Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Đức Trung1712103001NA2101A24/08/1996NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2101AVăn Học Anh - Mỹ Nguyễn Thị Thu Huyền1400
2NA2101ANgữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa900
3NA21Dịch Viết 2 Đặng Thị Vân2300
4NA21A-TDịch Nghe 2 Đào Thị Lan Hương1000
5NA21A-TĐọc 6 Nguyễn Thị HuyềnA1000
6NA21A-TNói 6 Nguyễn Hữu Hoàng1200
7NA21A-TViết 6 Nguyễn Thị Thu Huyền1500
8NA21A-TTrung Văn 4 Lê Thị Thu Hoài18420

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
208h55 02/03/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: Từ mới, ngữ ph ...Điệp Trường Giang (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Lê Thị Hồng (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Nguyễn Thu Phương (3t, )
Đồng Minh Thái (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
308h55 03/03/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA
413h00 03/03/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân
508h55 04/03/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng
613h00 04/03/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương
707h00 05/03/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1(cont) Question ...
808h55 05/03/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
908h55 06/03/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1013h00 06/03/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: bài khoá, bài ...Vũ Tuấn Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Phạm Đức Hiếu (4t, )
Lê Thị Hồng (4t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
1114h55 02/04/20203NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng
1207h00 06/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1(cont) Literar ...
1308h55 06/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: đọc hiểu, nghe ...Trần Duy Anh (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Lê Thị Hồng (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
1408h55 07/04/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA
1513h00 07/04/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân
1608h55 08/04/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng
1713h00 08/04/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương
1807h00 09/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
1908h55 09/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
2008h55 10/04/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2113h00 10/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 8: từ mới, ngữ ph ...Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
2207h00 13/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
2308h55 13/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài
2408h55 14/04/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA
2513h00 14/04/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Mạc Thị Hồng Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Đặng Đức Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Quyết Tiến (3t, false)
2608h55 15/04/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng
2713h00 15/04/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương
2807h00 16/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1(cont) ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
2908h55 16/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
3014h55 16/04/20203NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng
3108h55 17/04/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3213h00 17/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 8: bài tập, đọc h ...Nguyễn Tiến Tài (3t, )
3307h00 20/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
3408h55 20/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 9: từ mới, ngữ ph ...Nguyễn Đức Trung (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
3514h55 20/04/20203NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng
3608h55 21/04/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA
3713h00 21/04/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân
3808h55 22/04/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng
3913h00 22/04/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương
4007h00 23/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
4108h55 23/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
4208h55 24/04/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4313h00 24/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 9: bài tập, đọc h ...Trần Duy Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (1t, )
Phạm Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
4407h00 27/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
4508h55 27/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: từ mới, ngữ p ...Phạm Đức Hiếu (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
4608h55 28/04/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
4713h00 28/04/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
4808h55 29/04/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
4913h00 29/04/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
5007h00 30/04/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
5108h55 30/04/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
5208h55 01/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
5313h00 01/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
5407h00 04/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2(cont) ...
5508h55 04/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: bài khoá, bài ...Nguyễn Đức Trung (3t, )
Phạm Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
5608h55 05/05/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
5713h00 05/05/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
5808h55 06/05/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
5913h00 06/05/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
6007h00 07/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
6108h55 07/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
6208h55 08/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
6313h00 08/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: đọc hiểu, ngh ...Phạm Đức Hiếu (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
6407h00 11/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...Nguyễn Tiến Tài (2t, )
6508h55 11/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 11: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Đồng Minh Thái (1t, )
Vũ Thái Dương (1t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
6608h55 12/05/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
6713h00 12/05/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
6808h55 13/05/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
6913h00 13/05/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
7007h00 14/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...Nguyễn Tiến Tài (2t, )
7108h55 14/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
7208h55 15/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
7313h00 15/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 11: bài tập, đọc ...Điệp Trường Giang (4t, )
Trần Duy Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
Nguyễn Thế Việt (4t, )
7407h00 18/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
7508h55 18/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 12: từ mới, ngữ p ...Vũ Tuấn Anh (3t, true)
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Điệp Trường Giang (3t, )
7608h55 19/05/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
7713h00 19/05/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
7808h55 20/05/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
7913h00 20/05/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
8007h00 21/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
8108h55 21/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
8208h55 22/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
8313h00 22/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 12: bài tập, đọc ...Nguyễn Đức Trung (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Phạm Đức Hiếu (4t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t, true)
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
8407h00 25/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
8508h55 25/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 13: từ mới, ngữ p ...Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
8608h55 26/05/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
8713h00 26/05/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
8808h55 27/05/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
8913h00 27/05/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
9007h00 28/05/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
9108h55 28/05/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
9208h55 29/05/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
9313h00 29/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
9407h00 01/06/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
9508h55 01/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
9608h55 02/06/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
9713h00 02/06/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
9808h55 03/06/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
9913h00 03/06/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
10007h00 04/06/2020C2032NA2101A
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
10108h55 04/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
10208h55 05/06/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
10313h00 05/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
10408h55 08/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
10508h55 09/06/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
10613h00 09/06/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
10708h55 10/06/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
10813h00 10/06/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
10908h55 11/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
11008h55 12/06/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
11113h00 12/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
11208h55 15/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
11308h55 16/06/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
11413h00 16/06/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
11508h55 17/06/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
11613h00 17/06/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
11708h55 18/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
11808h55 19/06/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
11913h00 19/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
12008h55 22/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
12108h55 23/06/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
12213h00 23/06/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
12308h55 24/06/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
12413h00 24/06/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
12508h55 25/06/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
12608h55 26/06/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
12713h00 26/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
12808h55 29/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
12908h55 30/06/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
13013h00 30/06/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
13108h55 01/07/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
13213h00 01/07/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
13308h55 02/07/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
13408h55 03/07/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
13513h00 03/07/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
13608h55 06/07/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...
13708h55 07/07/2020C2033NA21A-T
Đọc 6
Nguyễn Thị HuyềnA ...
13813h00 07/07/2020B1014NA21
Dịch Viết 2
Đặng Thị Vân ...
13908h55 08/07/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...
14013h00 08/07/2020B1013NA21A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương ...
14108h55 09/07/2020C2033NA21A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền ...
14208h55 10/07/2020B1013NA2101A
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
14313h00 10/07/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...