Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Đức Khoa1812752011NA2201T27/06/1998NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA22A-TTrung Văn 3 Hồ Thị Thu Trang20950
2NA22Cầu Lông Phạm Thị Hường4600
3NA22Nói 4 Nguyễn Hữu Hoàng3700
4NA22Viết 4 Phan Thị Mai Hương3604
5NA22Nghe 4 Phạm Thị Thúy36150
6NA21-22T-QT23Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan58410
7NA21-22T-QT22N-MQuản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh32490
8NA22Đọc 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa37360
9NA22Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh3620

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần D ...
208h55 02/03/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
313h55 02/03/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
407h00 03/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...Hoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Vũ Đình Phong (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
508h55 03/03/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1: Answer 6 c ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
613h00 03/03/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
707h00 04/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phan Thanh Hiền (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Nguyễn Hoàng My (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
Phạm Thúy Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, false)
808h55 04/03/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
913h00 04/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangPhan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đồng Đức Minh (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
1014h55 04/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
1107h00 05/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: tiếp ...Hoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Cao Văn Thăng (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
1208h55 05/03/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
1314h55 05/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
1407h00 06/03/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Một số khái niệm ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Trịnh Thị Thuận (2t, false)
Nguyễn Thành Trung (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
1509h50 06/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBản chất NN (tiếp) 2. ...
1613h00 06/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Phan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đồng Đức Minh (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
1714h55 11/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
1814h55 13/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
1914h55 18/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2014h55 20/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2114h55 25/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2214h55 27/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2314h55 01/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2407h55 02/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2514h55 03/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2607h00 06/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Tính hệ thống ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
2708h55 06/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2813h55 06/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2907h00 07/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: Tiêp ...Trần Huy Long (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
3008h55 07/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2: Young wome ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
3113h00 07/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thế Dương (3t, false)
3207h00 08/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT V ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (1t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
3308h55 08/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
3413h00 08/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
3514h55 08/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
3607h00 09/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
3708h55 09/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
3814h55 09/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
3907h00 10/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Hệ thống kinh tế ...Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
4009h50 10/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Phân loại các ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
4113h00 10/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
4214h55 10/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
4307h00 13/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Nguyên ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
4408h55 13/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
4513h55 13/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4614h55 13/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
4707h00 14/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Vận dụng q ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
4808h55 14/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3: Student Le ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
4913h00 14/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
5007h00 15/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (1t, )
5108h55 15/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen for specific i ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
5213h00 15/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
5314h55 15/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
5407h00 16/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: tiếp ...Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
5508h55 16/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai HươngFriendship(cont) ...
5607h00 17/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Khái niệm và các ...Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (1t, )
Nguyễn Hoàng Long (1t, )
5709h50 17/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) Phụ ...Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
5813h00 17/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
Phùng Thị Thu Trang (3t, false)
5914h55 17/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
6007h00 20/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Phụ âm C ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
6108h55 20/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
6213h55 20/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6307h00 21/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II : tiếp Chươ ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
6408h55 21/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4: Learning t ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
6513h00 21/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
6607h00 22/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Tạ Đức Giang (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Quang Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (1t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
6708h55 22/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen for specific i ...
6813h00 22/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
6914h55 22/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
7007h00 23/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếp ...Phạm Thị Mai Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
7108h55 23/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
7207h00 24/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
7309h50 24/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. C ...Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Đỗ Thành Đạt (2t, )
Trần Thị Thu Phương (2t, )
7413h00 24/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
7514h55 24/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
7607h00 27/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChữ viết (tiếp) Chươn ...
7708h55 27/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
7813h55 27/04/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
7907h00 28/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp ...Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Nhung (2t, false)
8008h55 28/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTest 1 + Chapter 5: ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
8113h00 28/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
8207h00 29/04/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (1t, )
Lê Trần Đại Phúc (1t, )
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (1t, )
8308h55 29/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
8413h00 29/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
8514h55 29/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
8607h00 30/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : Bài tập ...
8708h55 30/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
8807h00 01/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...
8909h50 01/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
9013h00 01/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
9107h00 04/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1. (tiếp) ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
9208h55 04/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
9313h55 04/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
9407h00 05/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp Chư ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
9508h55 05/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6: Culture Sh ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
9613h00 05/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
9714h55 05/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
9807h00 06/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
9908h55 06/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyNote- taking techniqu ...
10013h00 06/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
10113h00 06/05/2020online3NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
10207h00 07/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
10308h55 07/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
10407h00 08/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Hương Giang (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
10509h50 08/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
10613h00 08/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
10714h55 08/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
10815h50 08/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
10907h00 11/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Ý nghĩa của từ ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Lê Minh Tiến (2t, )
11008h55 11/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
11113h55 11/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
11207h00 12/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp ...Nguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
11308h55 12/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7: Private Li ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Trương Tuấn Long (3t, )
11413h00 12/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
11507h00 13/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
11608h55 13/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyNote- taking techniqu ...
11713h00 13/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
11814h55 13/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
11915h50 13/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
12007h00 14/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Thu Thảo (2t, true)
12108h55 14/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
12213h55 14/05/2020C1042NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
12307h00 15/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Mức cung tiền và ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Anh Quân (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
12409h50 15/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh3. Kết cấu YN 4. HT đ ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
12513h00 15/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
12614h55 15/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
12707h00 18/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. HT đồng nghĩa 6. H ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Phan Thị Hồng Minh (2t, )
Vũ Thị Nhàn (2t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, )
12808h55 18/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
12913h55 18/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
13007h00 19/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg1: Nắm vững kiến th ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
13108h55 19/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 8: A young bl ...Trương Tuấn Long (3t, )
Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
13213h00 19/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
13307h00 20/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
13408h55 20/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListening for questio ...
