Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Đoàn Quốc Anh2112111038CT2501C24/05/2003NamTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2501CTrí Tuệ Nhân Tạo Ngô Trường Giang2500
2CT2501CMạng Máy Tính Phùng Anh Tuấn2500
3CT2501CLập Trình Java Phùng Anh Tuấn2500
4CT2501CQuản Trị Mạng Phùng Anh Tuấn2500
5CT2501CQuản Lý Dự Án Phần Mềm Vũ Anh Hùng2530
6CT2501CXử Lý Ảnh Đặng Quang Huy2500
7CT2501CLập Trình Mã Nguồn Mở Đỗ Văn Tuyên2572

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 15/01/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...Nguyễn Thị Phượng (3t, )
Vũ Thị Minh Thư (3t, )
Cù Văn Tú (3t, )
Nguyễn Hải Bình (3t, )
213h55 15/01/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
313h55 16/01/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyChương 1: Tổng quan ...
413h55 17/01/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
513h55 18/01/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Q ...Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
613h55 19/01/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
707h00 20/01/2024C3015CT2501C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang
807h55 22/01/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên1.3 Ứng dụng của phần ...Bùi Tuấn Anh (3t, )
Lưu Đức Đạt (3t, )
Vũ Thị Minh Thư (3t, )
Vũ Khắc Hoàng (3t, )
913h55 22/01/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
1013h55 23/01/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Lưu Đức Đạt (3t, true)
Vũ Thị Minh Thư (3t, true)
1113h55 24/01/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
1213h55 25/01/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.4. Phân loại dự án ...
1313h55 26/01/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
1407h00 27/01/2024C3015CT2501C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang
1507h55 29/01/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ...Trần Duy An (3t, )
Hoàng Đình Hiệp (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
1613h55 29/01/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
1713h55 30/01/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Vũ Thị Minh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Phượng (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t, false)
1813h55 31/01/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
1913h55 01/02/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ...Đoàn Duy Linh (3t, false)
Cù Văn Tú (3t, false)
Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Văn Cao (3t, false)
Hoàng Đình Hiệp (3t, false)
Phạm Thành Lâm (3t, false)
2013h55 02/02/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
2107h00 03/02/2024C3015CT2501C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang
2207h55 19/02/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.7 Hướng dẫn lấy dữ ...
2313h55 19/02/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
2413h55 20/02/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hà ...Trần Duy An (3t, true)
2513h55 21/02/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
2613h55 22/02/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.5. Phân tích dự án ...
2713h55 23/02/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
2807h00 24/02/2024C3015CT2501C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang
2907h55 26/02/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.9 Hướng dẫn sử dụn ...Đoàn Quốc Anh (3t, )
Trần Công Duy (3t, )
Nguyễn Đức Tùng (3t, )
3013h55 26/02/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
3113h55 27/02/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy ...
3213h55 28/02/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
3313h55 29/02/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.8. Kế hoạch truyền ...Phạm Thành Lâm (3t, false)
3413h55 01/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
3507h00 02/03/2024C3015CT2501C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang
3607h55 04/03/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.12 Hướng dẫn viết l ...Phạm Văn Cao (3t, )
Hoàng Hữu Cường (3t, )
Vũ Thị Minh Thư (3t, )
Lưu Đức Đạt (3t, )
Phạm Vũ Huy (3t, )
Nguyễn Đức Tùng (3t, )
3713h55 04/03/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
3813h55 05/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Phạm Văn Cao (3t, true)
Phạm Thành Lâm (3t, false)
3913h55 06/03/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
4013h55 07/03/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠC ...Phạm Thành Lâm (3t, false)
4113h55 08/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
4207h00 09/03/2024C3015CT2501C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang
4307h55 11/03/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênChương 3 - Giới thiệu ...Trần Công Duy (3t, )
Phạm Thành Lâm (3t, )
4413h55 11/03/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
4513h55 12/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...
