Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
Q25M,N-NA25MQuản Trị Nhân Lực Nguyễn Thị Hoàng Đan04530vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Minh Ánh2112407010QT2501M
2.22%
97.78%
10000
2Nguyễn Thị Quỳnh Chi2112407019QT2501M
6.67%
93.33%
30000
3Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
15.56%
84.44%
70000
4Nguyễn Thị Ngọc Diễm2112407008QT2501M
13.33%
86.67%
60000
5Nguyễn Thị Diễm2112752004NA2501M
13.33%
86.67%
60000
6Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
13.33%
86.67%
60000
7Nguyễn Thị Thu Hằng2112407011QT2501M
6.67%
93.33%
30000
8Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
15.56%
84.44%
70000
9Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
8.89%
91.11%
40000
10Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501N
60.0%
40.0%
270000
11Vũ Thị Phương Linh2112755013QT2501N
6.67%
93.33%
30000
12Đặng Thị Thùy Linh2112407002QT2501M
0.0%
100.0%
00000
13Lưu Phúc Lộc2112407015QT2501M
0%
100.0%
0000
14Vũ Hương Mai2112407021QT2501N
0%
100.0%
0000
15Đinh Phượng Xuân Mai2112402005QT2501N
6.67%
93.33%
30000
16Vũ Sao Mai2112402010QT2501N
6.67%
93.33%
30000
17Phạm Thị Ngát2112751021NA2501M
13.33%
86.67%
60000
18Nguyễn Thảo Nguyên2112407022QT2501M
2.22%
97.78%
10000
19Nguyễn Thị Thanh Nhung2112407018QT2501M
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
2.22%
97.78%
10000
21Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
13.33%
86.67%
60000
22Trần Ngọc Quỳnh2112751012NA2501M
13.33%
86.67%
60000
23Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
66.67%
33.33%
300000
24Đỗ Xuân Thanh2112111004QT2501M
6.67%
93.33%
30000
25Nguyễn Quý Thành2112407023QT2501M
2.22%
97.78%
10000
26Nguyễn Thị Thu Thơm2112752003NA2501M
8.89%
91.11%
40000
27Trần Thị Minh Tú2112407012QT2501M
0%
100.0%
0000
28Nguyễn Thu Yến2112752002NA2501M
6.67%
93.33%
30000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1.1 Điểm xuất phát ; 1.2 và 1.3 Mục tiêu của QTNS
1.4 Chức năng QTNS 1.5 Xu hướng thách đố và các…

Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
207h00 22/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.6 Các lý thuyết về QTNS; 1.7 Đánh giá trình độ QTNS
1.8 QTNS – Doanh nghiệp Việt Nam
CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ TNNS
2.1.Tình huống
2.2. Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
307h00 29/01/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí văn hóa doanh nghiệp
2.3. Thảo luận “Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự”
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (1t, )
Nguyễn Thu Yến (3t, false)
407h00 19/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự”
2.4. Tổng kết, đánh giá quá trình thảo luận
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
3.1. Phân tích công việc – công cụ quản trị nhân sự cơ bản
3.2. Các phương pháp phân tích công việc; 3.3 và 3.4….;3.5

Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
507h00 26/02/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân tích công việc”
3.7. Tổng kết, đánh giá quá trình thảo luận
CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ
4.1. Tổng quát về hoạch định TNNS, 4.2;
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
607h00 04/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong hoạch định tài nguyên nhân sự
4.4. Thảo luận “Hoạch định tài nguyên nhân sự”
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
707h00 11/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch định tài nguyên nhân sự”
4.5. Tổng kết, đánh giá quá trình thảo luận
CHƯƠNG 5: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
5.1. Các giải pháp tạm thời ; 5.2. Tuyển mộ nhân viên
5.3. Tuyển chọn nhân viên ; 5.3. Tuyển chọn nhân viên
5.4. Thảo luận “Tuyển dụng nhân viên”
Nguyễn Quang Khải (1t, )
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, false)
Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
807h00 18/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển dụng nhân viên”
5.5. Tổng kết, đánh giá quá trình thảo luận
CHƯƠNG 6: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
6.1. Tiến trình đào tạo và phát triển, 6.2. Các giai đoạn…
Nguyễn Thị Diễm (3t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
907h00 25/03/2024B2023Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ĐT&PT; 6.4. Phát triển nhân sự
6.5. Thảo luận “Đào tạo và phát triển nhân sự”
Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
1007h55 06/04/2024B2033Q25M,N-NA25M
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào tạo và phát triển nhân sự”
6.6. Tổng kết, đánh giá quá trình thảo luận
CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÔNG TÁC
7.1. Đinh nghĩa; 7.2 và 7.3 và 7.4
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (1t, )
Đỗ Xuân Thanh (3t, )
Trần Ngọc Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Ngát (3t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (1t, )
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)

Lịch trình dự kiến