Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Lê Văn Kiên1912751003NA2301A23/01/1996NamNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2201Ngữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3600
2NA23Biên Dịch Cơ Bản Phan Thị Mai Hương2400
3NA22A-NA23A-TVăn Học Anh - Mỹ Nguyễn Thị Thu Huyền3000
4NA23Phiên Dịch Cơ Bản Đào Thị Lan Hương2400
5NA2201-PNP33021Ngữ Âm Tiếng Anh3600
6NA22A-NA23A-T-ABL3Văn Học Anh - Mỹ2900
7NA2301AVăn Học Anh - Mỹ1200
8NA2301ATrung Văn Cơ Sở 31200
9NA2301APhiên Dịch Cơ Bản1200
10NA2301ABiên Dịch Cơ Bản1200
11NA2301ANgữ Âm Tiếng Anh1200
12NA23-EBI3Phiên Dịch Cơ Bản2300
13NA23-EBT3Biên Dịch Cơ Bản2300
14NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 3 Lê Thị Thu Hoài1900
15FAE31011-1Thể dục Aerobics Nguyễn Thị Nhung4200

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
213h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânVũ Thị Điểm (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
308h55 25/08/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIntroduction I. I ...Đồng Đức Minh (3t, )
415h50 25/08/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
513h00 26/08/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
608h55 27/08/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
714h55 27/08/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài khoá, bài ...
813h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
913h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
1008h55 01/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1. The Produ ...Đồng Đức Minh (3t, )
1115h50 01/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài tập, nghe ...
1213h00 02/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
1308h55 03/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
1414h55 03/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
1513h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
1613h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
1708h55 08/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaB. Vowels I. Defini ...
1815h50 08/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: từ mới, ngữ p ...Lê Minh Khánh (2t, true)
Bùi Hải Ninh (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (2t, true)
1913h00 09/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
2008h55 10/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
2114h55 10/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (3t, )
2213h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
2313h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
2408h55 15/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIV. Dip thongs 1. Def ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
2515h50 15/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: đọc, nghe ...
2613h00 16/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
2708h55 17/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
2814h55 17/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: từ mới, ngữ p ...Phan Thị Thảo (3t, )
2913h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
3013h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
3108h55 22/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
3215h50 22/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: bài tập ...Đàm Thị Minh Tâm (2t, )
3313h00 23/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
3408h55 24/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
3514h55 24/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: đọc hiểu, ngh ...
3613h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
3713h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
3808h55 29/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Phan Thị Thảo (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
3915h50 29/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
4013h00 30/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
4108h55 01/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
4214h55 01/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: bài khoá, bài ...
4307h55 02/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
4413h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
4513h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
4608h55 06/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
4715h50 06/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: nghe Bài 20: ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
4813h00 07/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
4908h55 08/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
5014h55 08/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
5107h55 09/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
5213h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
5313h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
5408h55 13/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
5515h50 13/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: ngữ pháp, bài ...
5608h55 14/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: bài khoá, bài ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
5713h00 14/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
5808h55 15/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
5914h55 15/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: nghe đọc ...
6007h55 16/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
6113h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
6213h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
6308h55 20/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4. Syllables ...Đồng Đức Minh (3t, )
6415h50 20/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: từ mới, bài k ...
6508h55 21/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: luyện tập ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (3t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
6613h00 21/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
6708h55 22/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
6814h55 22/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: đọc hiểu, ngh ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đào Thị La (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
6907h55 23/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
7013h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
7113h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
7208h55 27/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
7315h50 27/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: nghe Bài 22: ...
7413h00 28/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
7508h55 29/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
7614h55 29/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: ngữ pháp, bài ...Lê Minh Khánh (3t, )
7707h55 30/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
7813h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
7913h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
8008h55 03/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
8115h50 03/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: đọc hiểu ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
8213h00 04/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
8308h55 05/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre Abo ...
8414h55 05/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: nghe hiểu ...Lê Minh Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
8507h55 06/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
8613h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
8713h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
8808h55 10/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (2t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
8915h50 10/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
9013h00 11/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
9108h55 12/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre( co ...
9214h55 12/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài khoá ...
9307h55 13/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
9413h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
9513h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
9608h55 17/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (3t, )
9715h50 17/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài tập ...
9813h00 18/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
9908h55 19/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
10014h55 19/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: nghe, đọc ...
10107h55 20/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
10213h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
10313h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
10408h55 24/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
10515h50 24/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
10613h00 25/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
10708h55 26/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
10814h55 26/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 24: bài khoá, bài ...
10907h55 27/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
11013h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
11113h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
11208h55 01/12/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
11315h50 01/12/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
11413h00 02/12/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
11508h55 03/12/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
11614h55 03/12/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
11707h55 04/12/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung