Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC27-DL27Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Mai Anh75780english

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Nguyễn Lê Cẩm Anh2312601013DL2701
0%
100.0%
000
2Vũ Minh Anh2312400012DC2701
0%
100.0%
000
3Bùi Ngọc Anh2312601003DL2701
0%
100.0%
000
4Nguyễn Nhật Anh2312102024DC2701
0%
100.0%
000
5Nguyễn Hữu Chiến2312601014DL2701
0%
100.0%
000
6Nguyễn Tiến Dũng2312601008DL2701
0%
100.0%
000
7Trần Văn Dũng2312601009DL2701
0%
100.0%
000
8Hoàng Hữu Dương2312601015DL2701
0%
100.0%
000
9Hoàng Thái Dương2312102008DC2701
0%
100.0%
000
10Đinh Trọng Dự2312102019DC2701
0%
100.0%
000
11Nguyễn Thành Đạt2312102010DC2701
0%
100.0%
000
12Phạm Thành Đạt2312102004DC2701
0%
100.0%
000
13Nguyễn Tiến Đạt2312102022DC2701
0%
100.0%
000
14Đoàn Minh Đức2312102007DC2701
0%
100.0%
000
15Phạm Qúy Đức2312102015DC2701
0%
100.0%
000
16Đỗ Văn Đức2312102009DC2701
0%
100.0%
000
17Nguyễn Thị Minh Hạnh2312601010DL2701
0%
100.0%
000
18Nguyễn Trọng Hiếu2312102013DC2701
0%
100.0%
000
19Trịnh Xuân Hiệp2312601005DL2701
0%
100.0%
000
20Nguyễn Trần Gia Hiển2312102012DC2701
0%
100.0%
000
21Mẫn Đức Hoàng2312601006DL2701
0%
100.0%
000
22Vũ Đức Huy2312102021DC2701
0%
100.0%
000
23Trần Ngọc Hưng2312601012DL2701
0%
100.0%
000
24Vũ Mạnh Hùng2312102005DC2701
0%
100.0%
000
25Phạm Văn Khang2312102006DC2701
0%
100.0%
000
26Bùi Trung Kiên2312102003DC2701
0%
100.0%
000
27Vũ Hồng Mỹ2312102018DC2701
0%
100.0%
000
28Tăng Tự Nguyên2312601001DL2701
0%
100.0%
000
29Trần Thị Thanh Nhàn2312601007DL2701
0%
100.0%
000
30Nguyễn Huy Ninh2312102014DC2701
0%
100.0%
000
31Nguyễn Nam Phong2312102001DC2701
0%
100.0%
000
32Hoàng Văn Phú2312102023DC2701
0%
100.0%
000
33Đỗ Phạm Mai Phương2312601011DL2701
0%
100.0%
000
34Nguyễn Đình Thành2312102002DC2701
0%
100.0%
000
35Phạm Văn Thành2312102011DC2701
0%
100.0%
000
36Bùi Đức Thiệu2312102017DC2701
0%
100.0%
000
37Vũ Quang Tuấn2312601002DL2701
0%
100.0%
000
38Cao Hữu Tường2312102016DC2701
0%
100.0%
000
39Phạm Trọng Việt2312102020DC2701
0%
100.0%
000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến