Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT23Đồ Án Môn Học Phần Mềm Vũ Anh Hùng03030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Quốc Anh1912101008CT2301C
0%
100.0%
0000
2Phạm Thị Ngọc Anh1912111012CT2301M
53.33%
46.67%
160000
3Nguyễn Mạnh Chính1912111006CT2301M
20.0%
80.0%
60000
4Bùi Công Duy1912101002CT2301C
7.14%
92.86%
20000
5Vũ Huy Hoàng1912111008CT2301M
0%
100.0%
0000
6Phạm Nhật Hoàng1812402016CT2301C
6.67%
93.33%
20000
7Lưu Thanh Hoàng1912111010CT2301M
13.33%
86.67%
40000
8Nguyễn Tuấn Hùng1912111009CT2301M
0%
100.0%
0000
9Trần Văn Kiên1912111004CT2301M
80.0%
20.0%
240000
10Nguyễn Văn Lương1912111002CT2301M
33.33%
66.67%
100000
11Hoàng Công Minh1912111005CT2301M
86.67%
13.329999999999998%
260000
12Vũ Hoài Nam1912101003CT2301C
0%
100.0%
0000
13Lê Duy Quang1912111001CT2301M
14.29%
85.71000000000001%
40000
14Nguyễn Đình Quyết1912101001CT2301C
0%
100.0%
0000
15Bùi Đức Thắng1912111003CT2301M
0%
100.0%
0000
16Lương Thị Thủy1912111011CT2301M
60.0%
40.0%
180000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 14/02/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngGiao đề tài thực tế cho sinh viên: mỗi sinh viên sẽ nhận một đề tài liên quan đến công việc quản lý hàng ngày của một đơn vị cụ thể nào đó
209h50 21/02/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Phân tích hệ thống: để thiết kế ra biểu đồ tổng quát của hệ thống (biểu đồ ngữ cảnh/biểu đồ Ucase tổng quát hệ thống); sơ đồ chức năng của hệ thống và mô tả chi tiết cụ thể hoạt động của từng chức năng lá (nhiệm vụ của chức năng thực hiện công việc gì trong hệ thống, thực hiện ra sao, dữ liệu đầu vào là gì và kết quả đầu ra sau khi thực hiện chức năng).
309h50 28/02/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Phân tích hệ thống (tiếp): để thiết kế ra biểu đồ tổng quát của hệ thống (biểu đồ ngữ cảnh/biểu đồ Ucase tổng quát hệ thống); sơ đồ chức năng của hệ thống và mô tả chi tiết cụ thể hoạt động của từng chức năng lá (nhiệm vụ của chức năng thực hiện công việc gì trong hệ thống, thực hiện ra sao, dữ liệu đầu vào là gì và kết quả đầu ra sau khi thực hiện chức năng).
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
409h50 07/03/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Phân tích hệ thống (tiếp): để thiết kế ra biểu đồ tổng quát của hệ thống (biểu đồ ngữ cảnh/biểu đồ Ucase tổng quát hệ thống); sơ đồ chức năng của hệ thống và mô tả chi tiết cụ thể hoạt động của từng chức năng lá (nhiệm vụ của chức năng thực hiện công việc gì trong hệ thống, thực hiện ra sao, dữ liệu đầu vào là gì và kết quả đầu ra sau khi thực hiện chức năng).
Phạm Nhật Hoàng (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
509h50 14/03/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Thiết kế hệ thống:
+ Thiết kế giao diện: giao diện chính hệ thống; các giao diện nhập liệu và tìm kiếm dữ liệu; mẫu các báo cáo.
+ Thiết kế cơ sở dữ liệu: thiết kế mô hình ER -> mô hình quan hệ -> mô tả chi tiết các bảng quan hệ.
Trần Văn Kiên (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
609h50 21/03/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Thiết kế hệ thống (tiếp):
+ Thiết kế giao diện: giao diện chính hệ thống; các giao diện nhập liệu và tìm kiếm dữ liệu; mẫu các báo cáo.
+ Thiết kế cơ sở dữ liệu: thiết kế mô hình ER -> mô hình quan hệ -> mô tả chi tiết các bảng quan hệ.
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
709h50 28/03/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Thiết kế hệ thống (tiếp):
+ Thiết kế giao diện: giao diện chính hệ thống; các giao diện nhập liệu và tìm kiếm dữ liệu; mẫu các báo cáo.
+ Thiết kế cơ sở dữ liệu: thiết kế mô hình ER -> mô hình quan hệ -> mô tả chi tiết các bảng quan hệ.
Trần Văn Kiên (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
809h50 04/04/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Thiết kế hệ thống (tiếp):
+ Thiết kế giao diện: giao diện chính hệ thống; các giao diện nhập liệu và tìm kiếm dữ liệu; mẫu các báo cáo.
+ Thiết kế cơ sở dữ liệu: thiết kế mô hình ER -> mô hình quan hệ -> mô tả chi tiết các bảng quan hệ.
Trần Văn Kiên (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
909h50 18/04/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Thiết kế hệ thống (tiếp):
+ Thiết kế giao diện: giao diện chính hệ thống; các giao diện nhập liệu và tìm kiếm dữ liệu; mẫu các báo cáo.
+ Thiết kế cơ sở dữ liệu: thiết kế mô hình ER -> mô hình quan hệ -> mô tả chi tiết các bảng quan hệ.
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
1009h50 25/04/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Cài đặt chương trình:
+ Tạo được CSDL đã thiết kế được trên máy tính (sử dụng công cụ hệ quản trị CSDL)
+ Lập trình để xây dựng chương trình trên nền Web hoặc dạng WinForm.
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
1109h50 09/05/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Cài đặt chương trình:
+ Tạo được CSDL đã thiết kế được trên máy tính (sử dụng công cụ hệ quản trị CSDL)
+ Lập trình để xây dựng chương trình trên nền Web hoặc dạng WinForm.
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
1209h50 16/05/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Cài đặt chương trình (tiếp):
+ Tạo được CSDL đã thiết kế được trên máy tính (sử dụng công cụ hệ quản trị CSDL)
+ Lập trình để xây dựng chương trình trên nền Web hoặc dạng WinForm.
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
1309h50 23/05/2022PMGV2CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Cài đặt chương trình (tiếp):
+ Tạo được CSDL đã thiết kế được trên máy tính (sử dụng công cụ hệ quản trị CSDL)
+ Lập trình để xây dựng chương trình trên nền Web hoặc dạng WinForm.
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
1407h55 30/05/2022PMGV4CT23
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên Viết báo cáo hoàn chỉnh: báo cáo đầy đủ về các nội dung đã làm được ở trên.
Chấm đánh giá đề tài môn học của sinh viên, gồm:
+ Báo cáo toàn văn của đề tài đã được giao.
+ Chạy chương trình thực nghiệm đã xây dựng được.
Phạm Thị Ngọc Anh (4t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (4t, false)
Lưu Thanh Hoàng (4t, false)
Trần Văn Kiên (4t, false)
Nguyễn Văn Lương (4t, false)
Hoàng Công Minh (4t, false)
Lương Thị Thủy (4t, false)

Lịch trình dự kiến