Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đặng Quang Phong1412102098DC180103/04/1996NữNiên chếKhóa 18Đại Học Chính QuyĐiện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2201Thực Tập Công Nhân Phạm Đức Thuận937
2DC22-DC23Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động Nguyễn Văn Dương1760
3DC2301Điện Tử Công Suất Nguyễn Văn Dương1830

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 25/01/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 1. Mô tả toán ...Vũ Tuấn Anh (2t, false)
Bùi Đình Khôi (2t, false)
Nguyễn Quyền Linh (2t, false)
Cao Thành Minh (2t, false)
Nguyễn Văn Nam (2t, false)
Phan Minh Phú (2t, false)
Bùi Xuân Quân (2t, false)
207h00 26/01/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 1: Lắp mạch điện ...
313h00 26/01/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 1. Các phần tử ...
407h00 28/01/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 1: Lắp mạch điện ...
507h00 29/01/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương ...
609h50 29/01/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
707h00 01/02/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
807h00 02/02/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
913h00 02/02/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1007h00 04/02/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
1107h00 05/02/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
1209h50 05/02/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1307h00 01/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
1407h00 02/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
1513h00 02/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1607h00 04/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
1707h00 05/03/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
1809h50 05/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
1907h00 08/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương1.3. Các quy tắc biến ...Đào Quang Huy (2t, false)
Trần Trung Kiên (2t, false)
2007h00 09/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 2: Lắp mạch điện ...
2113h00 09/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương1.5. Triac 1.6. Mạch ...
2207h00 11/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 2: Lắp mạch điện ...
2307h00 12/03/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 2. Các đặc tín ...Cao Thành Minh (3t, false)
Phan Minh Phú (3t, false)
2409h50 12/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 2. Chỉnh lưu 2 ...Phạm Đình Đại (2t, false)
2507h00 15/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.3. Đặc tính tần số ...
2607h00 16/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 3: Lắp mạch điện ...
2713h00 16/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.3. Chỉnh ...Phạm Đình Đại (3t, false)
2807h00 18/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 3: Lắp mạch điện ...
2907h00 19/03/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.4. Các khâu động họ ...Nguyễn Minh Hiếu (3t, false)
3009h50 19/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.3. Chỉnh lưu cầu 1 ...Phạm Đình Đại (2t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (2t, false)
3107h00 22/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 2 Làm ...
3207h00 23/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 4: Lắp mạch điện ...
3313h00 23/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài Tập 2.5. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (3t, false)
3407h00 25/03/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 4: Lắp mạch điện ...
3507h00 26/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 3. Khảo sát tí ...
3609h50 26/03/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
3707h00 29/03/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.3. Các tiêu chuẩn ổ ...
3807h00 30/03/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 5: Lắp mạch đảo c ...Đặng Quang Phong (3t, false)
3913h00 30/03/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.5. Chỉnh lưu tia 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
Đặng Quang Phong (3t, false)
4007h00 01/04/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 5: Lắp mạch đảo c ...
4107h00 02/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.5. Phương pháp quỹ ...
4209h50 02/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.6. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (2t, false)
4307h00 05/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 3 Chươ ...
4407h00 06/04/2021B1033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 6: Lắp mạch điện ...
4513h00 06/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.6. Chỉnh lưu cầu 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
4607h00 08/04/2021D3023DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 6: Lắp mạch điện ...
4707h00 09/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.2. Khảo sát chất lư ...
4809h50 09/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 2.7. Chỉnh lư ...Phạm Đình Đại (2t, false)
4907h00 12/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.4. Đánh giá chất lư ...Đặng Quang Phong (2t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (2t, false)
Đinh Trung Hiếu (2t, false)
5007h00 13/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 7: Lắp mạch điện ...
5113h00 13/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương2.7. Chỉnh lưu cầu 3 ...Phạm Đình Đại (3t, false)
5207h00 15/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 7: Lắp mạch điện ...
5307h00 16/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
5409h50 16/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 3. Băm ...Phạm Đình Đại (2t, false)
5507h00 19/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngLàm bài đánh giá 2 Ch ...Bùi Xuân Quân (2t, false)
5607h00 20/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 8: Lắp mạch điện ...
5713h00 20/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương3.2. Băm áp song song ...Phạm Đình Đại (3t, false)
5807h00 22/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 8: Lắp mạch điện ...
5907h00 23/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.2. Các phương pháp ...
6009h50 23/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 4. Điề ...Phạm Đình Đại (2t, false)
6109h50 24/04/2021D3032DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 9: Lắp mạch điện ...
6213h00 24/04/2021D3034DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 9: Lắp mạch điện ...
6307h00 26/04/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.4. Tổng hợp hệ thốn ...
6407h00 27/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 10: Lắp mạch điện ...
6513h00 27/04/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương4.2. Điều chỉnh điện ...Phạm Đình Đại (3t, false)
6607h00 29/04/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
6707h00 30/04/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
6809h50 30/04/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
6907h00 03/05/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5 ...
7007h00 04/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 10: Lắp mạch điện ...
7113h00 04/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập Chương 5. Biế ...Phạm Đình Đại (3t, false)
7207h00 06/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 11: Đấu công tơ b ...
7307h00 07/05/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5 Chươ ...
7409h50 07/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.2. Biến tần 1 pha d ...Phạm Đình Đại (2t, false)
7507h00 10/05/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương6.2. Mô tả toán học t ...Đặng Quang Phong (2t, false)
7607h00 11/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 12: Lắp mạch đảo ...
7713h00 11/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 5.3. Biến tần ...Phạm Đình Đại (3t, false)
7807h00 13/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnKiểm tra ...
7907h00 14/05/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương6.3. Mô tả toán học h ...
8009h50 14/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.4. Biến tần cầu 1 p ...Phạm Đình Đại (2t, false)
8114h55 14/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 13: Lắp mạch điện ...
8207h00 17/05/2021B1032DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 6 ...Đặng Quang Phong (2t, false)
8307h00 18/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức Thuận
8413h00 18/05/2021B1033DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
8507h00 20/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 14: Khởi động độn ...
8607h00 21/05/2021B1033DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 7. Phân tích, ...Trần Trung Kiên (3t, false)
8709h50 21/05/2021B1032DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập 5.5. Biến tần ...Phạm Đình Đại (2t, false)
8807h00 25/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 14: Khởi động độn ...
8907h00 27/05/2021D3033DC2201
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 15: Lắp mạch bảo ...
9007h00 28/05/2021Zoom2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương5.5. Biến tần cầu 3 p ...Phạm Đình Đại (2t, false)
9108h55 28/05/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương7.3. Khảo sát chất lư ...
9208h55 28/05/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
9307h00 01/06/2021Zoom2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Phạm Đình Đại (2t, false)
9408h55 01/06/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương7.4. Tổng hợp hệ thốn ...Phan Minh Phú (2t, false)
9508h55 01/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
9607h00 02/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...Phạm Đình Đại (2t, false)
9708h55 02/06/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 7 ...
9808h55 02/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương
9907h00 04/06/2021Zoom3DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn DươngChương 6. Ghép các va ...Phạm Đình Đại (3t, false)
10009h50 04/06/2021Zoon2DC22-DC23
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngLàm bài đánh giá 3 Tổ ...
10109h50 04/06/2021Zoon2DC2301
Điện Tử Công Suất
Nguyễn Văn Dương