13513h00 20/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
13614h55 20/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
13707h00 21/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V : Chức năng ...Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
13808h55 21/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
13913h00 21/05/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V; tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
14007h00 22/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Lê Tùng Dương (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (1t, )
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
14109h50 22/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh7. Trường nghĩa Chươn ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Vũ Nguyễn Minh Nghĩa (2t, )
14213h00 22/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
14314h55 22/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
14407h00 25/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. P ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Trương Tuấn Long (2t, )
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
14508h55 25/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
14613h55 25/05/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
14707h00 26/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
14808h55 26/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 9: How to mak ...Đỗ Đức Trọng (3t, )
Nguyễn Đức Khoa (3t, )
14913h00 26/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
15007h00 27/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Thu Hà (1t, )
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, false)
Vũ Đức Mạnh (1t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1t, false)
15108h55 27/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyCritical listening ...
15213h00 27/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
15314h55 27/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
15407h00 28/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: Lãnh đạo ...Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nghiêm Thanh Mai (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
15508h55 28/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
15607h00 29/05/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1. Tổng cung và thị ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, false)
15709h50 29/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Lê Minh Tiến (2t, )
15813h00 29/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
15914h55 29/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
16007h00 01/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. (Tiếp) Bài 3. ...
16108h55 01/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
16213h55 01/06/20203NA22
Cầu Lông
Phạm Thị Hường ...
16307h00 02/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Ngô Trung Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
16408h55 02/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 10: Conversat ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
Bùi An Ninh (1t, )
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
16513h00 02/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
Nguyễn Thế Dương (3t, false)
16607h00 03/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2. Mqh AS -AD và qu ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Quang Tuấn Anh (1t, )
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Huy (1t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
16708h55 03/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyCritical listening(co ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
16813h00 03/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
16914h55 03/06/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
17007h00 04/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Nhung (2t, false)
17108h55 04/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
17213h00 04/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: lãnh đạo ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
17307h00 05/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1. Lạm phát 7.2. Th ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Hoàng Long (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
17409h50 05/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. (Tiếp) Bài 4. ...
17513h00 05/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
17614h55 05/06/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Ngọc Hà (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
17707h00 08/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 4 (Tiếp) Bài 5. Q ...
17808h55 08/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
17907h00 09/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
18008h55 09/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 11: Applying ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (3t, )
Trần Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Đỗ Thành Đạt (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
18113h00 09/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
18207h00 10/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.2. Thất nghiệp ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
Tạ Đức Giang (2t, false)
18308h55 10/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyCritical listening(co ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
18413h00 10/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
18514h55 10/06/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
18607h00 11/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
18708h55 11/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
18809h50 11/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
18913h00 11/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp Chươn ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
19007h00 12/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐÁNH GIÁ 2: THẢO LUẬN ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
19109h50 12/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (Tiếp) Ôn tập ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
19213h00 12/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
19314h55 12/06/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
19407h00 15/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
19508h55 15/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
19607h00 16/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: Kiểm tra ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
19708h55 16/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 12: Out to lu ...Nguyễn Đức Khoa (3t, )
Đỗ Đức Trọng (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
19813h00 16/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
19907h00 17/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐÁNH GIÁ 2: THẢO LUẬN ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
20008h55 17/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyActive listening ...Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đặng Thị Nhật Liên (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
20113h00 17/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
20207h00 18/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: tiếp Đg1: ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
20308h55 18/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
20407h00 19/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
20509h50 19/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
20613h00 19/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
20707h00 22/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
20808h55 22/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
20907h00 23/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: Lập phương án ki ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
21008h55 23/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 13:Public Att ...Vũ Kim Thành (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Ngô Đức Thuận (3t, )
Đỗ Thành Đạt (3t, )
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (1t, )
Vũ Thị Hải Yến (1t, )
21113h00 23/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
21207h00 24/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
21308h55 24/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyActive listening(cont ...
21413h00 24/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
21507h00 25/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2 : tiếp ...
21608h55 25/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
21707h00 26/06/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đanôn tập ...Đỗ Ngọc Anh (2t, false)
Trần Tuấn Đạt (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Lê Công Tuấn Thành (2t, false)
Tô Đức Trường (2t, false)
21809h50 26/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
21913h00 26/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
22007h00 27/06/2020B1055NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyRevision and Test ...
22107h00 29/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
22208h55 29/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
22307h00 30/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2 tiếp ...
22408h55 30/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 14: The Art o ...
22513h00 30/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
22607h00 01/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
22708h55 01/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyReview ...
22813h00 01/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
22907h00 02/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg 1: Nắm vững cơ sở ...
23008h55 02/07/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
23107h00 03/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
23209h50 03/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
23313h00 03/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
23407h00 04/07/2020C2024NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy
23507h00 06/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
23608h55 06/07/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
23707h00 07/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐánh giá 2: tiếp ...
23808h55 07/07/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
23913h00 07/07/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
24007h00 08/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
24108h55 08/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
24213h00 08/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
24307h00 09/07/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: tiếp ...
24408h55 09/07/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
24507h00 10/07/2020D2012NA21-22T-QT23
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
24609h50 10/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
24713h00 10/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...