Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Quang Hưng1412751002NA180404/08/1994NamTín chỉKhóa 18Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA21A-TViết 6 Nguyễn Thị Thu Huyền1500
2NA22Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh3600
3NA23Nghe 2 Nguyễn Thị Thu Hương3000
4MT23-QT23Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4940

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần D ...
207h00 03/03/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
308h55 04/03/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Listening ski ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
408h55 05/03/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
509h50 06/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBản chất NN (tiếp) 2. ...
607h00 06/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Tính hệ thống ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
707h00 07/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hiền (2t, false)
Hoàng Văn Hiếu (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Tạ Thị Uyên Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
808h55 08/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Dating ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
908h55 09/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
1009h50 10/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Phân loại các ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
1107h00 13/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Nguyên ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
1207h00 14/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1308h55 15/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Family events ...Nguyễn Thị Thảo Vân (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
1408h55 16/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
1509h50 17/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) Phụ ...Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
1607h00 20/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Phụ âm C ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
1707h00 21/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanĐỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Trần Quang Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Lâm (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
1808h55 22/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: School subjec ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
1908h55 23/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
2009h50 24/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. C ...Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Đỗ Thành Đạt (2t, )
Trần Thị Thu Phương (2t, )
2107h00 27/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChữ viết (tiếp) Chươn ...
2207h00 28/04/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
2308h55 29/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Geography Rev ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
2408h55 30/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
2509h50 01/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
2607h00 04/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1. (tiếp) ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
2707h00 05/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
2808h55 06/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Housing ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
2908h55 07/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
3009h50 08/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
3107h00 11/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Ý nghĩa của từ ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Lê Minh Tiến (2t, )
3207h00 12/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
3308h55 13/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Buying and se ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
3408h55 14/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
3509h50 15/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh3. Kết cấu YN 4. HT đ ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
3607h00 18/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. HT đồng nghĩa 6. H ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Phan Thị Hồng Minh (2t, )
Vũ Thị Nhàn (2t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, )
3707h00 19/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
3808h55 20/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Job preferenc ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
3908h55 21/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
4009h50 22/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh7. Trường nghĩa Chươn ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Vũ Nguyễn Minh Nghĩa (2t, )
4107h00 25/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
4207h00 26/05/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
4308h55 27/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Office work ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
4408h55 28/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
4509h50 29/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
4607h00 01/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
4707h00 02/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
4808h55 03/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
4908h55 04/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
5009h50 05/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
5107h00 08/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
5207h00 09/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
5308h55 10/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
5408h55 11/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
5509h50 12/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
5607h00 15/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
5707h00 16/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
5808h55 17/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
5908h55 18/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
6009h50 19/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
6107h00 22/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
6207h00 23/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
6308h55 24/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
6408h55 25/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
6509h50 26/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
6607h00 29/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
6707h00 30/06/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
6808h55 01/07/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
6908h55 02/07/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
7009h50 03/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
7107h00 06/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
7207h00 07/07/2020D2012MT23-QT23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
7308h55 08/07/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
7408h55 09/07/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
7509h50 10/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...