Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA27A-HTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy03030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Hà Anh2312700015NA2701A
0.0%
100.0%
00000
2Nguyễn Minh Anh2312700019NA2701H
0.0%
100.0%
00000
3Hoàng Thị Lan Anh2312700037NA2701A
16.67%
83.33%
60000
4Nguyễn Thị Mai Anh2312700021NA2701A
41.67%
58.33%
150000
5Nguyễn Văn Quang Anh2312700010NA2701A
0.0%
100.0%
00000
6Lê Ngọc Ánh2312700041NA2701H
8.33%
91.67%
30000
7Nguyễn Thị Diệu2312700032NA2701H
8.33%
91.67%
30000
8Lê Vũ Phương Dung2312700022NA2701H
8.33%
91.67%
30000
9Vũ Đoàn Thùy Dương2312700005NA2701H
0.0%
100.0%
00000
10Phạm Ngân Hà2312700013NA2701H
0.0%
100.0%
00000
11Đào Ngọc Thanh Lâm2312700014NA2701A
8.33%
91.67%
30000
12Phạm Thị Linh2312751002NA2701H
50.0%
50.0%
180000
13Vũ Xuân Mai2312700006NA2701H
8.33%
91.67%
30000
14Lê Hoàng Nhật Minh2312700043NA2701A
16.67%
83.33%
60000
15Trần Thị Nguyệt Nga2312700018NA2701A
58.33%
41.67%
210000
16Trịnh Huyền Ngọc2312700042NA2701A
0.0%
100.0%
00000
17Bùi Thị Như Ngọc2312700001NA2701H
83.33%
16.67%
300000
18Nguyễn Yến Nhi2312700044NA2701A
8.33%
91.67%
30000
19Nguyễn Yến Nhi2312700011NA2701A
8.33%
91.67%
30000
20Phạm Đức Sơn2312700036NA2701A
58.33%
41.67%
210000
21Nguyễn Đạt Thành2312751004NA2701A
16.67%
83.33%
60000
22Đoàn Diệu Thuý2312700047NA2701A
16.67%
83.33%
60000
23Đỗ Thị Huyền Trang2312700017NA2701A
8.33%
91.67%
30000
24Vũ Thị Bảo Yến2312700027NA2701H
8.33%
91.67%
30000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 19/01/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft Excel 2010
1-Tạo bảng tính đầu tiên.
2-Quản lý bảng tính
Hoàng Thị Lan Anh (3t, true)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, true)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, true)
Nguyễn Yến Nhi (3t, true)
Phạm Đức Sơn (3t, true)
207h00 26/01/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
3-Định dạng và in ấn
4-Công thức và bảng tính trong Excel
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
307h00 02/02/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5-Các Hàm tronng Excel
5.1.Các Hàm cơ bản.
5.2.Hàm điều kiện IF.
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
407h00 23/02/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.3.Hàm tìm kiếm VLOOKUP.
5.4.Hàm tìm kiếm HLOOKUP.
5.5.Hàm tính toán có điều kiện.
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
507h00 01/03/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.6.Hàm tính toán nhiều điều kiện.
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Hoàng Thị Lan Anh (3t, false)
Lê Ngọc Ánh (3t, false)
Lê Vũ Phương Dung (3t, false)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Đoàn Diệu Thuý (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
607h00 08/03/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
6.Sắp xếp và lọc dữ liệu
Hoàng Thị Lan Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Vũ Xuân Mai (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, true)
Nguyễn Yến Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Đoàn Diệu Thuý (3t, false)
Đỗ Thị Huyền Trang (3t, false)
Vũ Thị Bảo Yến (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
707h00 05/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
7.Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Bài tập
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu (3t, true)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
807h00 12/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
8.Biểu đồ và hình vẽ
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, true)
907h00 19/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Module 6: Microsoft PowerPoint 2010
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
1007h00 26/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Module 6: ...
Ôn tập - Kiểm tra
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)

Lịch trình dự kiến