Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Khánh Huy2212102008DC260103/08/2004NamTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2601Cầu Lông2000
2DC2601Anh Văn Cơ Sở 22000
3DC2601Vật Lý Đại Cương 12000
4DC2601Tin Học Đại Cương 22000
5DC2601Toán Cao Cấp2000
6DC2601Kinh Tế Chính Trị2000
7DC2601Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động2000
8DC2601-ECO32021Cấu Kiện Điện Tử2000
9DC2601-TAC33031Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động2000
10DC2601-TEC32041Cơ Sở Kỹ Thuật Điện2000
11DC26-DL26-MT26-PEO3Kinh Tế Chính Trị3200
12DC26-MT26-ENG3Anh Văn Cơ Sở 22600
13DC26-MT26-GPH3Vật Lý Đại Cương 12500
14DC26-MT26-ICD3Tin Học Đại Cương 22500
15DC26-MT26-MAT3Toán Cao Cấp2500
16DC-DL-MT26-MT24-BAD3Cầu Lông3400
17DC2601Cấu Kiện Điện Tử Đoàn Hữu Chức2023
18DC,DL,MT26-MT24Cầu Lông Phạm Thị Hường3600
19DC26-DL26-MT26Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường3300
20DC25-DC26Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động Nguyễn Văn Dương4330
21DC26-MT26Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Hoa2500
22DC26-MT26Vật Lý Đại Cương 1 Lê Thị Thanh Hương2500
23DC26-MT26Tin Học Đại Cương 2 Đỗ Văn Tuyên2536
24DC26-MT26Toán Cao Cấp Hoàng Hải Vân2560
25DC2601Cơ Sở Kỹ Thuật Điện Nguyễn Văn Dương20120

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 06/02/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1. Having fun ...Lê Dương Sơn (2t, false)
208h55 06/02/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
308h55 07/02/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 1. Mô tả toán ...Bùi Văn Tiến Dương (3t, false)
Nguyễn Thái Mạnh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Phùng Minh Hoài Nam (3t, false)
Doãn Tất Thắng (3t, false)
Phạm Hùng Thế (3t, false)
413h00 07/02/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
514h55 07/02/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...
607h55 08/02/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1 having fun ...
713h55 08/02/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
807h00 09/02/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngGiới thiệu học phần C ...Trần Khánh Huy (2t, false)
Nguyễn Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Phùng Minh Hoài Nam (2t, false)
Nguyễn Ngọc Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Lê Thành Trung (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
908h55 09/02/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcMở đầu Chương 1. Các ...
1013h55 10/02/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp ...Trần Khánh Huy (2t, false)
Nguyễn Quang Minh (2t, false)
Phùng Minh Hoài Nam (2t, false)
Vũ Đình Phương (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
1115h50 10/02/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
1207h00 13/02/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 1. Having fun Un ...
1308h55 13/02/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
1408h55 14/02/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 2. Các đặc tín ...Lê Dương Sơn (3t, false)
Trịnh Xuân Thành (3t, false)
Phạm Hùng Thế (3t, false)
Lê Thành Trung (3t, false)
Tô Thanh Tùng (3t, false)
Cao Hải Anh (3t, false)
Bùi Minh Chuyên (3t, false)
Bùi Đức Hoàng (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Phùng Minh Hoài Nam (3t, false)
1513h00 14/02/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1614h55 14/02/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...
1707h55 15/02/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2. Money and how ...
1813h55 15/02/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1907h00 16/02/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp ...Cao Hải Anh (2t, false)
Bùi Minh Chuyên (2t, false)
Bùi Đức Hoàng (2t, false)
Nguyễn Quang Minh (2t, false)
Phùng Minh Hoài Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Phạm Hùng Thế (2t, false)
Lê Thành Trung (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
2008h55 16/02/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu Chức1.2. Tụ điện và cuộn ...
2113h55 17/02/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.2. Biến đổi mạch tư ...Cao Hải Anh (2t, false)
Bùi Minh Chuyên (2t, false)
Nguyễn Quang Minh (2t, false)
Phùng Minh Hoài Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Phạm Hùng Thế (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
2215h50 17/02/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
2307h00 20/02/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 2. Money and how ...Nguyễn Vũ Thành Công (2t, false)
2408h55 20/02/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
2508h55 21/02/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương2.3. Đặc tính tần số ...Cao Hải Anh (3t, false)
Bùi Minh Chuyên (3t, false)
Trần Khánh Huy (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Phùng Minh Hoài Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Doãn Tất Thắng (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
2613h00 21/02/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2714h55 21/02/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Nguyễn Quang Minh (3t, )
Phùng Minh Hoài Nam (3t, )
Nguyễn Văn Hiến (1t, )
Nguyễn Ngọc Quân (3t, )
Lê Dương Sơn (3t, )
Cao Hải Anh (3t, )
Hà Nhật Việt (3t, )
Bùi Minh Chuyên (3t, )
Nguyễn Văn Dũng (3t, )
Tô Vũ Tuấn Đạt (3t, )
Nguyễn Mạnh Hùng (3t, )
2807h55 22/02/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3. Food for life ...
