Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT23-24Quan Trắc Môi Trường Đỗ Văn Tuyên Nguyễn Thị Kim Dung04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Thị Chầm2012301004MT2401
0%
100.0%
0000
2Đặng Thị Thạch Thảo2012301003MT2401
0%
100.0%
0000
3Phạm Văn Tiệp Thắng1912301003MT2301
0%
100.0%
0000
4Phạm Đức Thủy2012301001MT2401
51.11%
48.89%
230000
5Lê Thu Trang1912301005MT2301
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 15/02/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungMở đầu
Chương 1: Những vấn đề chung về quan trắc môi trường
Bài mở đầu
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quan trắc MT
1.1.Khái niệm về quan trắc môi trường
1.2. Mục tiêu, yêu cầu và đôi tượng QTMT
1.3. Nội dung, quy mô và phân loại quan trắc
1.4. Chương trình QTMT
208h55 22/02/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung1.5. Thiết bị quan trắc
1.6. Thực hiện quá trình QTMT
1.7. Phương pháp xử lý số liệu quan trắc.
1.8. Điều kiện tiên quyết trong quan trắc
308h55 08/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung Chương 2: Xây dựng chương trình QTMT
2.1. Môi trường nước: nước mặt, nước ngầm, thải, nước biển
Lựa chọn điểm quan trắc; Thông số QT; Thời gian và tần suất QT; Lập kế hoạch
Bài tập QTMT nước
408h55 15/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2Môi trường không khí
2.21.Lựa chọn điểm quan trắc;
2.2.2.Thông số QT;
2.2.3.Thời gian và tần suất QT;
2.2.4. Lập kế hoạch quan trắc
Bài tập thiết kế mạng lứoi lấy mẫu không khí
508h55 22/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.3. Môi trường đất
Lựa chọn điểm quan trắc; Thông số QT; Thông số QT; Thời gian và tần suất QT; Lập kế hoạch
2.4. Chất thải rắn
Lựa chọn điểm quan trắc; Thông số QT; Thông số QT; Thời gian và tần suất QT; Lập kế hoạch
Phạm Đức Thủy (3t, )
Lê Thu Trang (3t, true)
608h55 29/03/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.1. Kỹ thuật thực hiện quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn
3.1.1. Thiết bị dụng cụ và Kỹ thuật lấy mẫu
3.1.2. Những điểm cần lưu ý khi tiến hành QT tại hiện trường.
Phạm Đức Thủy (3t, )
708h55 05/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.1.3. Các phương pháp phân tích bụi và khí, tiếng ồn Phạm Đức Thủy (3t, )
808h55 12/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.2. Kỹ thuật thực hiện quan trắc môi trường nước
3.2.1. Kỹ thuật lấy mẫu nước mặt
3.2.2. Kỹ thuật lấy mẫu nước ngầm, nước thải
Phạm Đức Thủy (3t, )
908h55 19/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.2.3. Bảo quản, vận chuyển và tiếp nhận mẫu
3.2.4. Các điều lưu ý khi phân tích một số thông số
1008h55 26/04/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung3.3. Kỹ thuật thực hiện quan trắc môi trường đất
3.3.1. Kỹ thuật lấy mẫu
3.3.2. Bảo quản và xử lý mẫu
3.4. Quan trắc chất thải rắn
Phạm Đức Thủy (3t, )
1108h55 03/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực tế Phạm Đức Thủy (3t, )
1207h55 10/05/2022Thực tế - Thủy nguyên 4MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
1308h55 17/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực tế
1408h55 24/05/2022C2033MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 2
1509h50 25/05/2022C2042MT23-24
Quan Trắc Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 1Phạm Đức Thủy (2t, )

Lịch trình dự kiến