Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25K-PL25Tin Học Đại Cương 2 Phùng Anh Tuấn03030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Hải Anh2112401012QT2501K
0%
100.0%
02.02.04
2Nguyễn Phương Anh2112401008QT2501K
10.0%
90.0%
303.03.06
3Vũ Quỳnh Anh2112401005QT2501K
0.0%
100.0%
002.02.04
4Đỗ Thị Lan Anh2112902002PL2501D
3.33%
96.67%
102.03.05
5Ngô Công Bách2112901006PL2501K
0%
100.0%
03.02.05
6Nguyễn Lương Bằng2112902001PL2501D
0%
100.0%
03.02.05
7Nguyễn Thị Bích2112901007PL2501K
6.67%
93.33%
202.02.04
8Nguyễn Hải Châu2112401015QT2501K
0%
100.0%
03.03.06
9Lương Kỳ Duyên2112901005PL2501K
80.0%
20.0%
2400.00.00
10Trần Thị Mỹ Duyên2112401010QT2501K
0%
100.0%
03.03.06
11Nguyễn Vũ Hà2112401022QT2501K
0%
100.0%
02.02.04
12Vũ Thị Mỹ Hảo2112401007QT2501K
0%
100.0%
02.03.05
13Bàng Thị Phương Hảo2112901008PL2501K
0%
100.0%
02.03.05
14Đỗ Thị Mỹ Hằng2112401009QT2501K
6.67%
93.33%
202.03.05
15Nguyễn Thu Hiền2112402001QT2501K
0%
100.0%
02.02.04
16Bùi Thị Khánh Huyền2112901002PL2501K
0%
100.0%
02.03.05
17Lê Thị Diệu Hương2112901014PL2501K
6.67%
93.33%
202.02.04
18Bùi Diệp Linh2112901004PL2501K
66.67%
33.33%
200000
19Trần Diệu Linh2112401011QT2501K
6.67%
93.33%
203.03.06
20Bùi Thị Mai Linh2112901010PL2501K
0%
100.0%
02.02.04
21Nguyễn Thị Thùy Linh2112401017QT2501K
0%
100.0%
03.03.06
22Lê Thanh Mai2112401004QT2501K
16.67%
83.33%
502.02.04
23Phạm Văn Mạnh2112901012PL2501K
0%
100.0%
02.03.05
24Bùi Hoàng My2112401018QT2501K
0%
100.0%
03.02.05
25Vũ Trà My2112901011PL2501K
0%
100.0%
02.02.04
26Trương Kiều Oanh2112401023QT2501K
0.0%
100.0%
001.03.04
27Trần Minh Tâm2112901003PL2501K
3.33%
96.67%
102.03.05
28Nguyễn Phương Thảo2112401014QT2501K
0%
100.0%
03.03.06
29Lê Thị Thảo2112401021QT2501K
0.0%
100.0%
003.03.06
30Phạm Quang Thắng2112901001PL2501K
0%
100.0%
03.03.06
31Phạm Hữu Thịnh2112401013QT2501K
0%
100.0%
02.02.04
32Nguyễn Hà Thu2112401019QT2501K
6.67%
93.33%
202.03.05
33Nguyễn Minh Thư2112901013PL2501K
0%
100.0%
02.02.04
34Bùi Thị Thùy Trang2112401006QT2501K
0%
100.0%
02.03.05
35Nguyễn Thị Cẩm Vân2112401020QT2501K
3.33%
96.67%
102.03.05

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 17/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 4: Microsoft Office Excel 2010
4.1. Tạo bảng tính đầu tiên
4.1.1. Khởi động và thoát khỏi Excel
4.1.2. Tạo bảng tính cơ bản
4.1.3. Ghi và đóng bảng tính
4.1.4. Sửa nội dung ô
4.1.5. Công thức tính toán đơn giản
4.1.6. Sử dụng trợ giúp của Excel
Bài tập
207h55 24/02/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.2. Quản lý bảng tính
4.2.1. Quản lý tệp bảng tính
4.2.2. Quản lý bảng tính
4.2.3. Di chuyển và sao chép
Bài tập
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (2t, false)
Lê Thị Diệu Hương (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
307h55 03/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.3. Định dạng và in ấn
4.3.1. Định dạng bảng tính
4.3.2. Điều chỉnh mở rộng
4.3.3. In ấn
Bài tập

