Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thùy Linh1712752003NA2201T03/12/1999NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA22Viết 4 Phan Thị Mai Hương3607
2NA22Cầu Lông Phạm Thị Hường4600
3NA22Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh3600
4NA22Nói 4 Nguyễn Hữu Hoàng3700
5NA22Nghe 4 Phạm Thị Thúy3607
6NA22Đọc 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3707
7NA21-22T-QT22N-MQuản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh3240
8NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan5820

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần D ...
208h55 02/03/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
313h55 02/03/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
407h00 03/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Hoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Vũ Đình Phong (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
508h55 03/03/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1: Answer 6 c ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
607h00 04/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phan Thanh Hiền (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Nguyễn Hoàng My (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
Phạm Thúy Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, false)
708h55 04/03/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
807h00 05/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: tiếp ...Hoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Cao Văn Thăng (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
908h55 05/03/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
1007h00 06/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Một số khái niệm ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
1109h50 06/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBản chất NN (tiếp) 2. ...
1207h55 02/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
1307h00 06/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Tính hệ thống ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
1408h55 06/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
1513h55 06/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1607h00 07/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: Tiêp ...Trần Huy Long (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
1708h55 07/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2: Young wome ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
1807h00 08/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT V ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (1t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
1908h55 08/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
2007h00 09/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
2108h55 09/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
2214h55 09/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2307h00 10/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Hệ thống kinh tế ...Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
2409h50 10/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Phân loại các ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
2507h00 13/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Nguyên ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
2608h55 13/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2713h55 13/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2814h55 13/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2907h00 14/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Vận dụng q ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
3008h55 14/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3: Student Le ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
3107h00 15/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, )
3208h55 15/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen for specific i ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
3307h00 16/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: tiếp ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
3408h55 16/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai HươngFriendship(cont) ...
3507h00 17/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Khái niệm và các ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (1t, )
3609h50 17/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) Phụ ...Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
3707h00 20/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Phụ âm C ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
3808h55 20/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
3913h55 20/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4007h00 21/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II : tiếp Chươ ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
4108h55 21/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4: Learning t ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
4207h00 22/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
4308h55 22/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen for specific i ...
4407h00 23/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
4508h55 23/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
4607h00 24/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
4709h50 24/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. C ...Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Đỗ Thành Đạt (2t, )
Trần Thị Thu Phương (2t, )
4807h00 27/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChữ viết (tiếp) Chươn ...
4908h55 27/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
5013h55 27/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
5107h00 28/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp ...Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Nhung (2t, false)
5208h55 28/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTest 1 + Chapter 5: ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
5307h00 29/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
5408h55 29/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
5507h00 30/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : Bài tập ...
5608h55 30/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
5707h00 01/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...
5809h50 01/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
5907h00 04/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1. (tiếp) ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
6008h55 04/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
6113h55 04/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
6207h00 05/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp Chư ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
6308h55 05/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6: Culture Sh ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
6407h00 06/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
6508h55 06/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyNote- taking techniqu ...
6607h00 07/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
6708h55 07/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
6807h00 08/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Hương Giang (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
6909h50 08/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
7007h00 11/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Ý nghĩa của từ ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Lê Minh Tiến (2t, )
7108h55 11/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
7213h55 11/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
7307h00 12/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Nguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
7408h55 12/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7: Private Li ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Trương Tuấn Long (3t, )
7507h00 13/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
7608h55 13/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyNote- taking techniqu ...
7707h00 14/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Thu Thảo (2t, true)
7808h55 14/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
7913h55 14/05/2020C1042NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
8007h00 15/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Mức cung tiền và ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Anh Quân (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
8109h50 15/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh3. Kết cấu YN 4. HT đ ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
8207h00 18/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. HT đồng nghĩa 6. H ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Phan Thị Hồng Minh (2t, )
Vũ Thị Nhàn (2t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, )
8308h55 18/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
8413h55 18/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
8507h00 19/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg1: Nắm vững kiến th ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
8608h55 19/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 8: A young bl ...Trương Tuấn Long (3t, )
Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
8707h00 20/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
8808h55 20/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListening for questio ...
