Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Diệu Linh2212756007NA2601C08/05/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh - Trung

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2601CNghe Tiếng Trung 1 Đinh Thị Thanh Bình2800
2NA2601CĐọc Tiếng Trung 1 Lê Thị Thu Hoài2800
3NA2601CNói Tiếng Trung 1 Đinh Thị Thanh Bình2800
4NA2601CĐọc Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị HuyềnA2800
5NA2601CNói Tiếng Anh 1 Phạm Thị Thúy2800
6NA2601CChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học2800
7NA2601CViết Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Thu Huyền2800
8NA2601C-CLI32021Nghe Tiếng Trung 12800
9NA2601C-CRE32021Đọc Tiếng Trung 12800
10NA2601C-CSP32021Nói Tiếng Trung 12800
11NA2601C-CWW32021Viết Tiếng Trung 12800
12NA2601C-GEC32041Tổng Hợp Tiếng Trung 22800
13NA2601C-ICD31022Tin Học Đại Cương 22800
14NA2601C-LIS32021Nghe Tiếng Anh 12800
15NA2601C-REA32021Đọc Tiếng Anh 12800
16NA2601C-SPE32021Nói Tiếng Anh 12800
17NA2601C-WRI32021Viết Tiếng Anh 12800
18NA26C-PL26-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3900
19NA2601CTổng Hợp Tiếng Trung 2 Hồ Thị Thu Trang2882
20NA2601CViết Tiếng Trung 1 Hồ Thị Thu Trang2842
21NA26C-PL26Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng3900
22NA2601CNghe Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa2880
23NA2601CTin Học Đại Cương 2 Đỗ Văn Tuyên28150

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 06/02/2023C1012NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
208h55 06/02/2023C1013NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
313h55 06/02/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
407h55 07/02/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
509h50 07/02/2023D2012NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
607h55 08/02/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
709h50 08/02/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
813h55 08/02/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
907h55 09/02/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...Bùi Thu Thảo (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
1014h55 09/02/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Diệu Linh (2t, )
Trần Gia Lộc (2t, )
Nguyễn Anh Tuấn (2t, )
Lục Anh Tú (2t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, )
1107h55 10/02/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (4t, false)
Lê Vũ Phương Nam (4t, false)
Nguyễn Đình Vũ (4t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (4t, false)
Bùi Thu Thảo (4t, false)
Hoàng Thị Kim Ngân (4t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (4t, false)
Lê Diệu Linh (4t, false)
Đặng Biên Cương (4t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (4t, false)
Đặng Ngọc Anh (4t, false)
1207h00 13/02/2023C1012NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
1308h55 13/02/2023C1013NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
1408h55 13/02/2023c1013NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangVương Thị Ngọc Ánh (3t, false)
1513h55 13/02/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1607h55 14/02/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
1709h50 14/02/2023D2012NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
1807h55 15/02/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
1909h50 15/02/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
2013h55 15/02/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
2107h55 16/02/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...
2214h55 16/02/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2307h55 17/02/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (4t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (4t, false)
Nguyễn Đình Vũ (4t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (4t, false)
Đặng Biên Cương (4t, false)
Đặng Ngọc Anh (4t, false)
2407h00 20/02/2023C1012NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
2508h55 20/02/2023C1013NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
2613h55 20/02/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2707h55 21/02/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
2809h50 21/02/2023D2012NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
2907h55 22/02/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
3008h55 22/02/2023c1043NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (3t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (3t, false)
Nguyễn Đình Vũ (3t, false)
Lê Vũ Phương Nam (3t, false)
3109h50 22/02/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
3213h55 22/02/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
3307h55 23/02/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...
