Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thế Việt1612753002NA200129/10/1998NamTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23Bơi Lội Ngô Bá Thắng3300
2NA2101AVăn Học Anh - Mỹ Nguyễn Thị Thu Huyền1400
3NA21A-TViết 6 Nguyễn Thị Thu Huyền1500
4NA21A-TTrung Văn 4 Lê Thị Thu Hoài1870
5NA23Tin Học Đại Cương 2 Nguyễn Thị Xuân Hương3300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
208h55 02/03/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: Từ mới, ngữ ph ...Điệp Trường Giang (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Lê Thị Hồng (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Nguyễn Thu Phương (3t, )
Đồng Minh Thái (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
313h00 04/03/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
407h00 05/03/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1(cont) Question ...
508h55 05/03/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
613h00 06/03/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: bài khoá, bài ...Vũ Tuấn Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Phạm Đức Hiếu (4t, )
Lê Thị Hồng (4t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
707h00 06/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1(cont) Literar ...
808h55 06/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: đọc hiểu, nghe ...Trần Duy Anh (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Lê Thị Hồng (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
913h00 08/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Bùi Mạnh Cường (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
1007h00 09/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
1108h55 09/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
1213h00 10/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 8: từ mới, ngữ ph ...Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
1307h00 13/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
1408h55 13/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
1513h00 15/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
1607h00 16/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1(cont) ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
1708h55 16/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
1813h00 17/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 8: bài tập, đọc h ...Nguyễn Tiến Tài (3t, )
1907h00 20/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
2008h55 20/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 9: từ mới, ngữ ph ...Nguyễn Đức Trung (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
2113h00 22/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
2207h00 23/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
2308h55 23/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
2413h00 24/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 9: bài tập, đọc h ...Trần Duy Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (1t, )
Phạm Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
2507h00 27/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
2608h55 27/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: từ mới, ngữ p ...Phạm Đức Hiếu (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
2713h00 29/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
2807h00 30/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
2908h55 30/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
3013h00 01/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
3107h00 04/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2(cont) ...
3208h55 04/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: bài khoá, bài ...Nguyễn Đức Trung (3t, )
Phạm Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
3313h00 06/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Đào Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
3407h00 07/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
3508h55 07/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
3613h00 08/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: đọc hiểu, ngh ...Phạm Đức Hiếu (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
3707h00 11/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...Nguyễn Tiến Tài (2t, )
3808h55 11/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 11: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Đồng Minh Thái (1t, )
Vũ Thái Dương (1t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
3913h00 13/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Bùi Mạnh Cường (3t, true)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
4007h00 14/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...Nguyễn Tiến Tài (2t, )
4108h55 14/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
4213h00 15/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 11: bài tập, đọc ...Điệp Trường Giang (4t, )
Trần Duy Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
Nguyễn Thế Việt (4t, )
4307h00 18/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
4408h55 18/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 12: từ mới, ngữ p ...Vũ Tuấn Anh (3t, true)
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Điệp Trường Giang (3t, )
4513h00 20/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu ...Hoàng Trọng Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Vũ Thị Mai (3t, true)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
4607h00 21/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
4708h55 21/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
4813h00 22/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 12: bài tập, đọc ...Nguyễn Đức Trung (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Phạm Đức Hiếu (4t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t, true)
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
4907h00 25/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
5008h55 25/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 13: từ mới, ngữ p ...Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
5113h00 27/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.8. Biểu đồ và hình ...Đào Thị Thùy Dung (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
5207h00 28/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
5308h55 28/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
5413h00 29/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 13: đọc hiểu, ngh ...Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Bùi Duy Hiệp (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
5507h00 01/06/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
5608h55 01/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 14: từ mới, ngữ p ...Vũ Thái Dương (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
Nguyễn Thế Việt (3t, )
5713h00 03/06/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phan Thị Thảo (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
5807h00 04/06/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
5908h55 04/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
6013h00 05/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
6108h55 08/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
6213h55 08/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
6313h55 10/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
6408h55 11/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
6513h00 12/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
6608h55 15/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
6713h55 15/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
6813h55 17/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
6908h55 18/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
7013h00 19/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
7108h55 22/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
7213h55 22/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
7313h55 24/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
7408h55 25/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
7513h00 26/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
7608h55 29/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
7713h55 29/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
7813h55 01/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
7908h55 02/07/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
8013h00 03/07/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
8108h55 06/07/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
8213h55 06/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
8313h55 08/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
8408h55 09/07/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
8513h00 10/07/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...