2913h55 22/02/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3007h00 23/02/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.3. Mạng 2 cửa Chươn ...Cao Hải Anh (2t, false)
Bùi Minh Chuyên (2t, false)
Bùi Văn Giỏi (2t, false)
Bùi Đức Hoàng (2t, false)
Nguyễn Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Phùng Minh Hoài Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Trịnh Xuân Thành (2t, false)
Doãn Tất Thắng (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
3108h55 23/02/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 2. Chất bán dẫ ...Nguyễn Minh Hải (2t, )
Lê Dương Sơn (2t, )
Nguyễn Khánh Nam (2t, )
Bùi Văn Giỏi (2t, )
Hà Nhật Việt (2t, )
Nguyễn Quang Minh (2t, )
3213h55 24/02/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 3. Mạch từ Kiể ...Bùi Văn Giỏi (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
3315h50 24/02/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
3407h00 27/02/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3. Food for life ...
3508h55 27/02/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
3608h55 28/02/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 2 ...Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
Phan Mạnh Hùng (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
3713h00 28/02/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3814h55 28/02/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Hà Nhật Việt (3t, )
Trần Khánh Huy (3t, )
Nguyễn Ngọc Quân (3t, )
Lê Dương Sơn (3t, )
3907h55 01/03/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 3. Food for life ...
4013h55 01/03/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4107h00 02/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 4. Tính toán m ...Nguyễn Minh Hải (2t, false)
Bùi Đức Hoàng (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Trịnh Xuân Thành (2t, false)
Phạm Hùng Thế (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
4208h55 02/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 3. Chuyển tiếp ...Nguyễn Minh Hải (2t, )
Bùi Đức Hoàng (2t, )
Lê Dương Sơn (2t, )
Hà Nhật Việt (2t, )
4313h55 03/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.3. Giải mạch điện h ...Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
4415h50 03/03/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
4507h00 06/03/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4. Family ties ...
4608h55 06/03/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânNguyễn Ngọc Quân (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Phạm Hùng Thế (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
4708h55 07/03/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 3. Khảo sát tí ...Bùi Văn Giỏi (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Phạm Hùng Thế (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
4813h00 07/03/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4914h55 07/03/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên
5007h55 08/03/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 4. Family ties ...
5113h55 08/03/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5207h00 09/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.3. Giải mạch điện h ...Bùi Văn Giỏi (2t, false)
Nguyễn Minh Hải (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Phạm Hùng Thế (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
5308h55 09/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 4. Diode bán d ...
5413h55 10/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.3. Giải mạch điện h ...Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
5515h50 10/03/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
5607h00 13/03/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5. It feels like ...
5708h55 13/03/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Văn Giỏi (3t, false)
Nguyễn Minh Hải (2t, false)
Nguyễn Văn Hiến (3t, false)
Trần Khánh Huy (3t, false)
Nguyễn Bình Minh (1t, false)
Nguyễn Ngọc Quân (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Trịnh Xuân Thành (1t, false)
Phạm Hùng Thế (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
5808h55 14/03/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương3.4. Các tiêu chuẩn ổ ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
5913h00 14/03/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6014h55 14/03/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Nguyễn Văn Hiến (1t, )
Nguyễn Ngọc Quân (3t, )
Lê Dương Sơn (3t, )
Doãn Tất Thắng (3t, )
Hà Nhật Việt (3t, )
6107h55 15/03/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5. It feels like ...
6213h55 15/03/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6307h00 16/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 5. Cộng hưởng ...Bùi Văn Giỏi (2t, false)
Nguyễn Minh Hải (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Phạm Hùng Thế (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
6408h55 16/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu Chức4.3. Diode biến dung, ...Hà Nhật Việt (2t, )
Nguyễn Minh Hải (2t, )
Bùi Văn Giỏi (2t, )
Lê Dương Sơn (2t, )
6513h55 17/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 6. Mạch điện c ...Nguyễn Minh Hải (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
6615h50 17/03/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
6707h00 20/03/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 5. It feels like ...
