Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Cù Thế Huy2012901009PL2401K07/11/1997NamNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyLuật Kinh Tế

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL-PL-QT24Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường5600
2MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy35300
3XD-DL23-DL-PL24Cầu Lông Nguyễn Vân Anh Phạm Thị Hường3500
4DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2 Phan Thị Mai Hương23380

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 25/01/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
208h55 26/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
313h00 27/01/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
408h55 28/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
513h00 29/01/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
613h55 01/02/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
708h55 02/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
813h00 03/02/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
908h55 04/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1013h00 05/02/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1113h55 01/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1208h55 02/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1313h00 03/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1408h55 04/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1513h00 05/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1613h55 08/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1708h55 09/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1813h00 10/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1908h55 11/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2013h00 12/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft O ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Lưu Thị Thùy Dung (3t, true)
Đỗ Thành Đạt (3t, true)
Lương Thị Trà Giang (3t, true)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Đồng Xuân Lưu (3t, true)
Ngô Đức Thuận (3t, true)
Hoàng Quốc Trung (3t, true)
2113h55 15/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2208h55 16/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2313h00 17/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2408h55 18/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
2513h00 19/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.3.Định d ...Phạm Thị Ngọc Bích (3t, true)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, true)
Nguyễn Việt Đức (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, true)
2613h55 22/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2708h55 23/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2813h00 24/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2907h00 25/03/2021a5062DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Cù Thế Huy (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Đinh Như Lượng (2t, false)
Đồng Xuân Lưu (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
3008h55 25/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3113h00 26/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.Các Hà ...Trần Văn Vang (3t, true)
Phạm Song Hai (3t, true)
Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Trần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Ngọc Diệu (3t, false)
Đỗ Thành Đạt (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Vũ Thị Nhàn (3t, false)
Bùi Thị Phương (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, true)
3213h55 29/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3308h55 30/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3413h00 31/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3508h55 01/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3613h00 02/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.5.Các Hà ...Đinh Như Lượng (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, false)
Hoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
3713h55 05/04/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3808h55 06/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3913h00 07/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4008h55 08/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4113h00 09/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6. Hàm tín ...Nguyễn Ngọc Diệu (3t, true)
Phạm Song Hai (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, true)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
4213h55 12/04/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4308h55 13/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
4413h00 14/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4508h55 15/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Hoàng Quốc Trung (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4613h00 16/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.6.Sắp xế ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
4708h55 20/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
4813h00 21/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4908h55 22/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Lê Tùng Hưng (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đặng Duy Thành (3t, false)
Coóc Tiến Trung (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5013h00 23/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.7.Thống ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
5108h55 27/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5213h00 28/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5308h55 29/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5413h00 30/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy ...
5508h55 04/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5613h00 05/05/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5708h55 06/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5813h00 07/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 4.8.Biểu đ ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Trần Phương Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Thanh Bình (3t, false)
Đỗ Thành Đạt (3t, false)
Lương Thị Trà Giang (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đỗ Thanh Thanh (3t, false)
Ngô Đức Thuận (3t, false)
5908h55 11/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
6013h00 11/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyCù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, true)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
6113h00 12/05/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6208h55 13/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
6313h00 14/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 6: Microsoft O ...Cù Thế Huy (3t, false)
Trương Tuấn Long (3t, false)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t, false)
Đinh Như Lượng (3t, false)
6408h55 18/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
6513h00 19/05/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6608h55 20/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
6713h00 21/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.5. Biểu ...