Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Văn Dương1512102009DC190115/02/1997NamTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT22N-MAnh Văn Cơ Sở 4 Trần Thị Ngọc Liên26500
2DC21-DC22Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng Nguyễn Đoàn Phong20180

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
207h00 03/03/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
309h50 04/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
407h00 05/03/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
509h50 06/03/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongPhạm Việt Dũng (2t, false)
Nguyễn Văn Dương (2t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (2t, false)
609h50 06/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
708h55 06/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Cao Văn Thăng (1t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
807h00 07/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
909h50 08/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1007h00 09/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1109h50 10/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1209h50 10/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1308h55 13/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
1407h00 14/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1509h50 15/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1607h00 16/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1709h50 17/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1809h50 17/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
1908h55 20/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2007h00 21/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2109h50 22/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Việt Anh (1t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2207h00 23/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
2309h50 24/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn PhongNguyễn Văn Dương (2t, false)
Đinh Trung Hiếu (2t, false)
2409h50 24/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2508h55 27/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
2607h00 28/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
2709h50 29/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (1t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
2807h00 30/04/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
2909h50 01/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
3009h50 01/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3108h55 04/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Việt Anh (3t, )
Nguyễn Văn Dương (3t, )
Nguyễn Trung Đức (3t, )
Phạm Quốc Hưng (3t, )
Lê Quốc Khánh (3t, )
Phạm Quyết Tiến (3t, )
3207h00 05/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Phạm Việt Dũng (2t, false)
Nguyễn Văn Dương (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
3309h50 06/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Việt Anh (2t, )
Nguyễn Văn Dương (2t, )
Cao Văn Thăng (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3407h00 07/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
3509h50 08/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
3609h50 08/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
3708h55 11/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Trần Huy Long (3t, )
3807h00 12/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
3909h50 13/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Nguyễn Trung Đức (1t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
4007h00 14/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Phạm Việt Dũng (2t, false)
Nguyễn Văn Dương (2t, false)
4109h50 15/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
4209h50 15/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Ngô Trung Hiếu (2t, )
4308h55 18/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
4407h00 19/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
4509h50 20/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
Nghiêm Thanh Mai (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
4607h00 21/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
Trần Anh Nam (2t, false)
4709h50 22/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
4809h50 22/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t, )
Trần Khánh Ly (2t, )
Phạm Quyết Tiến (2t, )
4908h55 25/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5007h00 26/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
5109h50 27/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5207h00 28/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...Nguyễn Văn Dương (2t, false)
5309h50 29/05/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
5409h50 29/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5508h55 01/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5607h00 02/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
5709h50 03/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
5807h00 04/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
5909h50 05/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
6009h50 05/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
6108h55 08/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
6207h00 09/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
6309h50 10/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
6407h00 11/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
6509h50 12/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
6609h50 12/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
6708h55 15/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
6807h00 16/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
6909h50 17/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
7007h00 18/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
7109h50 19/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
7209h50 19/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
7308h55 22/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
7407h00 23/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
7509h50 24/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
7607h00 25/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
7709h50 26/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
7809h50 26/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
7908h55 29/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
8007h00 30/06/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
8109h50 01/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
8207h00 02/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
8309h50 03/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
8409h50 03/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
8508h55 06/07/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
8607h00 07/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
8709h50 08/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...
8807h00 09/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
8909h50 10/07/2020B1052DC21-DC22
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong ...
9009h50 10/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...