3414h55 23/02/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3507h55 24/02/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (4t, false)
Đặng Ngọc Anh (4t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (4t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (4t, false)
Nguyễn Đình Vũ (4t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (4t, false)
3607h00 27/02/2023C1012NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
3708h55 27/02/2023C1013NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
3813h55 27/02/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3907h55 28/02/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
4009h50 28/02/2023D2012NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
4107h55 01/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
4209h50 01/03/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
4313h55 01/03/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
4407h55 02/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Lê Diệu Linh (3t, )
Nguyễn Thị Phương Linh (3t, )
Phạm Thị Huyền Trang (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
4514h55 02/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Vũ Phương Nam (2t, )
Bùi Thu Thảo (2t, )
Trần Gia Lộc (2t, )
Phạm Thị Huyền Trang (2t, )
Lục Anh Tú (2t, )
4607h55 03/03/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Thị Phương Thảo (4t, false)
Bùi Thu Thảo (4t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (4t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (4t, false)
Nguyễn Đình Vũ (4t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (4t, false)
Lê Diệu Linh (4t, false)
4707h00 06/03/2023C1012NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
4808h55 06/03/2023C1013NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
4913h55 06/03/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5007h55 07/03/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
5109h50 07/03/2023D2012NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
5207h55 08/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
5309h50 08/03/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
5413h55 08/03/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
5507h55 09/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Lục Anh Tú (3t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (3t, )
5614h55 09/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5707h00 10/03/2023c1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu Trang
5807h55 10/03/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu Trang
5907h00 13/03/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
6008h55 13/03/2023C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
6113h55 13/03/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6207h55 14/03/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
6309h50 14/03/2023D2022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
6407h55 15/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
6509h50 15/03/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
6613h55 15/03/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
6707h55 16/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Đặng Ngọc Anh (3t, )
Lê Diệu Linh (3t, )
Phạm Thị Như Mẫn (3t, )
Đoàn Thị Phương Thảo (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
Nguyễn Đình Vũ (3t, )
Trần Gia Lộc (1t, )
6814h55 16/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLục Anh Tú (2t, )
Trần Gia Lộc (2t, )
Bùi Thu Thảo (2t, )
Phạm Thị Huyền Trang (2t, )
Nguyễn Anh Tuấn (2t, )
Nguyễn Đình Vũ (2t, )
6907h55 17/03/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu Trang
7007h00 20/03/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
7108h55 20/03/2023C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
7213h55 20/03/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7307h55 21/03/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
7409h50 21/03/2023D2022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
7507h55 22/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
7609h50 22/03/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
7713h55 22/03/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
7807h55 23/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...
7914h55 23/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8007h55 24/03/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangVương Thị Ngọc Ánh (4t, false)
8107h00 27/03/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
8208h55 27/03/2023C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
8313h55 27/03/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8407h55 28/03/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
8509h50 28/03/2023D2022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
8607h55 29/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
8709h50 29/03/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
8813h55 29/03/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
8907h55 30/03/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...Lại Điền Vân Anh (3t, )
Lê Diệu Linh (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
9014h55 30/03/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9107h55 31/03/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu Trang
9207h00 03/04/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
9308h55 03/04/2023C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
9413h55 03/04/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9507h55 04/04/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
9609h50 04/04/2023D2022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
9707h55 05/04/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
9809h50 05/04/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
9913h55 05/04/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
10007h55 06/04/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.3. Chèn hình ảnh và ...Vương Thị Ngọc Ánh (3t, )
Lê Diệu Linh (3t, )
Trần Gia Lộc (3t, )
Đinh Thị Mai Phương (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
10114h55 06/04/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaVương Thị Ngọc Ánh (2t, )
Trần Mỹ Hạnh (2t, )
Lê Diệu Linh (2t, )
Lê Vũ Phương Nam (2t, )
Phạm Thị Thu Phương (2t, )
Bùi Thu Thảo (2t, )
Nguyễn Anh Tuấn (2t, )
Lục Anh Tú (2t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, )
10207h55 07/04/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu Trang
10307h00 10/04/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
10408h55 10/04/2023C1023NA2601C