6808h55 20/03/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Văn Giỏi (3t, false)
Nguyễn Minh Hải (3t, false)
Nguyễn Ngọc Quân (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
Nguyễn Vũ Thành Công (2t, false)
Nguyễn Văn Hiến (2t, false)
Nguyễn Bình Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Quỳnh (2t, false)
Trịnh Xuân Thành (2t, false)
Doãn Tất Thắng (2t, false)
Phạm Hùng Thế (2t, false)
Lê Thành Trung (2t, false)
6908h55 21/03/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 3 Làm ...Phan Mạnh Hùng (3t, false)
Nguyễn Bình Minh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
7013h00 21/03/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7114h55 21/03/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Bùi Văn Tiến Dương (3t, )
Nguyễn Minh Hải (3t, )
Nguyễn Ngọc Quân (3t, )
Lê Dương Sơn (3t, )
Hà Nhật Việt (3t, )
7207h55 22/03/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaAchievement test 1 ...
7313h55 22/03/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7407h00 23/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương6.4. Giải mạch điện c ...Nguyễn Tuấn Chinh (2t, false)
Bùi Văn Giỏi (2t, false)
Bùi Đức Hoàng (2t, false)
Trần Khánh Huy (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Trịnh Xuân Thành (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
7508h55 23/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu Chức4.3. Diode biến dung, ...
7613h55 24/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 7. Mạch điện 3 ...Bùi Văn Giỏi (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
7715h50 24/03/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
7807h00 27/03/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 6. Best friends ...
7908h55 27/03/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Văn Giỏi (3t, false)
Nguyễn Minh Hải (3t, false)
Bùi Đức Hoàng (3t, false)
Trần Khánh Huy (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Nguyễn Ngọc Quân (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Trịnh Xuân Thành (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
8008h55 28/03/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 4. Khảo sát ch ...Phan Mạnh Hùng (3t, false)
Bùi Văn Giỏi (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Vũ Đình Phương (3t, false)
Lê Thành Trung (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
8113h00 28/03/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8214h55 28/03/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...Nguyễn Ngọc Quân (3t, )
Bùi Văn Giỏi (3t, )
Lê Dương Sơn (3t, )
Lê Thành Trung (3t, )
Hà Nhật Việt (3t, )
8307h55 29/03/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 6. Best friends ...
8413h55 29/03/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8507h00 30/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương7.2. Tính toán mạch đ ...Trần Khánh Huy (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
Trịnh Xuân Thành (2t, false)
8608h55 30/03/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Tranzito lư ...Trịnh Xuân Thành (2t, )
Phạm Hùng Thế (2t, )
Nguyễn Minh Hải (2t, )
Trần Khánh Huy (2t, )
Nguyễn Khánh Nam (2t, )
Lê Dương Sơn (2t, )
Hà Nhật Việt (2t, )
8713h55 31/03/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương7.2. Tính toán mạch đ ...Phạm Hùng Thế (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
Nguyễn Tuấn Chinh (2t, false)
Nguyễn Minh Hải (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Trịnh Xuân Thành (2t, false)
8815h50 31/03/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
8907h00 03/04/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 6. Best friends ...
9008h55 03/04/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânNguyễn Minh Hải (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Nguyễn Ngọc Quân (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
9108h55 04/04/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.2. Khảo sát chất lư ...Bùi Đức Hoàng (3t, false)
Trần Quốc Hùng (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Nguyễn Trung Thành (3t, false)
Trịnh Xuân Thành (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
9213h00 04/04/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9314h55 04/04/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...Nguyễn Khánh Nam (3t, )
Nguyễn Ngọc Quân (3t, )
Lê Dương Sơn (3t, )
Hà Nhật Việt (3t, )
9407h55 05/04/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 7. The easy life ...
9513h55 05/04/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9607h00 06/04/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương7.3. Công suất và các ...Bùi Đức Hoàng (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Trịnh Xuân Thành (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
9708h55 06/04/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Tranzito lư ...
9813h55 07/04/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 8. Quá trình q ...Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
9915h50 07/04/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
10007h00 10/04/2023C2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 7. The easy life ...
