Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Phương Thảo2112401014QT2501K23/08/2003NữNiên chếKhóa 25Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2501KAnh Văn Cơ Sở 11900
2QT2501KThể Dục Aerobics1900
3QT2501KTin Học Đại Cương 11900
4QT2501KToán Cao Cấp Cho Kinh Doanh1900
5QT2501KKinh Tế Vi Mô1900
6QT2501KTriết Học1900
7DL-QT25Triết Học Nguyễn Bá Hùng6900
8QT25Kinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan7170
9QTK-PL25Anh Văn Cơ Sở 1 Nguyễn Thị Hoa3700
10QTK-PL25Thể Dục Aerobics Nguyễn Thị Nhung3700
11QT25Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh Hoàng Hải Vân63270
12QTK-PL25Tin Học Đại Cương 1 Phùng Anh Tuấn4637

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 27/09/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân
215h50 27/09/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
307h55 28/09/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
413h00 28/09/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân
514h55 28/09/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
613h00 29/09/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...
714h55 29/09/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
807h55 30/09/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang HuyModule 1: Basic IT 1. ...
915h50 30/09/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
1014h55 01/10/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
1107h55 02/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.1 Nền kinh tế ..... ...
1213h00 04/10/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânĐỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, true)
1315h50 04/10/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
1407h55 05/10/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
1513h00 05/10/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânNguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
1614h55 05/10/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
1713h00 06/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
1814h55 06/10/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
1907h55 07/10/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang HuyModule 2: MS Windows ...Lê Anh Chiến (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, true)
2015h50 07/10/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
2114h55 08/10/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
2207h55 09/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Nguyễn Thị Hòa (3t, false)
Phạm Đức Lương (1t, )
Vũ Xuân Minh (3t, false)
2313h00 11/10/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânNguyễn Thu Hiền (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (1t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
2415h50 11/10/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
2507h55 12/10/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
2613h00 12/10/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânNguyễn Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (1t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
2714h55 12/10/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
2813h00 13/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Nguyễn Thị Hòa (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
2914h55 13/10/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
3007h55 14/10/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang HuyModule 3: MS Word 201 ...Bùi Đình Khôi (3t, false)
Lê Anh Chiến (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, true)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
3115h50 14/10/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
3214h55 15/10/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
3307h55 16/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
3413h00 18/10/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânĐỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Phạm Đức Lương (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
3515h50 18/10/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
3607h55 19/10/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
3713h00 19/10/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânĐỗ Thị Mỹ Hằng (1t, false)
Phạm Hữu Thịnh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Nguyễn Diệu Linh (1t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
Phạm Tiến Đạt (2t, false)
Nguyễn Thị Hòa (1t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
3814h55 19/10/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
3913h00 20/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
4014h55 20/10/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
4107h55 21/10/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang Huy3.3: Giao diện định d ...Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Lê Anh Chiến (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Bùi Thị Mai Linh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Bùi Hoàng My (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Thùy Trang (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, true)
Bùi Diệp Linh (3t, true)
4215h50 21/10/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
4314h55 22/10/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
4407h55 23/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
4513h00 25/10/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânNguyễn Phương Thảo (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Khánh Dương (3t, false)
4615h50 25/10/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
4707h55 26/10/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
4813h00 26/10/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânNguyễn Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Hòa (2t, false)
Bùi Hoàng My (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Bùi Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (1t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Trần Văn Khải (1t, false)
Nguyễn Minh Quân (1t, false)
4914h55 26/10/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
5013h00 27/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
5114h55 27/10/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
5207h55 28/10/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang HuyBài tập ...Lê Anh Chiến (3t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
Bùi Diệp Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, true)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
5315h50 28/10/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
5414h55 29/10/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
5507h55 30/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
5613h00 01/11/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânHoàng Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Nguyễn Mai Phương (1t, false)
