Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phan Mạnh Hùng2112102033DC250110/07/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Công Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2501Thực Tập Công Nhân Phạm Đức Thuận2200
2DC2501Trang Bị Điện 2 Nguyễn Đoàn Phong2200
3DC2501Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng Nguyễn Đoàn Phong2200
4DC2501Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại Nguyễn Văn Dương2200
5DC2501Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến Đoàn Hữu Chức2200
6DC2501Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính Nguyễn Văn Dương2200
7DC2501Điều Khiển Logic Và Plc Phạm Đức Thuận2208
8DC2501Đồ Án Trang Bị Điện2200
9DC2501Đồ Án Cung Cấp Điện2200
10DC2501Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất Đỗ Anh Dũng2260

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnPHẦN I. ĐIỀU KHIỂN LO ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
207h00 16/01/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
308h55 16/01/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngMở đầu Chương 1. MỘT ...
407h00 17/01/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngVũ Quang Hưng (1t, )
Phan Mạnh Hùng (1t, )
Nguyễn Thái Mạnh (1t, )
Đinh Phạm Công Minh (1t, )
508h55 17/01/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngMở đầu Chương 1. Tổng ...
607h00 19/01/2024D3022DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 1: Lắp mạch điện ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
708h55 19/01/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
807h00 20/01/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu Chức
907h00 22/01/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.4 Phương pháp tối t ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
1007h00 23/01/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
1108h55 23/01/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương1.1. Điều khiển phi t ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
1207h00 24/01/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngLê Minh Anh (1t, )
Phạm Hữu Bình (1t, )
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Xuân Dương (1t, )
Lê Quốc Huy (1t, )
Vũ Quang Hưng (1t, )
Trần Quốc Hùng (1t, )
Nguyễn Văn Khải (1t, )
Nguyễn Xuân Long (1t, )
Phan Mạnh Hùng (2t, )
Nguyễn Trung Nam (1t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
Vũ Khánh Tùng (2t, )
1308h55 24/01/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngChương 1. Tổng quan v ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
1407h00 26/01/2024D3022DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 2: Lắp mạch điện ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
1508h55 26/01/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1607h00 27/01/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu Chức
1707h00 29/01/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận1.4.3 Phương pháp Quy ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
1807h00 30/01/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
1908h55 30/01/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương1.2. Điều khiển tối ư ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
2007h00 31/01/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngVũ Quang Hưng (1t, )
Trần Quốc Hùng (1t, )
Đinh Phạm Công Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (1t, )
Nguyễn Trung Thành (1t, )
2108h55 31/01/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngChương 2. Giao diện s ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
2207h00 02/02/2024D3022DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 3: Lắp mạch điện ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
2308h55 02/02/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2407h00 03/02/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu Chức
2507h00 19/02/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnChương II. Tổng hợp v ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Trần Quốc Hùng (3t, false)
Vũ Quang Hưng (3t, false)
Nguyễn Thái Mạnh (3t, false)
2607h00 20/02/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
2708h55 20/02/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương1.3. Điều khiển bền v ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
2807h00 21/02/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngLê Minh Anh (1t, )
Phạm Hữu Bình (1t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
Vũ Khánh Tùng (1t, )
Tô Thanh Tùng (1t, )
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Quang Dũng (1t, )
Nguyễn Xuân Dương (1t, )
Trần Quốc Hùng (1t, )
Nguyễn Thái Mạnh (2t, )
Đinh Phạm Công Minh (1t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Nguyễn Hữu Sơn (1t, )
Nguyễn Trung Thành (2t, )
2908h55 21/02/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Nguyễn Trung Nam (2t, false)
Nguyễn Trung Thành (2t, false)
Tô Thanh Tùng (2t, false)
3007h00 23/02/2024D3022DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 4: Lắp mạch điện ...Trần Quốc Hùng (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
3108h55 23/02/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
3207h00 24/02/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu Chức
3307h00 26/02/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.1 Phương pháp ma ...Lê Minh Anh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
3407h00 27/02/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
3508h55 27/02/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương2.2. Ước lượng tham s ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
3607h00 28/02/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngNguyễn Thành Đạt (1t, )
Đinh Phạm Công Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Vũ Khánh Tùng (1t, )
Vũ Quang Hưng (2t, )
3708h55 28/02/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn Dương2.2. Cổng LPT Bài tập ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Nguyễn Trung Nam (2t, false)
Vũ Khánh Tùng (2t, false)
3807h00 01/03/2024D3022DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 5: Lắp mạch đảo c ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
3908h55 01/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
4007h00 02/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu Chức
4107h00 04/03/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.2 Phương pháp hàm ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Vũ Quang Hưng (3t, false)
4207h00 05/03/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
4308h55 05/03/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương2.2. Ước lượng tham s ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
4407h00 06/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
Tô Thanh Tùng (2t, false)
4508h55 06/03/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn Dương2.3. Rãnh cắm mở rộng ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
4607h00 08/03/2024D3022DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 6: Lắp mạch điện ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Vũ Khánh Tùng (2t, false)
4708h55 08/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
4807h00 09/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu Chức
4907h00 11/03/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.2 Phương pháp hàm ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
5007h00 12/03/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
5108h55 12/03/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương2.3. Hệ thích nghi mô ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
5207h00 13/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
Vũ Khánh Tùng (2t, false)
5308h55 13/03/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngKiểm tra đánh giá 1 ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
5407h00 15/03/2024D3022DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 7: Lắp mạch điện ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
5508h55 15/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
5607h00 16/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu Chức
5707h00 18/03/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận2.3.3 Phương pháp mạn ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
5807h00 19/03/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
5908h55 19/03/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương2.4. Hệ tự chỉnh định ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
6007h00 20/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngLê Minh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lê Quốc Huy (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
6108h55 20/03/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
6207h00 22/03/2024D3022DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 8: Lắp mạch điện ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
6308h55 22/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
6407h00 23/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu Chức
6507h00 25/03/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận- Bài tập - Kiểm tra ...
