Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Thị Hải Yến1712752001NA2301N09/11/1999NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh-nhật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2 Phạm Thị Hoàng Điệp Đinh Thị Mỹ Linh833
2CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường6500
3NA23Bơi Lội Ngô Bá Thắng3300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Tâm Thư (2t, false)
207h00 05/03/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
307h00 06/03/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
407h00 06/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
507h00 09/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
607h00 10/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
707h00 13/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
807h00 16/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường Tiếp 1.2 1.3. Ứng dụ ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
907h00 17/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Ngọc Diệu (3t, false)
Ngô Đức Thuận (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (1t, false)
Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Bùi Thị Hải Yến (2t, false)
1007h00 20/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
1107h00 23/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1207h00 24/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
1307h00 27/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
1407h00 30/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
1507h00 01/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...
1607h00 04/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
1707h00 07/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
1807h00 08/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Văn Hải (2t, false)
1907h00 11/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
2007h00 14/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
2107h00 15/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
2207h00 18/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
2307h00 21/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
2407h00 22/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
2507h00 25/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thị Hải Yến (2t, true)
2607h00 28/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
2709h50 28/05/20202NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhLê Thị Mai Anh (2t, true)
Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Vũ Thị Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
2807h00 29/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...
2907h00 01/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...
3007h00 04/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
3107h00 05/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...
3207h00 08/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
3313h55 08/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
3413h55 10/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
3507h00 11/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
3607h00 12/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
3707h00 15/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
3813h55 15/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
3913h55 17/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
4007h00 18/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4107h00 19/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
4207h00 22/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
4313h55 22/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
4413h55 24/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
4507h00 25/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4607h00 26/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
4707h00 29/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
4813h55 29/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
4913h55 01/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
5007h00 02/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5107h00 03/07/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
5207h00 06/07/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
5313h55 06/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
5413h55 08/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
5507h00 09/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5607h00 10/07/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...