Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đỗ Đức Trọng1812752012NA2201T25/07/1997NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA22Nghe 4 Phạm Thị Thúy3600
2NA22Đọc 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3700
3NA22Nói 4 Nguyễn Hữu Hoàng3700
4NA22Viết 4 Phan Thị Mai Hương3600
5NA22Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh36140
6NA22A-TTrung Văn 3 Hồ Thị Thu Trang20250

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần D ...
208h55 02/03/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
308h55 03/03/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
413h00 03/03/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
508h55 04/03/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...
613h00 04/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangPhan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đồng Đức Minh (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
714h55 04/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
808h55 05/03/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
914h55 05/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
1009h50 06/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBản chất NN (tiếp) 2. ...
1113h00 06/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Phan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đồng Đức Minh (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
1214h55 11/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
1314h55 13/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
1414h55 18/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
1514h55 20/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
1614h55 25/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
1714h55 27/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
1814h55 01/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
1907h55 02/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2014h55 03/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2107h00 06/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Tính hệ thống ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Đức Khoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
2208h55 06/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
2308h55 07/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2413h00 07/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
2508h55 08/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...
2613h00 08/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
2714h55 08/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2808h55 09/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
2914h55 09/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
3009h50 10/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Phân loại các ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
3113h00 10/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
3214h55 10/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
3307h00 13/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Nguyên ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
3408h55 13/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
3514h55 13/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
3608h55 14/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3713h00 14/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
3808h55 15/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyIII. Tỷ gia hối đoái ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
3913h00 15/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
4014h55 15/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
4108h55 16/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai HươngFriendship(cont) ...
4209h50 17/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) Phụ ...Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)
4313h00 17/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
Phùng Thị Thu Trang (3t, false)
4414h55 17/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
4507h00 20/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Phụ âm C ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
4608h55 20/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng
4708h55 21/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
4813h00 21/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
4908h55 22/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy
5013h00 22/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
5114h55 22/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
5208h55 23/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương
5309h50 24/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. C ...Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Đỗ Thành Đạt (2t, )
Trần Thị Thu Phương (2t, )
5413h00 24/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
5514h55 24/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
5607h00 27/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChữ viết (tiếp) Chươn ...
5708h55 27/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
5808h55 28/04/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
5913h00 28/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
6008h55 29/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
6113h00 29/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
6214h55 29/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
6308h55 30/04/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
6409h50 01/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
6513h00 01/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
6607h00 04/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1. (tiếp) ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
6708h55 04/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
6808h55 05/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
6913h00 05/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
7014h55 05/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
7108h55 06/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
7213h00 06/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
7313h00 06/05/2020online3NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
7408h55 07/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
7509h50 08/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
7613h00 08/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
7714h55 08/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
7815h50 08/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
7907h00 11/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Ý nghĩa của từ ...Nguyễn Thế Dương (2t, )
Lê Minh Tiến (2t, )
8008h55 11/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
8108h55 12/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
8213h00 12/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
8308h55 13/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
8413h00 13/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
8508h55 14/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
8609h50 15/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh3. Kết cấu YN 4. HT đ ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
8713h00 15/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
8807h00 18/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. HT đồng nghĩa 6. H ...Trần Thị Đức Hạnh (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Ngô Đức Thuận (2t, )
Đỗ Đức Trọng (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, )
Phan Thị Hồng Minh (2t, )
Vũ Thị Nhàn (2t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (2t, )
8908h55 18/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
9008h55 19/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
9113h00 19/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
9208h55 20/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
9313h00 20/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
9408h55 21/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
9509h50 22/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh7. Trường nghĩa Chươn ...Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Vũ Nguyễn Minh Nghĩa (2t, )
9613h00 22/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
9707h00 25/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
9808h55 25/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
9908h55 26/05/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
10013h00 26/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
10108h55 27/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
10213h00 27/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
10308h55 28/05/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
10409h50 29/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
10513h00 29/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
10607h00 01/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
10708h55 01/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
10808h55 02/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
10913h00 02/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
11008h55 03/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
11113h00 03/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
11208h55 04/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
11309h50 05/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
11413h00 05/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
11507h00 08/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
11608h55 08/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
11708h55 09/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
11813h00 09/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
11908h55 10/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
12013h00 10/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
12108h55 11/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
12209h50 12/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
12313h00 12/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
12407h00 15/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
12508h55 15/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
12608h55 16/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
12713h00 16/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
12808h55 17/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
12913h00 17/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
13008h55 18/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
13109h50 19/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
13213h00 19/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
13307h00 22/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
13408h55 22/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
13508h55 23/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
13613h00 23/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
13708h55 24/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
13813h00 24/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
13908h55 25/06/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
14009h50 26/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
14113h00 26/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
14207h00 29/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
14308h55 29/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
14408h55 30/06/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
14513h00 30/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
14608h55 01/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
14713h00 01/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
14808h55 02/07/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
14909h50 03/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
15013h00 03/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
15107h00 06/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
15208h55 06/07/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...
15308h55 07/07/2020C2023NA22
Đọc 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ...
15413h00 07/07/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
15508h55 08/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...
15613h00 08/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...
15708h55 09/07/2020C2023NA22
Viết 4
Phan Thị Mai Hương ...
15809h50 10/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...
15913h00 10/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...