Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2701Toán Cao Cấp 3 Hoàng Hải Vân02712vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Đức Anh2312101030CT2701
33.33%
66.67%
90000
2Nguyễn Hải Anh2312101020CT2701
33.33%
66.67%
90000
3Phạm Tuấn Anh2312101021CT2701
11.11%
88.89%
30000
4Nguyễn Việt Anh2312101042CT2701
22.22%
77.78%
60000
5Nguyễn Hồng Đức2312101035CT2701
22.22%
77.78%
60000
6Bùi Mạnh Đức2312101015CT2701
0%
100.0%
0000
7Đỗ Mạnh Hoà2312101011CT2701
3.7%
96.3%
10000
8Cao Việt Hoàn2312101013CT2701
29.63%
70.37%
80000
9Vũ Đăng Huy2312101014CT2701
10.0%
90.0%
30000
10Bùi Đức Huy2312101019CT2701
0%
100.0%
0000
11Trần Đức Huy2312101045CT2701
10.0%
90.0%
30000
12Hoàng Lê Huy2312101012CT2701
33.33%
66.67%
90000
13Phạm Thành Hưng2312101017CT2701
10.0%
90.0%
30000
14Nguyễn Thái Hưng2312101044CT2701
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Tuấn Khanh2312400057CT2701
22.22%
77.78%
60000
16Đỗ Quang Khải2312101005CT2701
29.63%
70.37%
80000
17Nguyễn Chí Kiên2312101027CT2701
22.22%
77.78%
60000
18Phùng Gia Kiệt2312101038CT2701
22.22%
77.78%
60000
19Nguyễn Xuân Lăng2312101031CT2701
10.0%
90.0%
30000
20Vũ Đình Lâm2312101025CT2701
33.33%
66.67%
90000
21Phú Trần Kim Liên2312101001CT2701
0%
100.0%
0000
22Chu Thị Linh2312101003CT2701
0%
100.0%
0000
23Thân Thành Long2312101022CT2701
0.0%
100.0%
00000
24Phạm Khánh Ly2312101024CT2701
33.33%
66.67%
90000
25Nguyễn Bắc Nam2312101023CT2701
0%
100.0%
0000
26Lương Khôi Nguyên2312101033CT2701
11.11%
88.89%
30000
27Vũ Văn Hoàng Phúc2312101039CT2701
22.22%
77.78%
60000
28Nguyễn Quang Phú2312101002CT2701
10.0%
90.0%
30000
29Nguyễn Mai Việt Phương2312101028CT2701
25.93%
74.07%
70000
30Lê Mạnh Quỳnh2312101040CT2701
10.0%
90.0%
30000
31Hoàng Duy Thành2312101007CT2701
0%
100.0%
0000
32Nguyễn Quang Thái2312101010CT2701
0%
100.0%
0000
33Đào Duy Thắng2312101029CT2701
0%
100.0%
0000
34Nghiêm Khánh Thiện2312101009CT2701
22.22%
77.78%
60000
35Đỗ Lê Thái Thịnh2312101043CT2701
0%
100.0%
0000
36Trần Đình Toàn2312101018CT2701
11.11%
88.89%
30000
37Nguyễn Lam Trường2312101026CT2701
22.22%
77.78%
60000
38Đỗ Mạnh Trường2312101041CT2701
0%
100.0%
0000
39Nguyễn Văn Trường2312101036CT2701
0%
100.0%
0000
40Nguyễn Xuân Tùng2312101006CT2701
0%
100.0%
0000
41Trần Hà Quang Vinh2312101034CT2701
33.33%
66.67%
90000
42Nguyễn Hoàng Anh Vũ2312101046CT2701
22.22%
77.78%
60000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải Vân
207h00 22/01/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Hải Anh (3t, false)
Phạm Tuấn Anh (3t, false)
Cao Việt Hoàn (3t, false)
Hoàng Lê Huy (3t, false)
Nguyễn Tuấn Khanh (3t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Chí Kiên (3t, false)
Vũ Đình Lâm (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t, false)
Nghiêm Khánh Thiện (3t, false)
Trần Đình Toàn (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Trần Hà Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
307h00 19/02/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Xuân Lăng (3t, false)
Vũ Đình Lâm (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t, false)
Nguyễn Quang Phú (3t, false)
Nguyễn Mai Việt Phương (3t, false)
Lê Mạnh Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Hải Anh (3t, false)
Nghiêm Khánh Thiện (3t, false)
Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Hồng Đức (3t, false)
Nguyễn Lam Trường (3t, false)
Vũ Đăng Huy (3t, false)
Trần Đức Huy (3t, false)
Trần Hà Quang Vinh (3t, false)
Hoàng Lê Huy (3t, false)
Phạm Thành Hưng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t, false)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Nguyễn Chí Kiên (3t, false)
Phùng Gia Kiệt (3t, false)
Đỗ Mạnh Hoà (1t, false)
Cao Việt Hoàn (2t, false)
407h00 26/02/2024C3013CT2701
Toán Cao Cấp 3
Hoàng Hải VânNguyễn Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Hải Anh (3t, false)
Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Hồng Đức (3t, false)
Cao Việt Hoàn (3t, false)
Hoàng Lê Huy (3t, false)
Nguyễn Tuấn Khanh (3t, false)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Phùng Gia Kiệt (3t, false)
Vũ Đình Lâm (3t, false)
Phạm Khánh Ly (3t, false)
Lương Khôi Nguyên (3t, false)
Vũ Văn Hoàng Phúc (3t, false)
Trần Hà Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Mai Việt Phương (1t, false)

Lịch trình dự kiến