Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Ngọc Quỳnh2212301002MT260127/12/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MT2601Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường Nguyễn Thị Tươi400
2MT2601An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Nguyễn Đại An400
3MT2601Quản Lý Tài Nguyên Nguyễn Thị Tươi400
4MT2601Khoa Học Đất Trần Anh Tuấn400
5MT2601Cấp Thoát Nước Trần Anh Tuấn400
6MT2601Phân Tích Môi Trường400
7MT2601Bóng Đá400
8MT2601Tư Tưởng Hồ Chí Minh400
9MT2601Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt400
10MT2601Giáo Dục Quốc Phòng400
11MT2601Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn400
12DC26-MT26Bóng Đá Ngô Quốc Hưng1800
13DL25,26-MT26-PL26Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nhật2600
14MT25-26Phân Tích Môi Trường Nguyễn Thị Kim Dung1000
15MT25-26Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt Trần Anh Tuấn1000
16MT25-26Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn Nguyễn Thị Tươi1000
17DC2701Tin Học Đại Cương 2 Đỗ Văn Tuyên2720

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...
213h55 17/01/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
307h00 19/01/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
407h00 20/01/2024C2045MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
513h00 20/01/2024C2045MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
607h00 21/01/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
707h00 23/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Phạm Thành Đạt (3t, )
Nguyễn Trọng Hiếu (3t, )
Nguyễn Nhật Anh (3t, )
Nguyễn Thành Đạt (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Nguyễn Nam Phong (3t, )
813h55 24/01/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
907h00 26/01/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
1007h00 27/01/2024C2045MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
1113h00 27/01/2024C2045MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
1207h00 28/01/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
1307h00 30/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Phạm Thành Đạt (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Nguyễn Nam Phong (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
1413h55 31/01/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1507h00 02/02/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
1607h00 03/02/2024C2045MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
1713h00 03/02/2024C2045MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
1807h00 20/02/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Bùi Đức Thiệu (3t, )
Cao Hữu Tường (3t, )
1913h55 21/02/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2007h00 23/02/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
2107h00 24/02/2024B1025MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
2213h00 24/02/2024B1025MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
2307h00 25/02/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
2407h00 27/02/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Vũ Minh Anh (1t, )
Phạm Thành Đạt (1t, )
Đoàn Minh Đức (1t, )
Phạm Qúy Đức (3t, )
Nguyễn Trọng Hiếu (1t, )
Bùi Trung Kiên (1t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Bùi Đức Thiệu (1t, )
Cao Hữu Tường (1t, )
Phạm Văn Khang (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
2513h55 28/02/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2607h00 01/03/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
2707h00 02/03/2024B1025MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
2813h00 02/03/2024B1025MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
2907h00 03/03/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi
3007h00 05/03/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Vũ Minh Anh (2t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Cao Hữu Tường (1t, )
Nguyễn Trọng Hiếu (3t, )
Nguyễn Trần Gia Hiển (3t, )
Lưu Công Minh (3t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh (1t, )
Bùi Đức Thiệu (3t, )
3113h55 06/03/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3207h00 08/03/2024C2045MT2601
Cấp Thoát Nước
Trần Anh Tuấn
3307h00 09/03/2024B1025MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị Tươi
3413h00 09/03/2024B1025MT25-26
Các Quá Trình Thủy Lực Ứng Dụng Trong Cnmt
Trần Anh Tuấn
3507h00 02/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...
3613h55 03/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
3707h00 05/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
3813h00 05/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
3907h00 06/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
4013h00 06/04/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungMở đầu Chương 1: Chỉ ...
4107h00 07/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
4207h00 09/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
4313h55 10/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
4407h00 12/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
4513h00 12/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
4607h00 13/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
4713h00 13/04/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.1.2. Phương pháp hó ...
4807h00 14/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
4907h00 16/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.3. Chèn hình ảnh và ...Nguyễn Nhật Anh (3t, )
Nguyễn Tiến Đạt (3t, )
Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Minh Anh (2t, )
Vũ Mạnh Hùng (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Nguyễn Huy Ninh (3t, )
Hoàng Văn Phú (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh (1t, )
5013h55 17/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5107h00 19/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
5213h00 19/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
5307h00 20/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
5413h00 20/04/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.2.3. Phương pháp ph ...
5507h00 21/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
5607h00 23/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.6. Hoàn thiện bản t ...
5713h55 24/04/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
5807h00 26/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
5913h00 26/04/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
6007h00 27/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
6113h00 27/04/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.3.2. xác định CO 2. ...
6207h00 28/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
6307h00 30/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...
6413h55 01/05/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
6507h00 03/05/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
6613h00 03/05/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
6707h00 04/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
6813h00 04/05/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung2.5. Phân tích một số ...
6907h00 05/05/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị Tươi
7007h00 07/05/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...
7113h55 08/05/2024SANBONG3DC26-MT26
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
7207h00 10/05/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại An
7313h00 10/05/2024B1025MT2601
Khoa Học Đất
Trần Anh Tuấn
7407h00 11/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
7513h00 11/05/2024B1025MT25-26
Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungThực hành Đánh giá 1 ...
7607h00 14/05/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Mạnh Hùng (3t, )
Phạm Văn Khang (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
Hoàng Văn Phú (3t, )