Vũ Quỳnh Anh (2t, true)
Đỗ Thị Lan Anh (2t, true)
Nguyễn Thị Bích (2t, false)
Trần Diệu Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (2t, false)
Trương Kiều Oanh (2t, true)
407h55 10/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.4. Công thức và bảng tính trong Excel
4.4.1. Mở rộng sử dụng các công thức
4.4.2. Bảng trong Excel
Bài tập
Nguyễn Phương Anh (2t, false)
Đỗ Thị Lan Anh (2t, true)
Lương Kỳ Duyên (2t, true)
Lê Thị Diệu Hương (2t, true)
507h55 17/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5. Các hàm trong Excel
4.5.1. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, COUNT,
COUNTA, MAX, MIN)
4.5.2. Hàm điều kiện IF
Bài tập
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
607h55 24/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.3. Hàm tìm kiếm VLOOKUPLương Kỳ Duyên (2t, false)
707h55 31/03/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.4. Hàm tìm kiếm HLOOKUPLương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thị Thảo (2t, true)
807h55 07/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.5. Hàm tính toán điều kiện (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tập
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
907h55 14/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.5.6. Hàm tính toán nhiều điều kiện (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS)
Bài tập
Nguyễn Phương Anh (1t, )
Đỗ Thị Lan Anh (1t, )
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Lê Thị Diệu Hương (2t, true)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
Lê Thanh Mai (1t, )
Trần Minh Tâm (1t, false)
Nguyễn Hà Thu (2t, false)
Nguyễn Thị Cẩm Vân (1t, )
1007h55 21/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.6. Sắp xếp và lọc dữ liệu
4.6.1. Sắp xếp bảng tính
4.6.2. Lọc dữ liệu AutoFilter và AdvancedFilter
Bài tập
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
1107h55 28/04/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.7. Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Bài tập
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
1207h55 05/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn4.8. Biểu đồ và hình vẽ
4.8.1. Biểu đồ
4.8.2.Chuyển đổi dạng tệp bảng tính
4.8.3. Hình ảnh, chữ nghệ thuật và hình vẽ
Kiểm tra
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
1307h55 12/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh TuấnModule 6: Microsoft Office PowerPoint 2010
6.1. Tạo bản trình chiếu đầu tiên
6.1.1. Khởi động và thoát khỏi PowerPoint
6.1.2. Tạo một bản trình chiếu
6.1.3. Lưu và đóng bản trình chiếu
6.1.4. Tạo bản trình chiếu mới sử dụng mẫu có sẵn
6.1.5. Sử dụng trợ giúp trong PowerPoint
6.2. Làm việc với text trong PowerPoint
6.2.1. Làm việc với các bản trình chiếu
6.2.2. Nhập nội dung
6.2.3. Trình bầy nội dung
6.2.4. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
1407h55 19/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.3. Chèn hình ảnh và vẽ hình
6.3.1. Hình ảnh
6.3.2. Tạo hiệu ứng cho hình ảnh
6.3.3. Vẽ hình
6.4. Điều chỉnh giao diện của bản trình chiếu
6.4.1. Mầu và nền
6.4.2. Chỉnh sửa Slide Master
6.5. Biểu đồ
6.5.1. Biểu đồ dữ liệu
6.5.2. Biểu đồ tổ chức
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)
1507h55 26/05/2022PMGV2QT25K-PL25
Tin Học Đại Cương 2
Phùng Anh Tuấn6.6. Hoàn thiện bản trình chiếu
6.6.1. Điều chỉnh bản trình chiếu
6.6.2. In ấn
6.6.3. Tạo hiệu ứng trình chiếu Slide
6.6.4. Thời gian và trình chiếu Slide
6.7. Sử dụng lại và trao đổi bản trình chiếu
6.7.1. Sử dụng lại
6.7.2. Trao đổi các bản trình chiếu
Kiểm tra Module 6
Ôn tập
Lương Kỳ Duyên (2t, false)
Bùi Diệp Linh (2t, false)

Lịch trình dự kiến