Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL2701Tổng Quan Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Lê Cẩm Anh2312601013DL2701
17.78%
82.22%
80000
2Bùi Ngọc Anh2312601003DL2701
4.17%
95.83%
20000
3Nguyễn Hữu Chiến2312601014DL2701
11.11%
88.89%
50000
4Nguyễn Tiến Dũng2312601008DL2701
73.33%
26.67%
330000
5Trần Văn Dũng2312601009DL2701
0.0%
100.0%
00000
6Hoàng Hữu Dương2312601015DL2701
13.33%
86.67%
60000
7Nguyễn Thị Minh Hạnh2312601010DL2701
12.5%
87.5%
60000
8Trịnh Xuân Hiệp2312601005DL2701
4.17%
95.83%
20000
9Mẫn Đức Hoàng2312601006DL2701
71.11%
28.89%
320000
10Trần Ngọc Hưng2312601012DL2701
14.58%
85.42%
70000
11Tăng Tự Nguyên2312601001DL2701
8.89%
91.11%
40000
12Trần Thị Thanh Nhàn2312601007DL2701
60.0%
40.0%
270000
13Đỗ Phạm Mai Phương2312601011DL2701
75.56%
24.439999999999998%
340000
14Vũ Quang Tuấn2312601002DL2701
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 15/01/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu
Chương 1: Khái niệm du lịch và du khách
1.1. Du lịch
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
209h50 16/01/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Du kháchNguyễn Lê Cẩm Anh (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Trần Ngọc Hưng (1t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (1t, )
Trịnh Xuân Hiệp (2t, )
Bùi Ngọc Anh (2t, )
307h55 22/01/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo 1.3. Các quan niệm về du khách
Chương 2: . Lịch sử hình thành và phát triển du lịch trên thế giới và ở Việt Nam
2.1 Hoạt động DL trên thế giới
409h50 23/01/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1 tiếp
2.2. Hoạt động DL ở Việt Nam

507h55 29/01/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. tiếp
2.3. Tổ chức bộ máy quản lý về DL
Nguyễn Hữu Chiến (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, )
Trần Ngọc Hưng (3t, )
Tăng Tự Nguyên (1t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
609h50 30/01/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1
Chương 3: Động cơ và các loại hình DL
3.1 Động cơ DL
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
707h55 19/02/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. tiếp
3.2. Các loại hình DL
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
809h50 20/02/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. tiếp
Chương 4: Các điều kiện phát triển DL
4.1. Những điều kiện chung
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
907h55 26/02/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu DL
4.3. Khả năng cung ứng nhu cầu DL
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, )
Hoàng Hữu Dương (2t, )
1009h50 27/02/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. tiếp
Chương 5: Tính thời vụ trong DL
5.1. Khái niệm tính thời vụ (1t)
Tăng Tự Nguyên (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
1107h55 04/03/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1. Khái niệm tính thời vụ
5.2. Biện pháp khắc phục tính thời vụ trong DL (1t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Nguyễn Hữu Chiến (2t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
1209h50 05/03/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2. Biện pháp khắc phục tính thời vụ trong DL (tiếp)
Chương 6: Mối tương tác giữa DL và các lĩnh vực khác
6.1. Du lịch và văn hóa xã hội (1)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Tăng Tự Nguyên (1t, )
1308h55 02/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.1. Du lịch và văn hóa xã hội
6.2. Du lịch và môi trường
6.3. Du lịch và kinh tế
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
1408h55 09/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.4. Du lịch và hòa bình chính trị
6.5. Vai trò nhiệm vụ của người làm DL
Đi thực tế môn học và chuẩn bị bài đánh giá số 2 (1t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
1508h55 16/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐi thực tế môn học và chuẩn bị bài đánh giá số 2Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Ngọc Hưng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
1608h55 23/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐi thực tế môn học và chuẩn bị bài đánh giá số 2 (2t)
Bài đánh giá số 2 (1t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
1707h55 11/05/20243DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá số 2 (3t)Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )

Lịch trình dự kiến