Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thị Mai1912753002NA2301N19/11/1999NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh-nhật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2301NNgữ Pháp Tiếng Nhật 2 Phạm Thị Hoàng Điệp613
2NA23Nghe 4 Bùi Thị Tuyết Mai2638
3NA23Nói 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3038
4NA23Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương2808
5NA23Viết 4 Nguyễn Thị Thu Hương2607
6NA23Đọc 4 Nguyễn Thị Phương Thu2709

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 26/01/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1 ...Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Vũ Hà My (1t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
207h00 27/01/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 26: 1. Từ mới 2. ...Vũ Thị Mai (1t, )
313h00 27/01/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 10: ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
408h55 28/01/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1: The Rights of ...Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
513h00 28/01/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 10: Friends and ...
607h00 29/01/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
708h55 02/02/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mainghi covid ...
807h00 03/02/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
913h00 03/02/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
1008h55 04/02/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuNGHỈ DICH ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
1113h00 04/02/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 10: Friends and ...
1207h00 05/02/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
1308h55 02/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mainghi covid ...
1407h00 03/03/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
1513h00 03/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
1608h55 04/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuNGHỈ DỊCH ...
1713h00 04/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 11: Health and f ...
1807h00 05/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
1908h55 09/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 2 ...
2007h00 10/03/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 27: 1. Từ mới 2. ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, false)
2113h00 10/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraph of ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
2208h55 11/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuOld too soon Wise too ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
2313h00 11/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 12: Leisure time ...
2407h00 12/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Văn hóa học ...Vũ Hà My (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
2508h55 16/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 3 ...
2607h00 17/03/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 28: 1. Từ mới 2. ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
2713h00 17/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11(cont): Descri ...Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
2808h55 18/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuWhat is a family? Fam ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
2913h00 18/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaRevision 1 Test 1 ...Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Cao Thị Thanh Huyền (3t, )
Vũ Thị Mai (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Trần Thị Minh Phương (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
3007h00 19/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Tiến trình văn h ...Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (2t, false)
Đào Thị La (2t, false)
Đào Thị Thùy Dung (2t, false)
Vũ Hà My (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
3108h55 23/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 4 ...Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
3207h00 24/03/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 29: 1. Từ mới 2. ...
3313h00 24/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11 (cont): Descr ...Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
3408h55 25/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuTest 1 The family tod ...
3513h00 25/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 13: Education ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Đào Thị Thùy Dung (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
Đào Thị La (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
3607h00 26/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3.2. Lớp văn hóa gi ...Vũ Hà My (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
3708h55 30/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 5 ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, )
Đàm Thị Minh Tâm (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
3807h00 31/03/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 30: 1. Từ mới 2. ...
3913h00 31/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12: Comparing an ...Trần Nhật Ly (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, )
4008h55 01/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 3: Education aro ...
4113h00 01/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 13: Education Un ...
4207h00 02/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Văn hóa nhậ ...Cao Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
Đào Thị Thùy Dung (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
Vũ Hà My (2t, false)
Lê Thị Thảo Vân (2t, false)
4308h55 06/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview test 1 ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
4407h00 07/04/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 31: 1. Từ mới 2. ...Cao Thị Thanh Huyền (3t, false)
4513h00 07/04/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12 (cont): Compa ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
4608h55 08/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuIn a world growing sm ...
4713h00 08/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 14: The world of ...Nguyễn Anh Tiệp (3t, )
Lê Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, )
Đào Thị La (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
Bùi Hải Ninh (3t, )
Trần Thị Minh Phương (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thái (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (3t, )
4807h00 09/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...
4908h55 13/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 6 ...
5007h00 14/04/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpÔn tập bài 26 - 31 Ki ...
5113h00 14/04/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 13: Cause and Ef ...Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
5208h55 15/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuIn Sweden, you are ne ...
5313h00 15/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 15: Money ...
5407h00 16/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.3. Cấu trúc thời ...
5508h55 20/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 7 ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đào Thị La (1t, )
Vũ Hà My (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
5613h55 20/04/2021B2023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
5707h00 21/04/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 32: 1. Từ mới 2. ...
5813h00 21/04/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
5908h55 22/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuIn Sweden, you are ne ...
6013h00 22/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaRevision 2 Test 2 ...Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
6107h00 23/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.1.2. Cách thức tổ c ...
6208h55 27/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8 ...
6313h00 27/04/2021B1034NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 13: Cause and Ef ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
6407h00 28/04/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 33: 1. Từ mới 2. ...
6513h00 28/04/2021B1034NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 14: Argument Par ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
6608h55 29/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu NGHỈ LỄ ...
6713h00 29/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 16: Past experie ...
6807h00 30/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
6908h55 04/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview test 2 ...
7007h00 05/05/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 34: 1. Từ mới 2. ...
7113h00 05/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 3 U ...Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
7208h55 06/05/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuHow to give a good sp ...
7313h00 06/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 16: Past experie ...Bùi Thế Nam (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
7407h00 07/05/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra định kỳ Chư ...
7513h00 07/05/2021C1044NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.1. Tín ngưỡng (tiếp ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Nguyễn Đức Trung (4t, false)
7608h55 11/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9 ...
7713h00 11/05/2021B1034NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 15: Quotation (c ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
7807h00 12/05/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 35: 1. Từ mới 2. ...Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
7913h00 12/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 17: Summary ...Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
8008h55 13/05/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuAre you really listen ...
8113h00 13/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 17: Science and ...
8207h00 14/05/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Phong tục (tiếp) ...
8313h00 14/05/2021B1054NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
8415h50 14/05/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 36: 1. Từ mới 2. ...
8509h50 15/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10 ...
8613h00 15/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 18: Plagiarism ...Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
8708h55 18/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10 ...
8807h00 19/05/2021A6023NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
8913h00 19/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
9008h55 20/05/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuThe Heimlich Maneuver ...
9113h00 20/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 18: Social and ...Vũ Hà My (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
9207h00 21/05/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa giao tiế ...Vũ Hà My (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
9307h55 24/05/2021C1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9409h50 25/05/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 11 ...
9507h00 26/05/2021Online3NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 37: 1. Từ mới 2. ...Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
9613h00 26/05/2021online3NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 19: Citation Fu ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
9713h55 27/05/2021c1013NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9807h00 28/05/2021online2NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.4. Nghệ thuật truyề ...
9907h55 29/05/2021Online3NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 38: 1. Từ mới 2. ...
10007h00 31/05/2021c1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, )
Vũ Hà My (2t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
10107h00 01/06/2021c1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaVũ Hà My (2t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, )
10209h50 01/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mai
10313h00 01/06/2021online4NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngVũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Nguyễn Đức Trung (4t, false)
10414h55 01/06/2021Online3NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
10507h00 02/06/2021Online3NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpÔn tập bài 32 ~ 38 Ki ...Bùi Thị Hải Yến (1t, )
10608h55 03/06/20213NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuThe Reigning Queen Th ...
10713h55 03/06/2021c 1013NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10818h45 03/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mai
10913h55 04/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 12 revision ...
11015h50 04/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mai
11107h55 05/06/20214NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuRevision Test 3 ...