Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Phong Hào1812901002PL2201K13/09/2000NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyLuật Kinh Tế

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1PL22-QT22KCầu Lông Nguyễn Vân Anh3400
2PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4 Bùi Thị Mai Anh3300
3QT21K-N-PL22Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc4100

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
213h55 03/03/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
309h50 04/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
407h00 05/03/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
509h50 06/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
608h55 06/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
713h55 07/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
809h50 08/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
907h00 09/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1009h50 10/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1108h55 13/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1213h55 14/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân AnhBùi Đức Duy (3t, false)
Mai Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
1309h50 15/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1407h00 16/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1509h50 17/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1608h55 20/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1713h55 21/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
1809h50 22/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1907h00 23/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2009h50 24/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
2108h55 27/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2213h55 28/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
2309h50 29/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2407h00 30/04/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
2509h50 01/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2608h55 04/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2713h55 05/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
2809h50 06/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2907h00 07/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
3009h50 08/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3108h55 11/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3213h55 12/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
3309h50 13/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3407h00 14/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
3509h50 15/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3608h55 18/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3713h55 19/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
3809h50 20/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3907h00 21/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
4009h50 22/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4108h55 25/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4213h55 26/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
4309h50 27/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4407h00 28/05/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
4509h50 29/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4608h55 01/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4713h55 02/06/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
4809h50 03/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4907h00 04/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
5009h50 05/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5108h55 08/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5209h50 10/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5307h00 11/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
5409h50 12/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5508h55 15/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5609h50 17/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5707h00 18/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
5809h50 19/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5908h55 22/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6009h50 24/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6107h00 25/06/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
6209h50 26/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6308h55 29/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6409h50 01/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6507h00 02/07/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
6609h50 03/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6708h55 06/07/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6809h50 08/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6907h00 09/07/2020C1013QT21K-N-PL22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc ...
7009h50 10/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...