Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT24N-MKế Toán Tài Chính Nguyễn Thị Thúy Hồng06060vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Tuấn Anh2012402008QT2401M
10.71%
89.28999999999999%
60000
2Lê Việt Anh2012407008QT2401M
19.64%
80.36%
110000
3Vũ Thị Trà Giang2012407010QT2401M
0%
100.0%
0000
4Vũ Thái Hạ1612753005QT2001M
53.33%
46.67%
320000
5Nguyễn Bảo Hân2012402005QT2401N
14.29%
85.71000000000001%
80000
6Nguyễn Đức Hiếu2012407004QT2401M
50.0%
50.0%
300000
7Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M
25.0%
75.0%
140000
8Nguyễn Thị Thu Hồng2012402001QT2401N
0.0%
100.0%
00000
9Nguyễn Duy Hưng2012402004QT2401N
3.33%
96.67%
20000
10Trần Duy Hưng2012407011QT2401M
6.67%
93.33%
40000
11Nguyễn Thị Thu Hương2012402002QT2401N
3.33%
96.67%
20000
12Phạm Bảo Ngọc2012405006QT2401N
16.67%
83.33%
100000
13Khoa Thị Hồng Ngọc2012407001QT2401N
6.67%
93.33%
40000
14Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M
28.57%
71.43%
160000
15Hoàng Ngọc Thạch2012407006QT2401M
0.0%
100.0%
00000
16Tô Quang Vinh2012402006QT2401M
14.29%
85.71000000000001%
80000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học
Chương 1: Tổng quan chung về kế toán
Lê Việt Anh (2t, true)
207h00 15/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: Tổng quan chung về kế toánNgô Phạm Công Sâm (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, true)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
307h00 21/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuNgô Phạm Công Sâm (2t, false)
407h00 22/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuNguyễn Bá Hoàng (2t, false)
507h00 28/02/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuNguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
607h00 01/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNVL, CCDC
707h00 07/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNVL, CCDCvLê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
807h00 08/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NNVL, CCDCPhạm Bảo Ngọc (2t, true)
907h00 14/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSCĐLê Việt Anh (1t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, true)
Tô Quang Vinh (2t, false)
1007h00 15/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSCĐLê Việt Anh (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, true)
Tô Quang Vinh (2t, true)
1107h00 21/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: Kế toán TSCĐTô Quang Vinh (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
1207h00 22/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếpNguyễn Duy Hưng (2t, true)
1307h00 28/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Kế toán bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư TCNguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, true)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, true)
1407h00 29/03/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: tiếp
Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Nguyễn Bá Hoàng (2t, true)
Phạm Bảo Ngọc (2t, true)
1507h00 04/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 6: tiếpNguyễn Thị Thu Hương (2t, true)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
1607h00 05/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩmNguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
1707h00 12/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩmNguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hồng (1t, true)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
1807h00 18/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩmNguyễn Duy Hưng (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
1907h00 19/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 7: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩmLê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
2007h00 25/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhVũ Thái Hạ (2t, false)
2107h00 26/04/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhVũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
2207h00 03/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhVũ Thái Hạ (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Hoàng Ngọc Thạch (2t, true)
Tô Quang Vinh (2t, false)
2307h00 09/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhVũ Thái Hạ (2t, false)
2407h00 10/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 8: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhVũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
2507h00 16/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: Kế toán nguồn vốnVũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
2615h50 16/05/2022C2014QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 9: Kế toán nguồn vốn
Chương 10: Báo cáo tài chính
Vũ Thái Hạ (4t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (4t, false)
2707h00 17/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tài chínhVũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
2807h00 23/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tài chínhVũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)
2907h00 24/05/2022C2012QT24N-M
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 10: Báo cáo tài chính
Ôn tập
Vũ Thái Hạ (2t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (2t, false)

Lịch trình dự kiến