Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2501C-OOP33031Lập Trình Hướng Đối Tượng Nguyễn Thị Xuân Hương453623vietnamse

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Duy An2112111017CT2501C
14.63%
85.37%
60000
2Vũ Bá Quốc Anh2112111005CT2501C
0%
100.0%
0000
3Đoàn Quốc Anh2112111038CT2501C
9.76%
90.24%
40000
4Bùi Tuấn Anh2112102034CT2501C
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Đặng Thái Bình2112111002CT2501C
56.1%
43.9%
230000
6Nguyễn Hải Bình2112111013CT2501C
0%
100.0%
0000
7Phạm Văn Cao2112111030CT2501C
0%
100.0%
0000
8Nguyễn Đức Cảnh2112111003CT2501C
12.2%
87.8%
50000
9Hoàng Hữu Cường2112111020CT2501C
12.2%
87.8%
50000
10Trần Công Duy2112111021CT2501C
0%
100.0%
0000
11Lưu Đức Đạt2112111032CT2501C
9.76%
90.24%
40000
12Nguyễn Trung Đức2112111040CT2501C
4.88%
95.12%
20000
13Nguyễn Thế Hải2112111012CT2501C
51.22%
48.78%
210000
14Hoàng Đình Hiệp2112111022CT2501C
7.69%
92.31%
20000
15Vũ Khắc Hoàng2112111028CT2501C
0%
100.0%
0000
16Phạm Vũ Huy2112111019CT2501C
0%
100.0%
0000
17Phạm Thành Lâm2112111015CT2501C
0%
100.0%
0000
18Đoàn Duy Linh2112111014CT2501C
0%
100.0%
0000
19Nguyễn Đại Minh2112111026CT2501C
0%
100.0%
0000
20Vũ Đình Phú2112111023QT2501M
9.76%
90.24%
40000
21Nguyễn Thị Phượng2112111039CT2501C
0.0%
100.0%
00000
22Bùi Anh Minh Quân2112111027CT2501C
0%
100.0%
0000
23Đỗ Hồng Quân2112111018CT2501C
0%
100.0%
0000
24Nguyễn Bùi Đức Tâm2112111046CT2501C
19.51%
80.49%
80000
25Vũ Thị Minh Thư2112111007CT2501C
9.76%
90.24%
40000
26Chu Đình Tuân2112111025CT2501C
0%
100.0%
0000
27Cù Văn Tú2112111041CT2501C
4.88%
95.12%
20000
28Nguyễn Đức Tùng2112111033CT2501C
9.76%
90.24%
40000
29Nguyễn Vũ Xuân Tùng2112111016CT2501C
4.88%
95.12%
20000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 19/10/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân HươngGiới thiệu môn học
CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
1.1. Phương pháp lập trình
1.1.1. Lập trình tuyến tính
1.1.2. Lập trình cấu trúc
1.1.3. Lập trình hướng đối tượng
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
207h00 24/10/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân Hương1.2. Các ngôn ngữ và ứng dụng của lập trình hướng đối tượng
1.2.1. Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
1.2.2. Ứng dụng lập trình hướng đối tượng
CHƯƠNG 2: LỚP ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỐI TƯỢNG
2.1. Khái niệm lớp đối tượng
2.2. Xây dựng lớp đối tượng
2.2.1. Định nghĩa lớp
2.2.2. Kiểm soát truy nhập thành viên lớp
2.2.3. Định nghĩa phương thức của lớp
Đoàn Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
307h00 26/10/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân Hương2.3. Đối tượng
2.3.1. Đối tượng
2.3.2. Mảng đối tượng
2.3.3. Con trỏ đối tượng
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
407h00 31/10/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân Hương2.4. Hàm, hàm bạn, lớp bạn
2.5. Hàm khởi tạo và hàm hủy bỏ
2.6. Đối của phương thức, biến con trỏ this
2.7. Lớp thành viên

Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
507h00 02/11/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân Hương2.8. Truy nhập thành viên dữ liệu riêng của lớp
2.9. Các thành viên tĩnh của lớp
CHƯƠNG 3: ĐA NĂNG HÓA TOÁN TỬ
3.1. Giới thiệu
3.2. Các nguyên tắc cơ bản của đa năng hóa toán tử
3.3. Các giới hạn của đa năng hóa toán tử
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Hoàng Hữu Cường (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Hoàng Đình Hiệp (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
607h00 07/11/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân Hương3.4. Đa năng hóa toán tử hai ngôi
3.4.1. Đa năng hóa toán tử hai ngôi bằng hàm bạn
3.4.2. Đa năng hóa toán tử hai ngôi bằng phương thức
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (2t, false)
Lưu Đức Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
707h00 09/11/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân Hương3.5. Đa năng hóa toán tử một ngôi
3.5.1. Đa năng hóa toán tử một ngôi bằng hàm bạn
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
807h00 14/11/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân Hương3.5.2. Đa năng hóa toán tử một ngôi bằng phương thức
3.6. Đa năng hóa toán tử << và >>

Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
914h55 15/11/2022G4033CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hànhNguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Nguyễn Đức Cảnh (3t, false)
Hoàng Hữu Cường (3t, false)
1007h00 21/11/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành Trần Duy An (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (2t, true)
1107h00 23/11/2022PMGV2CT2501C-OOP33031
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành Trần Duy An (2t, false)
Đoàn Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Vũ Đình Phú (2t, false)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (2t, false)
Vũ Thị Minh Thư (2t, false)
Nguyễn Đức Tùng (2t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (2t, true)

Lịch trình dự kiến