8907h00 21/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V : Chức năng ...Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
9008h55 21/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
9113h00 21/05/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V; tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
9207h00 22/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (1t, )
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
9309h50 22/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh7. Trường nghĩa Chươn ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Vũ Nguyễn Minh Nghĩa (2t, )
9407h00 25/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. P ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Trương Tuấn Long (2t, )
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
9508h55 25/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
9613h55 25/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
9707h00 26/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
9808h55 26/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 9: How to mak ...Đỗ Đức Trọng (3t, )
Nguyễn Đức Khoa (3t, )
9907h00 27/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (1t, )
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, false)
Vũ Đức Mạnh (1t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1t, false)
10008h55 27/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyCritical listening ...
10107h00 28/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: Lãnh đạo ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nghiêm Thanh Mai (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
10208h55 28/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
10307h00 29/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1. Tổng cung và thị ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
10409h50 29/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Lê Minh Tiến (2t, )
10507h00 01/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. (Tiếp) Bài 3. ...
10608h55 01/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
10713h55 01/06/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
10807h00 02/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Ngô Trung Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
10908h55 02/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 10: Conversat ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
Bùi An Ninh (1t, )
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
11007h00 03/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2. Mqh AS -AD và qu ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
11108h55 03/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyCritical listening(co ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
11207h00 04/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Nhung (2t, false)
11308h55 04/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
11413h00 04/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: lãnh đạo ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
11507h00 05/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1. Lạm phát 7.2. Th ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
11609h50 05/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. (Tiếp) Bài 4. ...
11707h00 08/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 4 (Tiếp) Bài 5. Q ...
11808h55 08/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
11907h00 09/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
12008h55 09/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 11: Applying ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (3t, )
Trần Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Đỗ Thành Đạt (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
12107h00 10/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
12208h55 10/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyCritical listening(co ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
12307h00 11/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
12408h55 11/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
12509h50 11/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12613h00 11/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp Chươn ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
12707h00 12/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐÁNH GIÁ 2: THẢO LUẬN ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
12809h50 12/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (Tiếp) Ôn tập ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
12907h00 15/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
13008h55 15/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
13107h00 16/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: Kiểm tra ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
13208h55 16/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 12: Out to lu ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
13307h00 17/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐÁNH GIÁ 2: THẢO LUẬN ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
13408h55 17/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyActive listening ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
13507h00 18/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: tiếp Đg1: ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
13608h55 18/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
13707h00 19/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
13809h50 19/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
13907h00 22/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
14008h55 22/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
14107h00 23/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: Lập phương án ki ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
14208h55 23/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 13:Public Att ...Vũ Kim Thành (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Ngô Đức Thuận (3t, )
Đỗ Thành Đạt (3t, )
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (1t, )
Vũ Thị Hải Yến (1t, )
14307h00 24/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
14408h55 24/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyActive listening(cont ...
14507h00 25/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2 : tiếp ...
14608h55 25/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
14707h00 26/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đanôn tập ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
14809h50 26/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
14907h00 27/06/2020B1055NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyRevision and Test ...
15007h00 29/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
15108h55 29/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
15207h00 30/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2 tiếp ...
15308h55 30/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 14: The Art o ...
15407h00 01/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
15508h55 01/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyReview ...
15607h00 02/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg 1: Nắm vững cơ sở ...
15708h55 02/07/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
15807h00 03/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
15909h50 03/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
16007h00 04/07/2020C2024NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy
16107h00 06/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
16208h55 06/07/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
16307h00 07/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐánh giá 2: tiếp ...
16408h55 07/07/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
16507h00 08/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
16608h55 08/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
16707h00 09/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp ...
16808h55 09/07/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
16907h00 10/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
17009h50 10/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...