Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Ngọc Minh1912101006CT2301C14/01/2001NamTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyCông Nghệ Thông Tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT23-CAR32031Cấu trúc máy tính Đặng Quang Huy1940
2CT-DC23Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Hoa3000
3CT23Cơ Sở Dữ Liệu 1 Vũ Anh Hùng2020
4CT23Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Nguyễn Thị Xuân Hương1960
5CT-DC-MT23-XD-NA22Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cốc4900

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/09/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
209h50 14/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...Vũ Quốc Anh (2t, true)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
307h00 15/09/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
409h50 15/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngChương 1: Các khái ni ...
507h00 16/09/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
609h50 16/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2: TH¬¬¬¬¬IẾT ...Vũ Quốc Anh (2t, true)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
709h50 17/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh HùngChương 2: Mô hình liê ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
807h00 18/09/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang HuyChương 1: Giới thiệu ...Mai Thành Đạt (4t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (4t, false)
Vũ Quốc Anh (4t, true)
Nguyễn Văn Lương (4t, true)
Phạm Thị Ngọc Anh (4t, true)
Bùi Công Duy (4t, true)
907h00 21/09/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1009h50 21/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân HươngVũ Quốc Anh (2t, true)
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
1107h00 22/09/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
1209h50 22/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
1307h00 23/09/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1409h50 23/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
1509h50 24/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
1607h00 25/09/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
1707h00 28/09/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1809h50 28/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
1907h00 29/09/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2009h50 29/09/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
2107h00 30/09/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2209h50 30/09/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
2309h50 01/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
2407h00 02/10/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
2507h00 05/10/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2609h50 05/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
2707h00 06/10/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
2809h50 06/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
2907h00 07/10/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3009h50 07/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
3109h50 08/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
3207h00 09/10/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
3307h00 12/10/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3409h50 12/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
3507h00 13/10/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
3609h50 13/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
3707h00 14/10/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3809h50 14/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
3909h50 15/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
4007h00 16/10/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
4107h00 19/10/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4209h50 19/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
4307h00 20/10/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
4409h50 20/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
4507h00 21/10/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4609h50 21/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
4709h50 22/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
4807h00 23/10/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
4907h00 26/10/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5009h50 26/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
5107h00 27/10/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
5209h50 27/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
5307h00 28/10/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5409h50 28/10/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
5509h50 29/10/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
5607h00 30/10/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
5707h00 02/11/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5809h50 02/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
5907h00 03/11/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6009h50 03/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
6107h00 04/11/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6209h50 04/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
6309h50 05/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
6407h00 06/11/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
6507h00 09/11/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6609h50 09/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
6707h00 10/11/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
6809h50 10/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
6907h00 11/11/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7009h50 11/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
7109h50 12/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
7207h00 13/11/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
7307h00 16/11/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7409h50 16/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
7507h00 17/11/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
7609h50 17/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
7707h00 18/11/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7809h50 18/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
7909h50 19/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
8007h00 20/11/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
8107h00 23/11/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8209h50 23/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
8307h00 24/11/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
8409h50 24/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
8507h00 25/11/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8609h50 25/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
8709h50 26/11/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
8807h00 27/11/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
8907h00 30/11/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
9009h50 30/11/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
9107h00 01/12/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
9209h50 01/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
9307h00 02/12/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
9409h50 02/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
9509h50 03/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
9607h00 04/12/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
9707h00 07/12/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
9809h50 07/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
9907h00 08/12/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
10009h50 08/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
10107h00 09/12/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
10209h50 09/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
10309h50 10/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
10407h00 11/12/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy
10507h00 14/12/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
10609h50 14/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
10707h00 15/12/2020D2013CT-DC-MT23-XD-NA22
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Cốc
10809h50 15/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
10907h00 16/12/2020B1023CT-DC23
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
11009h50 16/12/2020B1022CT23
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
Nguyễn Thị Xuân Hương
11109h50 17/12/2020B1022CT23
Cơ Sở Dữ Liệu 1
Vũ Anh Hùng
11207h00 18/12/2020B1024CT23-CAR32031
Cấu trúc máy tính
Đặng Quang Huy