N
13.33%
86.67%
43.0003
21Nguyễn Hải Long2212402007QT2601N
86.67%
13.329999999999998%
260.0000
22Bùi Thị Mai2212407012QT2601M
6.67%
93.33%
23.0003
23Vũ Xuân Minh2212407013QT2601M
80.0%
20.0%
240.0000
24Phạm Duy Nam2212407021QT2601M
20.0%
80.0%
62.0002
25Bùi Thành Nam2212402014QT2601N
0.0%
100.0%
04.0004
26Trần Phương Nga2212402009QT2601N
0.0%
100.0%
04.0004
27Nguyễn Quang Phúc2212402021QT2601N
13.33%
86.67%
42.0002
28Nguyễn Tấn Quang2212402002QT2601N
6.67%
93.33%
24.0004
29Vũ Văn Quân2212402012QT2601N
6.67%
93.33%
23.0003
30Đào Phương Thảo2212407009QT2601M
0.0%
100.0%
04.0004
31Bùi Thị Thảo2212407025QT2601M
6.67%
93.33%
23.0003
32Hoàng Thị Phương Thảo2212402011QT2601N
6.67%
93.33%
23.0003
33Nguyễn Thị Thanh Thảo2212407020QT2601M
20.0%
80.0%
62.0002
34Nguyễn Quang Thắng2212407016QT2601M
16.67%
83.33%
51.0001
35Lương Đức Tiến2212402024QT2601N
20.0%
80.0%
62.0002
36Mai Huyền Trang2212402023QT2601N
13.33%
86.67%
42.0002
37Lê Thị Huyền Trang2212407014QT2601M
13.33%
86.67%
43.0003
38Vũ Ngọc Trung2212407011QT2601M
6.67%
93.33%
23.0003
39Đỗ Hoàng Châu Uyên2212402006QT2601N
13.33%
86.67%
43.0003
40Đặng Ngọc Uyên2212402004QT2601N
13.33%
86.67%
42.0002

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 18/08/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaMở đầu
Chương 1: Tổng quan về hành vi người tiêu dùng
1.1 Đối tượng, nội dung nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
Phạm Tiến Công (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Vũ Duy Linh (2t, false)
Vũ Đức Long (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (2t, false)
Đặng Ngọc Uyên (2t, false)
209h50 25/08/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga1.2 Đặc điểm và phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
1.3 Những khái niệm và luận điểm cơ bản khi nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
Phạm Tiến Công (2t, false)
Nguyễn Minh Hà (2t, true)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Vũ Duy Linh (2t, false)
Lê Thị Khánh Linh (2t, true)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Đặng Ngọc Uyên (2t, false)
309h50 08/09/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga1.4 Ứng dụng của nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
Chương 2: Ảnh hưởng của văn hóa đến hành vi người tiêu dùng
2.1. Khái quát về văn hoá
Trần Thị Kiều Anh (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Phạm Duy Nam (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, true)
409h50 15/09/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga2.2. Các yếu tố văn hoá ảnh hưởng đến hành vi NTD
2.3.Nhánh văn hoá và sự giao thoa văn hóa


Vũ Xuân Minh (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Nguyễn Quang Thắng (1t, )
Mai Huyền Trang (2t, false)
509h50 22/09/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaChương 3: Giai tầng xã hội và hành vi tiêu dùng
3.1 Bản chất của giai tầng xã hội
3.2 Các biến số quyết định giai tầng xã hội
Phạm Quỳnh Anh (2t, false)
Trần Thị Kiều Anh (2t, false)
Đinh Thị Vân Anh (2t, false)
Đoàn Thu Hằng (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Bùi Thị Mai (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Phạm Duy Nam (2t, false)
Đào Phương Thảo (2t, true)
Bùi Thị Thảo (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, true)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t, false)
Nguyễn Quang Thắng (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
609h50 29/09/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga3.3 Đặc trưng của giai tầng xã hội
3.4. Xác định và phân loại giai tầng xã hội
Vũ Như Huệ (2t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Nguyễn Minh Hà (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Lê Thị Khánh Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Vũ Văn Quân (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, true)
709h50 06/10/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga3.5. Giai tầng xã hội với phân đoạn thị trường và hoạt động marketingPhạm Quỳnh Anh (2t, false)
Đinh Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Minh Hà (2t, false)
Đoàn Thu Hằng (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, true)
Nguyễn Quang Thắng (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Lê Thị Huyền Trang (2t, false)
Vũ Ngọc Trung (2t, false)
809h50 13/10/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaChương 4: Nhóm tham khảo và hành vi người tiêu dùng
4.1 Tổng quan về nhóm tham khảo
4.2 . Các loại nhóm tham khảo ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng

Vũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Lê Thị Khánh Linh (2t, false)
Vũ Đức Long (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Bùi Thị Mai (2t, true)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Nguyễn Tấn Quang (2t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (2t, false)
909h50 20/10/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga4.3 Nguyên nhân chấp nhận ảnh hưởng của nhóm tham khảo
4.4 Ảnh hưởng của nhóm tham khảo tới hành vi khách hàng
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t, true)
Vũ Ngọc Trung (2t, true)
Nguyễn Minh Hà (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
1009h50 27/10/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaChương 5: Những ảnh hưởng của gia đình tới hành vi người tiêu dùng
5.1 Gia đình với vai trò là một đơn vị mua và TD hàng hóa
5.2 Chu kỳ đời sống gia đình và HVM trong từng giai đoạn
Phạm Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
1109h50 03/11/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga5.3 Vai trò của các thành viên gia đình trong quyết định mua hang
5.4 Marketing trong điều kiện các khuynh hướng biến đổi của mô hình gia đình ngày nay
Vũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Lê Thị Huyền Trang (2t, false)
1209h50 10/11/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaChương 6: Hành vi người tiêu dùng
6.1 : Cá tính và hành vi người tiêu dùng
6.2 Động cơ và hành vi người tiêu dùng
Vũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
1309h50 17/11/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga6.3. Nhận thúc của người tiêu dùngPhạm Tiến Công (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Lê Thị Khánh Linh (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Bùi Thị Thảo (2t, true)
1413h55 21/11/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga6.4. thái đô người tiêu dùngVũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
1509h50 24/11/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga6.5. Mua sắm và hệ quả của mua sắmVũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Phạm Duy Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t, false)

Lịch trình dự kiến