Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Nguyệt1912753008NA2301N17/08/2001NữTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh-nhật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2301NTổng Hợp Tiếng Nhật 2 Phạm Thị Hoàng Điệp Đinh Thị Mỹ Linh824
2CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường6500
3NA23Đọc 2 Phan Thị Mai Hương2900
4NA23Nói 2 Phạm Thị Thúy3100
5NA23Bơi Lội Ngô Bá Thắng3300
6NA23Viết 2 Nguyễn Thị Phương Thu3000
7NA23Nghe 2 Nguyễn Thị Thu Hương3030
8NA23Tin Học Đại Cương 2 Nguyễn Thị Xuân Hương3330

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Tâm Thư (2t, false)
208h55 02/03/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu
308h55 03/03/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương
408h55 04/03/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Listening ski ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
513h00 04/03/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
607h00 05/03/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
707h00 06/03/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
808h55 06/03/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyFriendship ...
907h00 06/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
1008h55 06/04/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu
1108h55 07/04/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương
1208h55 08/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Dating ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
1313h00 08/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Bùi Mạnh Cường (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
1407h00 09/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1507h00 10/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp
1608h55 10/04/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyFriendship(cont) ...
1707h00 13/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
1808h55 13/04/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu
1908h55 14/04/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương
2008h55 15/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Family events ...Nguyễn Thị Thảo Vân (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
2113h00 15/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.3. Định dạng và in ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
2207h00 16/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường Tiếp 1.2 1.3. Ứng dụ ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
2307h00 17/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Ngọc Diệu (3t, false)
Ngô Đức Thuận (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (1t, false)
Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Bùi Thị Hải Yến (2t, false)
2408h55 17/04/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...
2507h00 20/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
2608h55 20/04/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu
2708h55 21/04/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương
2808h55 22/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: School subjec ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
2913h00 22/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
3007h00 23/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
3107h00 24/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng ĐiệpNguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
3208h55 24/04/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy
3307h00 27/04/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
3408h55 27/04/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
3508h55 28/04/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
3608h55 29/04/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Geography Rev ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
3713h00 29/04/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
3807h00 30/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
3907h00 01/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...
4008h55 01/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
4107h00 04/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
4208h55 04/05/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
4308h55 05/05/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
4408h55 06/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Housing ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
4513h00 06/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Nguyễn Linh Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Đào Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
4607h00 07/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4707h00 08/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Văn Hải (2t, false)
4808h55 08/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
4907h00 11/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
5008h55 11/05/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
5108h55 12/05/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
5208h55 13/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Buying and se ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
5313h00 13/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Bùi Mạnh Cường (3t, true)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
5407h00 14/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5507h00 15/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
5608h55 15/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
5707h00 18/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
5808h55 18/05/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
5908h55 19/05/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
6008h55 20/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Job preferenc ...Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
6113h00 20/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.7. Thống kê dữ liệu ...Hoàng Trọng Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Vũ Thị Mai (3t, true)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
6207h00 21/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6307h00 22/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
6408h55 22/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
6507h00 25/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thị Hải Yến (2t, true)
6608h55 25/05/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
6708h55 26/05/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...Lê Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Hoàng Trọng Hiếu (3t, false)
Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, false)
6808h55 27/05/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Office work ...Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
6913h00 27/05/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.8. Biểu đồ và hình ...Đào Thị Thùy Dung (3t, false)
Nguyễn Văn Hải (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Hoàng Thanh Trường (3t, false)
7007h00 28/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7109h50 28/05/20202NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhLê Thị Mai Anh (2t, true)
Nguyễn Văn Hải (2t, false)
Vũ Thị Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
7207h00 29/05/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...
7308h55 29/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
7407h00 01/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...
7508h55 01/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
7608h55 02/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
7708h55 03/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
7813h00 03/06/2020A1023NA23
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
7907h00 04/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
8007h00 05/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Phạm Thị Hoàng Điệp ...
8108h55 05/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
8207h00 08/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
8308h55 08/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
8413h55 08/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
8508h55 09/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
8608h55 10/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
8713h55 10/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
8807h00 11/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
8907h00 12/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
9008h55 12/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
9107h00 15/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
9208h55 15/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
9313h55 15/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
9408h55 16/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
9508h55 17/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
9613h55 17/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
9707h00 18/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9807h00 19/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
9908h55 19/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
10007h00 22/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
10108h55 22/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
10213h55 22/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
10308h55 23/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
10408h55 24/06/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
10513h55 24/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
10607h00 25/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
10707h00 26/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
10808h55 26/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
10907h00 29/06/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
11008h55 29/06/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
11113h55 29/06/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
11208h55 30/06/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
11308h55 01/07/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
11413h55 01/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
11507h00 02/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
11607h00 03/07/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
11708h55 03/07/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...
11807h00 06/07/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
11908h55 06/07/2020C2013NA23
Viết 2
Nguyễn Thị Phương Thu ...
12013h55 06/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
12108h55 07/07/2020C2013NA23
Đọc 2
Phan Thị Mai Hương ...
12208h55 08/07/2020C2013NA23
Nghe 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
12313h55 08/07/20203NA23
Bơi Lội
Ngô Bá Thắng ...
12407h00 09/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
12507h00 10/07/2020C2012NA2301N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh ...
12608h55 10/07/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...