10108h55 10/04/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Văn Giỏi (3t, false)
Nguyễn Minh Hải (3t, false)
Nguyễn Ngọc Quân (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
10208h55 11/04/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương4.3. Khảo sát chất lư ...Trần Quốc Hùng (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Doãn Tất Thắng (3t, false)
Lê Thành Trung (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
10313h00 11/04/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10414h55 11/04/2023PMGV3DC26-MT26
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên
10507h55 12/04/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 8. Sporting mome ...
10613h55 12/04/2023NHATAP13DC,DL,MT26-MT24
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
10707h00 13/04/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương8.3. QTQĐ trong các m ...Bùi Văn Tiến Dương (2t, false)
Trần Khánh Huy (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
10808h55 13/04/2023C2042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 5. Tranzito lư ...Lê Dương Sơn (2t, )
Hà Nhật Việt (2t, )
Bùi Văn Tiến Dương (2t, )
Nguyễn Khánh Nam (2t, )
10913h55 14/04/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương8.4. QTQĐ trong các m ...Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
11015h50 14/04/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
11108h55 17/04/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải Vân
11208h55 18/04/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập ...Nguyễn Minh Hải (3t, false)
Nguyễn Bình Minh (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
11313h00 18/04/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
11414h55 18/04/2023C1042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 8. Sporting ...
11507h55 19/04/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 8. Sporting mome ...
11607h00 20/04/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương8.5. QTQĐ trong các m ...Nguyễn Minh Hải (2t, false)
Trần Khánh Huy (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
11708h55 20/04/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 6. Tranzito tr ...
11813h55 21/04/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương8.7. Phương pháp Duha ...Hà Nhật Việt (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
11915h50 21/04/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
12008h55 25/04/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngChương 5. Tổng hợp hệ ...Nguyễn Minh Hải (3t, false)
Trần Quốc Hùng (3t, false)
Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
12113h00 25/04/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
12214h55 25/04/2023C1042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 9. The wonders o ...
12307h55 26/04/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 9. The wonders o ...
12407h00 27/04/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 10. Giải mạch ...Bùi Văn Tiến Dương (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
12508h55 27/04/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 6. Tranzito tr ...Nguyễn Khánh Nam (2t, )
Lê Dương Sơn (2t, )
Doãn Tất Thắng (2t, )
Hà Nhật Việt (2t, )
Lê Thành Trung (2t, )
Nguyễn Tuấn Chinh (2t, )
Bùi Văn Tiến Dương (2t, )
Nguyễn Minh Hải (2t, )
12613h55 28/04/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 10. Giải mạch ...Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
12715h50 28/04/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
12808h55 02/05/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương
12913h00 02/05/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
13014h55 02/05/2023C1042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 10. Around town ...
13107h55 03/05/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 10. Around town ...
13207h00 04/05/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngThực hành ...Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
13308h55 04/05/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 7. Linh kiện n ...Nguyễn Minh Hải (2t, )
13413h55 05/05/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngThực hành ...Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
13515h50 05/05/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
13608h55 09/05/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.3. Hệ thống điều kh ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
13713h00 09/05/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
13814h55 09/05/2023C1042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 10. Around town ...
13907h55 10/05/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaAchievement test 2 ...
14007h00 11/05/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngThực hành ...Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
14108h55 11/05/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 7. Linh kiện n ...
14213h55 12/05/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngThực hành ...Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
14315h50 12/05/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
14408h55 16/05/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn Dương5.4. Tổng hợp hệ thốn ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)
14513h00 16/05/2023C1012DC26-DL26-MT26
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
14614h55 16/05/2023C1042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 11. Future bodie ...
14707h55 17/05/2023C2043DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaUnit 12.travellers'ta ...
14807h00 18/05/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngThực hành ...Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
14908h55 18/05/2023C1042DC2601
Cấu Kiện Điện Tử
Đoàn Hữu ChứcChương 7. Linh kiện n ...
15013h55 19/05/2023C2042DC2601
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngThực hành Tổng hợp ĐG ...Lê Dương Sơn (2t, false)
Hà Nhật Việt (2t, false)
Nguyễn Khánh Nam (2t, false)
15115h50 19/05/2023C2042DC26-MT26
Vật Lý Đại Cương 1
Lê Thị Thanh Hương
15207h55 22/05/2023c2042DC26-MT26
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị HoaRevision ...
15308h55 23/05/2023C3023DC25-DC26
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động
Nguyễn Văn DươngBài tập chương 5 Làm ...Đinh Phạm Công Minh (3t, false)
Hoàng Hải Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Nam (3t, false)
Lê Dương Sơn (3t, false)
Hà Nhật Việt (3t, false)