Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thị Nhàn1812753008NA2201N06/07/2000NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh-nhật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1 Phạm Thị Hoàng Điệp1400
2DC-QT22N-NA22NPháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4000
3NA22Đọc 5 Bùi Thị Mai Anh3600
4NA22Nói 5 Phạm Thị Thúy3700
5NA22Dịch Viết 1 Trần Thị Ngọc Liên3600
6NA22Viết 5 Phan Thị Mai Hương3900
7NA22A-N-MT23Bóng Đá Ngô Quốc Hưng3300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/09/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
213h55 14/09/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
309h50 15/09/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
413h00 15/09/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpTrần Thị Đức Hạnh (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
507h00 16/09/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
608h55 16/09/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
713h55 16/09/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
807h00 17/09/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
913h00 17/09/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpTrương Tuấn Long (4t, false)
1007h00 18/09/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Đức Khoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Nguyễn Thùy Linh (2t, )
Trương Tuấn Long (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (2t, )
1113h00 18/09/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanNguyễn Việt Anh (3t, false)
Đỗ Thành Đạt (3t, false)
Trần Thị Đức Hạnh (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Ngô Trung Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Hoa (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Cao Văn Thăng (3t, false)
1207h00 21/09/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
1313h55 21/09/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1409h50 22/09/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
1513h00 22/09/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
1607h00 23/09/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
1708h55 23/09/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
1813h55 23/09/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1907h00 24/09/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
2013h00 24/09/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
2107h00 25/09/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
2213h00 25/09/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2307h00 28/09/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
2413h55 28/09/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2509h50 29/09/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
2613h00 29/09/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
2707h00 30/09/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
2808h55 30/09/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
2913h55 30/09/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3007h00 01/10/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
3113h00 01/10/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
3207h00 02/10/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
3313h00 02/10/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3407h00 05/10/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
3513h55 05/10/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3609h50 06/10/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
3713h00 06/10/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
3807h00 07/10/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
3908h55 07/10/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
4013h55 07/10/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4107h00 08/10/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
4213h00 08/10/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
4307h00 09/10/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
4413h00 09/10/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4507h00 12/10/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
4613h55 12/10/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4709h50 13/10/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
4813h00 13/10/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
4907h00 14/10/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
5008h55 14/10/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
5113h55 14/10/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5207h00 15/10/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
5313h00 15/10/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
5407h00 16/10/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
5513h00 16/10/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5607h00 19/10/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
5713h55 19/10/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5809h50 20/10/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
5913h00 20/10/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
6007h00 21/10/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
6108h55 21/10/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
6213h55 21/10/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6307h00 22/10/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
6413h00 22/10/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
6507h00 23/10/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
6613h00 23/10/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6707h00 26/10/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
6813h55 26/10/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6909h50 27/10/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
7013h00 27/10/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
7107h00 28/10/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
7208h55 28/10/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
7313h55 28/10/20203NA22A-N-MT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7407h00 29/10/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
7513h00 29/10/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
7607h00 30/10/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
7713h00 30/10/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7807h00 02/11/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
7909h50 03/11/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
8013h00 03/11/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
8107h00 04/11/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
8208h55 04/11/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
8313h00 05/11/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
8407h00 06/11/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
8513h00 06/11/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8607h00 09/11/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
8709h50 10/11/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
8813h00 10/11/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
8907h00 11/11/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
9008h55 11/11/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
9113h00 12/11/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
9207h00 13/11/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
9313h00 13/11/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9407h00 16/11/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
9509h50 17/11/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
9613h00 17/11/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
9707h00 18/11/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
9808h55 18/11/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
9913h00 19/11/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
10007h00 20/11/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
10113h00 20/11/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10207h00 23/11/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
10309h50 24/11/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
10413h00 24/11/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
10507h00 25/11/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
10608h55 25/11/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
10713h00 26/11/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
10807h00 27/11/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
10913h00 27/11/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
11007h00 30/11/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
11109h50 01/12/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
11213h00 01/12/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
11307h00 02/12/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
11408h55 02/12/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
11513h00 03/12/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
11607h00 04/12/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
11713h00 04/12/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
11807h00 07/12/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
11909h50 08/12/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
12013h00 08/12/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
12107h00 09/12/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
12208h55 09/12/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
12313h00 10/12/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
12407h00 11/12/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
12513h00 11/12/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
12607h00 14/12/2020C2023NA22
Đọc 5
Bùi Thị Mai Anh
12709h50 15/12/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
12813h00 15/12/2020B1023NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
12907h00 16/12/2020C2022NA22
Viết 5
Phan Thị Mai Hương
13008h55 16/12/2020C2023NA22
Nói 5
Phạm Thị Thúy
13113h00 17/12/2020B1024NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Phạm Thị Hoàng Điệp
13207h00 18/12/2020C2022NA22
Dịch Viết 1
Trần Thị Ngọc Liên
13313h00 18/12/2020B1023DC-QT22N-NA22N
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan