Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đào Thị Thùy Dung1912771012NA2301A14/09/2001NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23Nói 2 Phạm Thị Thúy3108
2CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường6500
3NA23Bơi Lội Ngô Bá Thắng3300
4NA23Đọc 2 Phan Thị Mai Hương2900
5NA23Viết 2 Nguyễn Thị Phương Thu3008
6CT-NA23-QT22KPháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan6200
7NA23Nghe 2 Nguyễn Thị Thu Hương3007
8NA23Tin Học Đại Cương 2 Nguyễn Thị Xuân Hương3330

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 1: những vấn đ ...
208h55 02/03/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
308h55 03/03/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương
408h55 04/03/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Listening ski ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
513h00 04/03/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
607h00 05/03/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
708h55 06/03/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyFriendship ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
807h00 06/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
908h55 06/04/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 2 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
1008h55 07/04/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương
1108h55 08/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Dating ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
1213h00 08/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Linh Anh (3t, true)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Bùi Mạnh Cường (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, true)
1307h00 09/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1408h55 10/04/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyFriendship(cont) ...
1507h00 13/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Chức năng của nhà ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Đăng Huy (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
1608h55 13/04/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 3 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
1708h55 14/04/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương
1808h55 15/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Family events ...Nguyễn Thị Thảo Vân (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
1913h00 15/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
2007h00 16/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường Tiếp 1.2 1.3. Ứng dụ ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
2108h55 17/04/2020C2015NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 10: Friends and ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
2207h00 20/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Các kiểu và các h ...
2308h55 20/04/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuStop and check 1 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
2408h55 21/04/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương
2508h55 22/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: School subjec ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
2613h00 22/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
2707h00 23/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
2808h55 24/04/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 11: Health and f ...
2907h00 27/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
3008h55 27/04/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 4 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
3108h55 28/04/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
3208h55 29/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Geography Rev ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
3313h00 29/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
3407h00 30/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
3508h55 01/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 12: Leisure time ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
3607h00 04/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanV. Nhà nước CHXHCN Vi ...
3708h55 04/05/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 5 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
3808h55 05/05/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
3908h55 06/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Housing ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
4013h00 06/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Đào Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, true)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
4107h00 07/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4208h55 08/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 13: Education ...
4307h00 11/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2: Những vấn đ ...
4408h55 11/05/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuStop and check 2 Mid- ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
4508h55 12/05/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
4608h55 13/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Buying and se ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Cao Thị Thanh Huyền (1t, false)
Lê Minh Khánh (1t, )
4713h00 13/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Bùi Mạnh Cường (3t, true)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, true)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (1t, false)
4807h00 14/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4908h55 15/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 13: Education Un ...
5007h00 18/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Vũ Thị Điểm (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Lê Thị Thảo Vân (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
5108h55 18/05/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 6 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
5208h55 19/05/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
5308h55 20/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Job preferenc ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Đỗ Thị Thùy Nhi (2t, false)
Bùi Thế Nam (1t, )
Hoàng Trọng Hiếu (1t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
5413h00 20/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu ...Hoàng Trọng Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Vũ Thị Mai (3t, true)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
5507h00 21/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5608h55 22/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 14: The world of ...
5707h00 25/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật XHCN ...
5808h55 25/05/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 7 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
5908h55 26/05/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...Lê Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Hoàng Trọng Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, false)
6008h55 27/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Office work ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
6113h00 27/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.8. Biểu đồ và hình ...Đào Thị Thùy Dung (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
6207h00 28/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6308h55 29/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 15: Money ...
6407h00 01/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII.Quy Phạm pháp luậ ...
6508h55 01/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 8 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
6608h55 02/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...Vũ Hà My (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Vũ Thị Mai (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Vũ Thị Điểm (3t, false)
6708h55 03/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Tour Review ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Trần Quang Hưng (1t, )
6813h00 03/06/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 6: Microsoft O ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phan Thị Thảo (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
6907h00 04/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7008h55 05/06/2020C2014NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyRevision 2 Test 2 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
7107h00 08/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Quan hệ pháp luật ...
7208h55 08/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuStop and check 3 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
7313h55 08/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
7408h55 09/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
7508h55 10/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Ordering foo ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Trần Quang Hưng (3t, false)
7613h00 10/06/2020A0123NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương
7713h55 10/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
7807h00 11/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7908h55 12/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 16: Past experie ...
8007h00 15/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanchương 3: Vi phạm phá ...
8108h55 15/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 9 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
8213h55 15/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
8307h00 16/06/2020C2012NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12: Stress and r ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
8408h55 16/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...Vũ Thị Điểm (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
8507h00 17/06/2020C2012NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12: Stress and r ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
8608h55 17/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 13: News Unit14: ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
8713h00 17/06/2020a1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương6.5. Biểu đồ 6.5.1. B ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
8813h55 17/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
8907h00 18/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9008h55 19/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 16: Past experie ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
9107h00 22/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Trách nhiệm pháp ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Hoàng Trọng Hiếu (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Phan Thị Thảo (2t, false)
Hoàng Thanh Trường (2t, false)
9208h55 22/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 10 ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
9313h55 22/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
9408h55 23/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
9508h55 24/06/2020C2015NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit14: Famous person ...Lê Minh Khánh (2t, )
Đỗ Thị Thùy Nhi (2t, )
Bùi Hải Ninh (2t, )
Nguyễn Văn Hải (5t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (5t, false)
9613h55 24/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
9707h00 25/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9813h00 25/06/2020d2014CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp đánh giá 2 tổng ...
9907h00 26/06/2020C2012NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 17(cont) ...
10008h55 26/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyUnit 17: Science and ...
10107h00 29/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
10208h55 29/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương ThuFinal Test ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
10313h55 29/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
10408h55 30/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
10508h55 01/07/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
10613h55 01/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
10707h00 02/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
10808h55 03/07/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyRevision 3 Test 3 ...
10907h00 06/07/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
11008h55 06/07/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
11113h55 06/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
11208h55 07/07/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
11308h55 08/07/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
11413h55 08/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
11507h00 09/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
11608h55 10/07/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...