4613h55 13/03/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
4713h55 14/03/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình lập k ...Phạm Vũ Huy (3t, false)
Đoàn Duy Linh (3t, false)
4813h55 15/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
4907h00 16/03/2024C3015CT2501C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang
5007h55 18/03/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên3.2 Các câu lệnh dùng ...Hoàng Đình Hiệp (3t, )
Nguyễn Đại Minh (3t, )
Trần Duy An (1t, )
Nguyễn Hải Bình (1t, )
Phạm Văn Cao (2t, )
Hoàng Hữu Cường (2t, )
Lưu Đức Đạt (1t, )
5113h55 18/03/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
5213h55 19/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Phạm Thành Lâm (3t, false)
Đoàn Duy Linh (3t, true)
Trần Duy An (3t, true)
Bùi Tuấn Anh (3t, false)
5313h55 20/03/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
5413h55 21/03/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.5. Bảng phân rã côn ...Đoàn Quốc Anh (3t, false)
Đoàn Duy Linh (3t, false)
5513h55 22/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
5607h00 23/03/2024C3015CT2501C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang
5707h55 23/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
5807h55 25/03/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênThực hành kết nối với ...Cù Văn Tú (3t, )
5913h55 25/03/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
6013h55 26/03/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...
6113h55 27/03/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
6213h55 28/03/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngBài tập Báo cáo bài đ ...Cù Văn Tú (3t, false)
6313h55 29/03/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
6407h00 30/03/2024C3015CT2501C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Ngô Trường Giang
6507h55 01/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênĐánh giá kiểm tra lần ...Nguyễn Hải Bình (1t, )
6613h55 01/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
6713h55 02/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Phạm Văn Cao (3t, true)
Phạm Thành Lâm (3t, false)
6813h55 03/04/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
6913h55 04/04/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 4: QUẢN LÝ RỦI ...
7013h55 05/04/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
7107h55 08/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênThực hành Git và Verc ...Trần Duy An (1t, )
Đoàn Quốc Anh (1t, )
Nguyễn Hải Bình (1t, )
Hoàng Hữu Cường (1t, )
Trần Công Duy (1t, )
Lưu Đức Đạt (1t, )
Phạm Vũ Huy (1t, )
Đoàn Duy Linh (1t, )
Vũ Thị Minh Thư (1t, )
Nguyễn Đức Tùng (1t, )
7213h55 08/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
7313h55 09/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành ...Vũ Bá Quốc Anh (3t, true)
7413h55 10/04/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
7513h55 11/04/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.3. Tiến trình quản ...Phạm Vũ Huy (3t, false)
7613h55 12/04/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
7707h55 15/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênGiao đồ án môn học, h ...Phạm Thành Lâm (3t, )
7813h55 15/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
7913h55 16/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...
8013h55 17/04/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
8113h55 18/04/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
8213h55 19/04/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
8307h55 22/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyênhướng dẫn làm bài tập ...
8413h55 22/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
8513h55 23/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...
8607h55 24/04/2024B1053CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.5. Lập kế hoạch quả ...Hoàng Hữu Cường (3t, false)
Lưu Đức Đạt (3t, false)
8713h55 24/04/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
8813h55 25/04/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 5: ĐIỀU HÀNH D ...Bùi Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Tùng (3t, false)
8913h55 26/04/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
9007h55 29/04/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
9113h55 29/04/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
9213h55 30/04/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy ...
9313h55 01/05/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
9413h55 02/05/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng5.4. Giám sát và điều ...Đoàn Duy Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Phượng (3t, false)
Cù Văn Tú (3t, false)
Nguyễn Vũ Xuân Tùng (3t, false)
9513h55 03/05/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
9607h55 06/05/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên
9713h55 06/05/2024C3013CT2501C
Mạng Máy Tính
Phùng Anh Tuấn
9813h55 07/05/2024C3013CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 6: ...Đoàn Quốc Anh (3t, true)
9913h55 08/05/2024C3013CT2501C
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn
10013h55 09/05/2024C3013CT2501C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngBài tập Báo cáo bài đ ...
10113h55 10/05/2024C3013CT2501C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
10207h00 11/05/2024D2023CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành. ...
10307h55 13/05/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênBảo vệ đồ án môn học ...Bùi Tuấn Anh (3t, )
Trần Duy An (3t, )
Đoàn Quốc Anh (3t, )
Phạm Văn Cao (3t, )
Nguyễn Đức Cảnh (3t, )
Vũ Khắc Hoàng (3t, )
Nguyễn Đại Minh (3t, )
10407h00 14/05/2024D2023CT2501C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hành. ...
10513h55 15/05/2024D2023CT2501C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên