Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Trung Kiên1912102010DC230109/04/1998NamTín chỉKhóa 23Đại Học Chính QuyĐiện Tự Động Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DC2301Cơ Sở Kỹ Thuật Điện Nguyễn Văn Dương960
2DC2301Vật Lý Đại Cương 2 Đinh Đức Linh2220
3CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Tuyết Mai3580
4CT-DC-DL-MT23Bơi Lội Lương Văn Hải4300
5CT-DL-DC-NA23Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2 Hoàng Thị Minh Hường6500
6DC23-MT23Toán Cao Cấp 2 Vũ Văn Ánh1200
7DC-MT-QT23KTin Học Đại Cương 2 Nguyễn Thị Xuân Hương31120

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhPhạm Thị Thanh Phương (3t, false)
207h00 03/03/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhTrần Trung Kiên (2t, false)
308h55 03/03/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngGiới thiệu học phần C ...
407h00 04/03/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiNguyễn Mạnh Chính (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
507h00 05/03/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
609h50 05/03/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
Trần Trung Kiên (2t, false)
707h00 06/03/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Nguyễn Tuấn Hùng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Vũ Hoàng Long (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
Vũ Thị Hạ Thương (1t, )
808h55 06/03/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương
908h55 06/04/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhPhạm Thị Thanh Phương (3t, false)
1007h00 07/04/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhTrần Hữu Minh Sang (2t, false)
1108h55 07/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp ...
1207h00 08/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai
1307h00 09/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
1409h50 09/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.2. Biến đổi mạch tư ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
1507h00 10/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai
1608h55 10/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngModule 4: Microsoft O ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Bùi Xuân Quân (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
1708h55 13/04/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhTrần Ngọc Khang (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
1807h00 14/04/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhĐộng cơ và các loại h ...Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
1908h55 14/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 3. Mạch từ Kiể ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
2008h55 14/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.3. Mạng 2 cửa Chươn ...
2107h00 15/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiTrần Trung Kiên (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
Vũ Quốc Anh (1t, )
Bùi Công Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
2207h00 16/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường Tiếp 1.2 1.3. Ứng dụ ...Đỗ Ngọc Anh (3t, false)
Trần Tuấn Đạt (3t, false)
Tạ Đức Giang (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Lê Công Tuấn Thành (3t, false)
2309h50 16/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương
2409h50 16/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 3. Mạch từ Kiể ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
2507h00 17/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai
2608h55 17/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân HươngChương2. Sự trừu tượn ...Phạm Đức Tài (3t, false)
2708h55 20/04/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn ÁnhPhạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
2807h00 21/04/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức LinhKim Văn Dinh (2t, false)
Trần Ngọc Khang (2t, false)
Nguyễn Văn Nam (2t, false)
2908h55 21/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 4. Tính toán m ...
3007h00 22/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
3107h00 23/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường
3209h50 23/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.3. Giải mạch điện h ...Trần Trung Kiên (2t, false)
Bùi Xuân Quân (2t, false)
3307h00 24/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiVũ Quốc Anh (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
3408h55 24/04/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
Phạm Văn Tiệp Thắng (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
3508h55 27/04/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
3607h00 28/04/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Kim Văn Dinh (2t, false)
Lê Quang Dư (2t, false)
Trần Ngọc Khang (2t, false)
Bùi Xuân Quân (2t, false)
3708h55 28/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.3. Giải mạch điện h ...
3807h00 29/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
3907h00 30/04/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4009h50 30/04/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
4107h00 01/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
4208h55 01/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
4308h55 04/05/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
4407h00 05/05/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Lê Đức Phú (2t, false)
4508h55 05/05/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.3. Giải mạch điện h ...
4607h00 06/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Trần Trung Kiên (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
4707h00 07/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
4809h50 07/05/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 5. Cộng hưởng ...
4907h00 08/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
5008h55 08/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.3. Hàm tìm kiếm V ...Nguyễn Quang Duy (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
5108h55 11/05/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
5207h00 12/05/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Kim Văn Dinh (2t, false)
Nguyễn Thành Dương (2t, false)
Trần Ngọc Khang (2t, false)
5308h55 12/05/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 6. Mạch điện c ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
5407h00 13/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Mai Thành Đạt (1t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Mạnh Chính (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Lưu Thanh Hoàng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t, )
Nguyễn Văn Lương (1t, )
Hoàng Công Minh (1t, )
Cao Thành Minh (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Lương Thị Thủy (1t, )
5507h00 14/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
5609h50 14/05/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương6.4. Giải mạch điện c ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
5707h00 15/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
5808h55 15/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.5.6. Hàm tính toán ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Lã Hải Yến (3t, false)
5908h55 18/05/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Ngọc Khang (3t, false)
6007h00 19/05/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Cao Thành Minh (2t, false)
Bùi Xuân Thành (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
6108h55 19/05/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
6207h00 20/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
6307h00 21/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
6409h50 21/05/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 7. Mạch điện 3 ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
Trần Trung Kiên (2t, false)
6507h00 22/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...Vũ Quốc Anh (2t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (2t, )
Trần Ngọc Khang (2t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (1t, )
6608h55 22/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương4.6. Sắp xếp và lọc d ...Trần Ngọc Khang (3t, false)
Trần Trung Kiên (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Đinh Thị Thu Trang (3t, false)
Lê Thu Trang (3t, false)
6708h55 25/05/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
6807h00 26/05/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...Kim Văn Dinh (2t, false)
Trần Ngọc Khang (2t, false)
6908h55 26/05/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương7.2. Tính toán mạch đ ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
7007h00 27/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
7107h00 28/05/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
7209h50 28/05/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương7.2. Tính toán mạch đ ...Trần Ngọc Khang (2t, false)
7307h00 29/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
7408h55 29/05/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
7508h55 01/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
7607h00 02/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
7708h55 02/06/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
7807h00 03/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
7907h00 04/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
8009h50 04/06/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
8107h00 05/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
8208h55 05/06/2020A1023DC-MT-QT23K
Tin Học Đại Cương 2
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
8308h55 08/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
8407h00 09/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
8508h55 09/06/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
8613h55 09/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
8707h00 10/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
8807h00 11/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
8909h50 11/06/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
9013h55 11/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9107h00 12/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
9208h55 15/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
9307h00 16/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
9408h55 16/06/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
9513h55 16/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
9607h00 17/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
9707h00 18/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
9809h50 18/06/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
9913h55 18/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10007h00 19/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
10108h55 22/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
10207h00 23/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
10308h55 23/06/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
10413h55 23/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10507h00 24/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
10607h00 25/06/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
10709h50 25/06/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
10813h55 25/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
10907h00 26/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
11008h55 29/06/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
11107h00 30/06/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
11208h55 30/06/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
11313h55 30/06/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
11407h00 01/07/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
11507h00 02/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
11609h50 02/07/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
11713h55 02/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
11807h00 03/07/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
11908h55 06/07/2020B2013DC23-MT23
Toán Cao Cấp 2
Vũ Văn Ánh ...
12007h00 07/07/2020B2032DC2301
Vật Lý Đại Cương 2
Đinh Đức Linh ...
12108h55 07/07/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
12213h55 07/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
12307h00 08/07/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...
12407h00 09/07/2020D2013CT-DL-DC-NA23
Những Nguyên Lí Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-lênin 2
Hoàng Thị Minh Hường ...
12509h50 09/07/2020B2032DC2301
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương ...
12613h55 09/07/20203CT-DC-DL-MT23
Bơi Lội
Lương Văn Hải ...
12707h00 10/07/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Mai ...