Nguyễn Phương Anh (1t, false)
Lê Thanh Mai (1t, false)
Nguyễn Thị Hòa (3t, false)
Phạm Đức Lương (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Bùi Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
5715h50 01/11/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
5807h55 02/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
5913h00 02/11/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânNguyễn Thị Ninh (2t, false)
Bùi Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (1t, false)
Nguyễn Minh Ánh (1t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Nguyễn Hoàng An (1t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (1t, false)
Hoàng Thanh Tùng (1t, false)
Nguyễn Minh Quân (1t, false)
6014h55 02/11/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
6113h00 03/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
6214h55 03/11/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
6307h55 04/11/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang Huy3.5: Sắp xếp văn bản ...Lê Anh Chiến (3t, false)
Lương Kỳ Duyên (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Phan Minh Phú (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Phạm Quang Thắng (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Bùi Diệp Linh (3t, true)
6415h50 04/11/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
6514h55 05/11/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
6607h55 06/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Bùi Duy Thành (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
6713h00 08/11/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânNguyễn Thị Ninh (3t, false)
Bùi Duy Thành (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (1t, false)
Nguyễn Minh Quân (1t, false)
Phạm Hồng Chương (1t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
6815h50 08/11/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
6907h55 09/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
7013h00 09/11/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânPhạm Hồng Chương (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Nguyễn Thảo Nguyên (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Bùi Duy Thành (2t, false)
Lê Thị Minh Trang (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Nguyễn Phương Anh (1t, false)
Nguyễn Hoàng An (1t, false)
Nguyễn Vũ Hà (1t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (1t, false)
Nguyễn Minh Quân (1t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (1t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (1t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (1t, false)
Nguyễn Thị Hòa (1t, false)
7114h55 09/11/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
7213h00 10/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
7314h55 10/11/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
7407h55 11/11/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang HuyBài tập ...Lê Anh Chiến (3t, false)
Bùi Diệp Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
7515h50 11/11/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
7614h55 12/11/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
7707h55 13/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Thu Hiền (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
7813h00 15/11/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân
7915h50 15/11/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
8007h55 16/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
8113h00 16/11/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânNguyễn Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (2t, false)
Phạm Đức Lương (2t, true)
Lê Thanh Mai (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Bùi Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Cẩm Vân (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
8214h55 16/11/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
8313h00 17/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Cạnh tranh có tí ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
8414h55 17/11/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
8507h55 18/11/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang Huy3.6: Chèn và chỉnh sử ...Lê Anh Chiến (3t, false)
Bùi Diệp Linh (3t, true)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
8615h50 18/11/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
8714h55 19/11/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
8807h55 20/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
8913h00 22/11/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải VânNguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Trần Văn Khải (3t, false)
Trần Diệu Linh (3t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Bùi Duy Thành (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
9015h50 22/11/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
9107h55 23/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
9213h00 23/11/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân
9314h55 23/11/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
9413h00 24/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1.Thị trường lao độ ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
9514h55 24/11/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
9607h55 25/11/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang HuyBài tập ...Nguyễn Hải Châu (3t, false)
Lê Anh Chiến (3t, false)
Vũ Thị Mỹ Hảo (3t, false)
Bùi Diệp Linh (3t, true)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
9715h50 25/11/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
9814h55 26/11/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
9907h55 27/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3.Thị trường đất đa ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
10013h00 29/11/2021D3013QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân
10115h50 29/11/2021D3012DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
10207h55 30/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị Nhung
10313h00 30/11/2021D3012QT25
Toán Cao Cấp Cho Kinh Doanh
Hoàng Hải Vân
10414h55 30/11/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
10513h00 01/12/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Quỳnh (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Trần Thị Hải Yến (2t, false)
10614h55 01/12/2021D3013QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
10707h55 02/12/2021F1023QTK-PL25
Tin Học Đại Cương 1
Đặng Quang HuyMẫu văn bản Trao đổi ...Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Lê Anh Chiến (3t, false)
10815h50 02/12/2021D3012QTK-PL25
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Hoa
10914h55 03/12/2021D3013DL-QT25
Triết Học
Nguyễn Bá Hùng
11007h55 04/12/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanÔn tập và ĐG lại ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)