6607h00 26/03/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
6708h55 26/03/2024B1012DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngBài tập Kiểm tra đánh ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
6807h00 27/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngNguyễn Xuân Dương (2t, false)
Lê Việt Hoàng (2t, false)
Phan Mạnh Hùng (1t, )
Trần Quốc Hùng (1t, )
Nguyễn Thái Mạnh (1t, )
Đinh Phạm Công Minh (1t, )
Tô Thanh Tùng (1t, )
6908h55 27/03/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngChương 3. Giao diện n ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
7007h00 29/03/2024D3022DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 9: Lắp mạch điện ...
7108h55 29/03/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
7207h00 30/03/2024B1015DC2501
Phần Tử Tự Động Và Cảm Biến
Đoàn Hữu Chức
7307h00 01/04/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnPHẦN II. PLC Chương I ...
7409h50 01/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
7507h55 02/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngChương 3. ĐIỀU KHIỂN ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
7607h55 03/04/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
7709h50 03/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
7807h00 05/04/2024B1012DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 10: Lắp mạch điện ...
7908h55 05/04/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
8007h00 08/04/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnChương IV. Phần mềm ( ...
8109h50 08/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
8207h55 09/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương3.2. Cấu trúc, phân l ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
8307h55 10/04/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn Dương3.2. Bus ghép nối đa ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
8409h50 10/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
8507h00 12/04/2024B1012DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 11: Lắp mạch điện ...Vũ Quang Hưng (2t, )
Nguyễn Hữu Sơn (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
8608h55 12/04/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
8707h00 15/04/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận4.2 Lập trình điều kh ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
8809h50 15/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
8907h55 16/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương3.3. Các bộ điều khiể ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
9007h55 17/04/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
9109h50 17/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
Phan Mạnh Hùng (2t, false)
Nguyễn Hữu Sơn (2t, false)
9207h00 19/04/2024B1012DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 12: Đấu công tơ b ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
9308h55 19/04/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
9407h00 22/04/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
9509h50 22/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
9607h55 23/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn DươngBài tập Kiểm tra đánh ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
9707h55 24/04/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn Dương3.3. Giao tiếp qua mạ ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Trần Quốc Hùng (2t, false)
9809h50 24/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngPhạm Hữu Bình (1t, )
Lê Việt Hoàng (1t, )
Trần Quốc Hùng (1t, )
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
9914h55 25/04/2024D3023DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
10007h00 26/04/2024B1012DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 13: Lắp mạch đảo ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
10108h55 26/04/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
10213h55 27/04/2024D3023DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
10307h00 29/04/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức Thuận
10409h50 29/04/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
10507h55 30/04/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương
10607h55 01/05/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...
10709h50 01/05/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng
10807h00 03/05/2024B1012DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 14: Lắp mạch điện ...Nguyễn Xuân Dương (2t, true)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
10908h55 03/05/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
11007h00 06/05/2024B1013DC2501
Điều Khiển Logic Và Plc
Phạm Đức ThuậnTHỰC HÀNH ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
11109h50 06/05/2024B1012DC2501
Trang Bị Điện 2
Nguyễn Đoàn Phong
11207h55 07/05/2024B1013DC2501
Lý Thuyết Điều Khiển Hiện Đại
Nguyễn Văn Dương
11307h55 07/05/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
11407h55 08/05/2024B1012DC2501
Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Tính
Nguyễn Văn DươngBài kiểm tra đánh giá ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
11509h50 08/05/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
11607h00 10/05/2024B1012DC2501
Thực Tập Công Nhân
Phạm Đức ThuậnBài 15: Khởi động độn ...Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
11708h55 10/05/2024B1013DC2501
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
11809h50 11/05/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (1t, )
Nguyễn Xuân Dương (1t, )