Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thùy Linh1712752003NA2201T03/12/1999NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA21-22T-QT22N-MQuản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh3240
2NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan5820
3NA22Cầu Lông Phạm Thị Hường4600
4NA22Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh3600
5NA22Nghe 4 Phạm Thị Thúy3600
6NA22Đọc 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3700
7NA22Nói 4 Nguyễn Hữu Hoàng3700
8NA22Viết 4 Phan Thị Mai Hương3600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần D ...
208h55 02/03/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
313h55 02/03/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
407h00 03/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Hoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Vũ Đình Phong (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
508h55 03/03/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
607h00 04/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phan Thanh Hiền (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Nguyễn Hoàng My (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
Phạm Thúy Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, false)
708h55 04/03/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...
807h00 05/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: tiếp ...Hoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Cao Văn Thăng (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
908h55 05/03/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
1007h00 06/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Một số khái niệm ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
1109h50 06/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBản chất NN (tiếp) 2. ...
1207h55 02/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
1307h00 06/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Tính hệ thống ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
1408h55 06/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
1513h55 06/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1607h00 07/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: Tiêp ...Trần Huy Long (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
1708h55 07/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
1807h00 08/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT V ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (1t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
1908h55 08/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...
2007h00 09/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp Chương ...Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
2108h55 09/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
2214h55 09/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2307h00 10/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Hệ thống kinh tế ...Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, )
Nguyễn Thị Huệ (1t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
2409h50 10/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Phân loại các ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
2507h00 13/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Nguyên ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
2608h55 13/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2713h55 13/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2814h55 13/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2907h00 14/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
3008h55 14/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3107h00 15/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, )
3208h55 15/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyIII. Tỷ gia hối đoái ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
3307h00 16/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II : tiếp Chươ ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
3408h55 16/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai HươngFriendship(cont) ...
3507h00 17/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Khái niệm và các ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (1t, )
3609h50 17/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) Phụ ...Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
3707h00 20/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Phụ âm C ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
3808h55 20/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
3913h55 20/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4007h00 21/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
4108h55 21/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4207h00 22/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
4308h55 22/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy
4407h00 23/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
4508h55 23/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
4607h00 24/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
4709h50 24/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. C ...Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Đỗ Thành Đạt (2t, )
Trần Thị Thu Phương (2t, )
4807h00 27/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChữ viết (tiếp) Chươn ...
4908h55 27/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
5013h55 27/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
5107h00 28/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp ...Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Nhung (2t, false)
5208h55 28/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
5307h00 29/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
5408h55 29/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
5507h00 30/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : Lập kế ho ...
5608h55 30/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
5707h00 01/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...
5809h50 01/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
5907h00 04/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1. (tiếp) ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
6008h55 04/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
6113h55 04/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
6207h00 05/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
6308h55 05/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
6407h00 06/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
6508h55 06/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
6607h00 07/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp Đg1 ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
6708h55 07/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
6807h00 08/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Hương Giang (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
6909h50 08/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
7007h00 11/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Ý nghĩa của từ ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Lê Minh Tiến (2t, )
7108h55 11/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
7213h55 11/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
7307h00 12/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Nguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
7408h55 12/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
7507h00 13/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
7608h55 13/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
7707h00 14/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: Cơ cấu chức ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Thu Thảo (2t, true)
7808h55 14/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
7913h55 14/05/2020C1042NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V : tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
8007h00 15/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Mức cung tiền và ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Anh Quân (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
8109h50 15/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh3. Kết cấu YN 4. HT đ ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
8207h00 18/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. HT đồng nghĩa 6. H ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Phan Thị Hồng Minh (2t, )
Vũ Thị Nhàn (2t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, )
8308h55 18/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
8413h55 18/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
8507h00 19/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
8608h55 19/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
8707h00 20/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
8808h55 20/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
8907h00 21/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: Lãnh đạo ...Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
9008h55 21/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
9113h00 21/05/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
9207h00 22/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (1t, )
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
9309h50 22/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh7. Trường nghĩa Chươn ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Vũ Nguyễn Minh Nghĩa (2t, )
9407h00 25/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
9508h55 25/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
9613h55 25/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
9707h00 26/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
9808h55 26/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
9907h00 27/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (1t, )
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, false)
Vũ Đức Mạnh (1t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1t, false)
10008h55 27/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
10107h00 28/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nghiêm Thanh Mai (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
10208h55 28/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
10307h00 29/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1. Tổng cung và thị ...
10409h50 29/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
10507h00 01/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
10608h55 01/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
10713h55 01/06/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
10807h00 02/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
10908h55 02/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
11007h00 03/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2. Mqh AS -AD và qu ...
11108h55 03/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
11207h00 04/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
11308h55 04/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
11407h00 05/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1. Lạm phát 7.2. Th ...
11509h50 05/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
11607h00 08/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
11708h55 08/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
11807h00 09/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
11908h55 09/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
12007h00 10/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp ...
12108h55 10/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
12207h00 11/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
12308h55 11/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
12407h00 12/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
12509h50 12/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
12607h00 15/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
12708h55 15/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
12807h00 16/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
12908h55 16/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
13007h00 17/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
13108h55 17/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
13207h00 18/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
13308h55 18/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
13407h00 19/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
13509h50 19/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
13607h00 22/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
13708h55 22/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
13807h00 23/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
13908h55 23/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
14007h00 24/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
14108h55 24/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
14207h00 25/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
14308h55 25/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
14407h00 26/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
14509h50 26/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
14607h00 29/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
14708h55 29/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
14807h00 30/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
14908h55 30/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
15007h00 01/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
15108h55 01/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
15207h00 02/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
15308h55 02/07/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
15407h00 03/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
15509h50 03/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
15607h00 06/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
15708h55 06/07/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
15807h00 07/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
15908h55 07/07/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
16007h00 08/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
16108h55 08/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
16207h00 09/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh ...
16308h55 09/07/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
16407h00 10/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
16509h50 10/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...