Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Văn Hải1912753009NA2301N07/05/1999NamNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh-nhật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23Viết 3 Nguyễn Thị Thu Huyền3020
2NA23Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh2900
3NA23Nghe 3 Nguyễn Việt Anh3100
4NA23Đọc 3 Bùi Thị Mai Anh2900
5NA23Nói 3 Đào Thị Lan Hương3100

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/09/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
207h00 15/09/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HuyềnChapter 1: The WRITIN ...Vũ Thị Điểm (2t, )
Nguyễn Văn Hải (2t, )
Đào Thế Nam (2t, )
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (2t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, )
Phan Thị Thảo (2t, )
Phạm Thị Phương Thảo (2t, )
Hoàng Thanh Trường (2t, )
307h00 16/09/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
408h55 16/09/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
507h00 17/09/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
607h00 18/09/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
708h55 18/09/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
807h00 21/09/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
907h00 22/09/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
1007h00 23/09/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
1108h55 23/09/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
1207h00 24/09/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
1307h00 25/09/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
1408h55 25/09/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
1507h00 28/09/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
1607h00 29/09/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
1707h00 30/09/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
1808h55 30/09/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
1907h00 01/10/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
2007h00 02/10/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
2108h55 02/10/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
2207h00 05/10/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
2307h00 06/10/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
2407h00 07/10/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
2508h55 07/10/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
2607h00 08/10/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
2707h00 09/10/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
2808h55 09/10/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
2907h00 12/10/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
3007h00 13/10/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
3107h00 14/10/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
3208h55 14/10/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
3307h00 15/10/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
3407h00 16/10/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
3508h55 16/10/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
3607h00 19/10/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
3707h00 20/10/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
3807h00 21/10/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
3908h55 21/10/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
4007h00 22/10/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
4107h00 23/10/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
4208h55 23/10/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
4307h00 26/10/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
4407h00 27/10/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
4507h00 28/10/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
4608h55 28/10/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
4707h00 29/10/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
4807h00 30/10/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
4908h55 30/10/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
5007h00 02/11/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
5107h00 03/11/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
5207h00 04/11/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
5308h55 04/11/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
5407h00 05/11/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
5507h00 06/11/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
5608h55 06/11/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
5707h00 09/11/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
5807h00 10/11/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
5907h00 11/11/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
6008h55 11/11/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
6107h00 12/11/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
6207h00 13/11/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
6308h55 13/11/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
6407h00 16/11/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
6507h00 17/11/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
6607h00 18/11/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
6708h55 18/11/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
6807h00 19/11/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
6907h00 20/11/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
7008h55 20/11/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
7107h00 23/11/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
7207h00 24/11/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
7307h00 25/11/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
7408h55 25/11/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
7507h00 26/11/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
7607h00 27/11/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
7708h55 27/11/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
7807h00 30/11/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
7907h00 01/12/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
8007h00 02/12/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
8108h55 02/12/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
8207h00 03/12/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
8307h00 04/12/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
8408h55 04/12/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
8507h00 07/12/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
8607h00 08/12/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
8707h00 09/12/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
8808h55 09/12/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
8907h00 10/12/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
9007h00 11/12/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
9108h55 11/12/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh
9207h00 14/12/2020C2033NA23
Nghe 3
Nguyễn Việt Anh
9307h00 15/12/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
9407h00 16/12/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
9508h55 16/12/2020C2033NA23
Nói 3
Đào Thị Lan Hương
9607h00 17/12/2020C2032NA23
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Huyền
9707h00 18/12/2020C2032NA23
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
9808h55 18/12/2020C2033NA23
Đọc 3
Bùi Thị Mai Anh