Đọc Tiếng Trung 1
Lê Thị Thu Hoài
10513h55 10/04/2023B1023NA26C-PL26
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10607h55 11/04/2023D2012NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
10709h50 11/04/2023D2022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
10807h55 12/04/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
10909h50 12/04/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
11013h55 12/04/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
11107h55 13/04/2023PMGV3NA2601C
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.6. Hoàn thiện bản t ...Lê Diệu Linh (3t, )
Lục Anh Tú (3t, )
11214h55 13/04/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLê Vũ Phương Nam (2t, )
Nguyễn Thị Bảo Hà (2t, )
Hà Thị Hậu (2t, )
Nguyễn Phương Thảo (2t, )
Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Nguyễn Anh Tuấn (2t, )
Lục Anh Tú (2t, )
11307h55 14/04/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu Trang
11408h55 17/04/2023C1042NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
11507h55 18/04/2023C1032NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
11609h50 18/04/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Lê Diệu Linh (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Đinh Thị Mai Phương (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
11707h55 19/04/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
11809h50 19/04/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
11913h55 19/04/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
12014h55 20/04/20232NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12107h55 21/04/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangLê Vũ Phương Nam (4t, false)
12208h55 24/04/2023C1042NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
12307h55 25/04/2023C1032NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
12409h50 25/04/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
12507h55 26/04/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
12609h50 26/04/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
12713h55 26/04/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
12814h55 27/04/20232NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐặng Biên Cương (2t, )
Lê Diệu Linh (2t, )
Trần Gia Lộc (2t, )
Nguyễn Phương Thảo (2t, )
Vũ Thị Phương Thảo (2t, )
Bùi Thu Thảo (2t, )
Nguyễn Anh Tuấn (2t, )
Lục Anh Tú (2t, )
12907h55 28/04/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (4t, false)
Đặng Biên Cương (4t, false)
Nguyễn Đình Vũ (4t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (4t, false)
Lê Vũ Phương Nam (4t, false)
Bùi Thu Thảo (4t, false)
13008h55 01/05/2023C1042NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
13107h55 02/05/2023C1032NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
13209h50 02/05/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangLại Điền Vân Anh (2t, false)
Đặng Ngọc Anh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
13307h55 03/05/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
13409h50 03/05/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
13513h55 03/05/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
13614h55 04/05/20232NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLại Điền Vân Anh (2t, )
Nguyễn Thị Bảo Hà (2t, )
Lê Diệu Linh (2t, )
Nguyễn Thị Phương Linh (2t, )
Trần Gia Lộc (2t, )
Đinh Thị Mai Phương (2t, )
Nguyễn Phương Thảo (2t, )
Bùi Thu Thảo (2t, )
Nguyễn Anh Tuấn (2t, )
Lục Anh Tú (2t, )
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, )
13707h55 05/05/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangTrần Gia Lộc (4t, false)
Đinh Thị Mai Phương (4t, false)
Nguyễn Phương Thảo (4t, false)
Bùi Thu Thảo (4t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (4t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (4t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (4t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (4t, false)
Nguyễn Đình Vũ (4t, false)
Lại Điền Vân Anh (4t, false)
Đặng Ngọc Anh (4t, false)
Đặng Biên Cương (4t, false)
Nguyễn Thị Bảo Hà (4t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (4t, false)
13807h55 08/05/2023C1041NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
13908h55 08/05/2023C1042NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
14010h45 08/05/2023C1041NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
14107h55 09/05/2023C1032NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
14209h50 09/05/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Biên Cương (2t, false)
Đặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Lê Diệu Linh (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
Phạm Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Lục Anh Tú (2t, false)
Hoàng Thị Hồng Vân (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
14313h55 09/05/2023c1044NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Gia Lộc (4t, )
Nguyễn Anh Tuấn (4t, )
Bùi Thu Thảo (4t, )
Lục Anh Tú (4t, )
14407h55 10/05/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
14509h50 10/05/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
14613h55 10/05/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
14714h55 11/05/20232NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
14807h55 12/05/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu Trang
14907h55 15/05/2023C1041NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
15008h55 15/05/2023C1042NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
15110h45 15/05/2023C1041NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền
15207h55 16/05/2023C1032NA2601C
Nói Tiếng Anh 1
Phạm Thị Thúy
15309h50 16/05/2023C1022NA2601C
Viết Tiếng Trung 1
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (2t, false)
Vương Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Đặng Biên Cương (2t, false)
Trần Gia Lộc (2t, false)
Phạm Thị Như Mẫn (2t, false)
Lê Vũ Phương Nam (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Đình Vũ (2t, false)
Bùi Thu Thảo (2t, false)
15407h55 17/05/2023C1042NA2601C
Nghe Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
15509h50 17/05/2023C1042NA2601C
Nói Tiếng Trung 1
Đinh Thị Thanh Bình
15613h55 17/05/2023C1042NA2601C
Đọc Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị HuyềnA
15714h55 18/05/20232NA2601C
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
15807h55 19/05/2023C1044NA2601C
Tổng Hợp Tiếng Trung 2
Hồ Thị Thu TrangĐặng Ngọc Anh (4t, false)
15907h55 22/05/2023C1044NA2601C
Viết Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Thu Huyền