Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Thế Đạt1512102031DC190102/11/1997NamTín chỉKhóa 19Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4 Bùi Thị Mai Anh3300
2DC2301Vật Lý Đại Cương 2 Đinh Đức Linh2200
3CT-DC-DL-MT23Bơi Lội Lương Văn Hải4300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
207h00 03/03/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhTrần Trung Kiên (2t, false)
309h50 04/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
409h50 06/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
508h55 06/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
607h00 07/04/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhTrần Hữu Minh Sang (2t, false)
709h50 08/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
809h50 10/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
908h55 13/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1007h00 14/04/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhĐộng cơ và các loại h ...Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
1109h50 15/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1209h50 17/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1308h55 20/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1407h00 21/04/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhKim Văn Dinh (2t, false)
Trần Ngọc Khang (2t, false)
Nguyễn Văn Nam (2t, false)
1509h50 22/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1609h50 24/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1708h55 27/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
1807h00 28/04/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Kim Văn Dinh (2t, false)
Lê Quang Dư (2t, false)
Trần Ngọc Khang (2t, false)
Bùi Xuân Quân (2t, false)
1909h50 29/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2009h50 01/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2108h55 04/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2207h00 05/05/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Lê Đức Phú (2t, false)
2309h50 06/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2409h50 08/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2508h55 11/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2607h00 12/05/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Kim Văn Dinh (2t, false)
Nguyễn Thành Dương (2t, false)
Trần Ngọc Khang (2t, false)
2709h50 13/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2809h50 15/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
2908h55 18/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3007h00 19/05/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Cao Thành Minh (2t, false)
Bùi Xuân Thành (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
3109h50 20/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3209h50 22/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3308h55 25/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3407h00 26/05/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Kim Văn Dinh (2t, false)
Trần Ngọc Khang (2t, false)
3509h50 27/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3609h50 29/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3708h55 01/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
3807h00 02/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Kim Văn Dinh (2t, false)
Trần Ngọc Khang (2t, false)
Cao Thành Minh (2t, false)
3909h50 03/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4009h50 05/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4108h55 08/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4207h00 09/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
4313h55 09/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
4409h50 10/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4513h55 11/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
4609h50 12/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4708h55 15/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4807h00 16/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
4913h55 16/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
5009h50 17/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5113h55 18/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
5209h50 19/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5308h55 22/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5407h00 23/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
5513h55 23/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
5609h50 24/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5713h55 25/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
5809h50 26/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5908h55 29/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6007h00 30/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
6113h55 30/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
6209h50 01/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6313h55 02/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
6409h50 03/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6508h55 06/07/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6607h00 07/07/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
6713h55 07/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
6809h50 08/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6913h55 09/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
7009h50 10/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...