Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Mai Huyền Trang2212402023QT2601N12/10/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2601NCầu Lông Nguyễn Thị Nhung2300
2QT2601NKế Toán Tài Chính Nguyễn Thị Thúy Hồng2340
3QT2601NQuản Trị Học2300
4QT2601NQuản Trị Nhân Lực2300
5QT2601NNguyên Lý Cơ Bản Về Quản Lý Logistics & Chuỗi Cung Ứng2300
6QT2601NGiáo Dục Quốc Phòng2300
7QT2601NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp2300
8QT2601NThị Trường Chứng Khoán2300
9QT26K,NThị Trường Chứng Khoán Cao Thị Thu4100
10QT26K,N-DL25Quản Trị Học Nguyễn Văn Thụ4600
11QT25N-26NQuản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp Nguyễn Thị Hoàng Đan3070
12QT26L,NQuản Trị Nhân Lực Nguyễn Thị Hoàng Đan4380

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
209h50 16/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
307h00 17/01/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học C ...Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
409h50 17/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Dương An Huy (2t, false)
Đặng Ngọc Uyên (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
507h00 18/01/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuChương 1: Tổng quan v ...
613h55 18/01/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
707h00 19/01/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
809h50 19/01/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.2. Phân loại quá tr ...Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Phạm Tiến Công (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
907h55 20/01/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4 Chức năng QTNS 1. ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Thu Hà (3t, false)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t, )
Vũ Duy Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (1t, false)
1007h00 23/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3. Mục tiêu của Quả ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
1109h50 23/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
1207h00 24/01/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 2. KT VỐN BẰNG ...Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
1309h50 24/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Môi trường quản ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
1407h00 25/01/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuChương 2: Hàng hóa củ ...
1513h55 25/01/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1607h00 26/01/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
1709h50 26/01/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Phương pháp dự b ...Nguyễn Thị Phương Dung (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
1807h55 27/01/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
1907h00 30/01/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Phương pháp dự b ...Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
2009h50 30/01/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2107h00 31/01/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng2.3.Kế toán các khoản ...
2209h50 31/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Tổng kết, đánh g ...Nguyễn Mạnh Đại Cương (1t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
2307h00 01/02/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.3. Chứng chỉ quỹ đầ ...
2413h55 01/02/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
2507h00 02/02/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2609h50 02/02/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Kiểm tra và giám ...Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Phạm Tiến Công (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Vũ Đức Long (2t, false)
Vũ Duy Linh (2t, false)
2707h55 03/02/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (1t, )
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
2807h00 20/02/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Phương pháp hoạc ...Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Vũ Duy Linh (1t, )
Lương Đức Tiến (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Đặng Ngọc Uyên (1t, )
2909h50 20/02/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3007h00 21/02/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng3.2. Kế toán chi tiết ...
3109h50 21/02/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Văn Chuẩn (2t, false)
Lã Duy Sáng (2t, false)
Hồ Thăng Trọng (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
3207h00 22/02/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuChương 3. Định giá ch ...
3313h55 22/02/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
3407h00 23/02/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3509h50 23/02/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Phương pháp hoạc ...Nguyễn Quang Khải (1t, false)
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t, )
Vũ Thị Phương Linh (1t, )
3607h55 24/02/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Dương An Huy (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
3707h00 27/02/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Các phương pháp ...Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
3809h50 27/02/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3907h00 28/02/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng3.4. KT 1 số NV khác ...
4009h50 28/02/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
4107h00 29/02/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.2. Định giá trái ph ...
4213h55 29/02/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
4307h00 01/03/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
4409h50 01/03/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Các chiến lược h ...Đinh Thị Vân Anh (1t, )
Nguyễn Quang Khải (1t, )
Đặng Ngọc Uyên (1t, )
4507h55 02/03/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
4607h00 05/03/2024C2033QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...Nguyễn Quang Khải (1t, )
Đỗ Hoàng Châu Uyên (1t, )
Đặng Ngọc Uyên (1t, )
Vũ Duy Linh (2t, false)
4709h50 05/03/2024B2022QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
4807h00 06/03/2024C2023QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy Hồng4.3. Kế toán khấu hao ...Phạm Văn Tuấn Anh (1t, false)
Phạm Tiến Công (1t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (2t, false)
4909h50 06/03/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
5007h00 07/03/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.3. Định giá cổ phiế ...
5113h55 07/03/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
5207h00 08/03/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
5309h50 08/03/2024C2032QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Phương pháp hoạc ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
5407h55 09/03/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
5507h00 02/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2. Phương pháp phối ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Đoàn Thu Hằng (1t, )
Nguyễn Quang Khải (1t, )
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
5608h55 02/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
5707h00 03/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 5. KẾ TOÁN BẤT ...Đinh Thị Vân Anh (1t, false)
Đoàn Thu Hằng (1t, false)
5808h55 03/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương An Huy (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Đặng Ngọc Uyên (3t, false)
5907h00 04/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐánh giá 1 Chương 4. ...
6013h55 04/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
6107h00 05/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 6: KT TIỀN LƯƠ ...Vũ Đức Long (1t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Nguyễn Tấn Quang (1t, false)
Vũ Văn Quân (1t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
Lương Đức Tiến (1t, false)
Mai Huyền Trang (1t, false)
6207h00 09/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Phương pháp phối ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (1t, )
Vũ Sao Mai (1t, )
Nguyễn Thị Ninh (1t, )
Đặng Ngọc Uyên (1t, )
6308h55 09/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
6407h00 10/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...
6508h55 10/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Nguyễn Thị Phương Dung (2t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Hoàng Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Đặng Ngọc Uyên (3t, false)
6607h00 11/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu4.5. Các phương pháp ...
6713h55 11/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
6807h00 12/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...Nguyễn Hải Long (2t, false)
Phạm Tiến Công (1t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (1t, false)
Nguyễn Trung Đức (1t, false)
Vũ Duy Linh (1t, false)
6913h55 12/04/2024B1023QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
7007h00 16/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Phương pháp phối ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Vũ Thị Phương Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Đặng Ngọc Uyên (2t, false)
7108h55 16/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7207h00 17/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...Nguyễn Quang Dũng (1t, false)
7308h55 17/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
7407h00 18/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuNguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
7513h55 18/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
7607h00 19/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
7707h00 23/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.3. Nguyên tắc Just ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
7808h55 23/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7907h00 24/04/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 8: KT THÀNH PH ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Vũ Duy Linh (2t, false)
Vũ Đức Long (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Vũ Văn Quân (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (2t, false)
8008h55 24/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
8113h55 24/04/2024B2023QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.4 Các mô hình dự tr ...Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
8207h00 25/04/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu5.2. Hoạt động của Sở ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t, false)
8313h55 25/04/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
8407h00 26/04/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngĐG1: Nhận biết chứng ...Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
8507h00 29/04/2024B2024QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 8. ĐIỀU ĐỘ TÁC ...Phạm Tiến Công (4t, false)
Nguyễn Quang Dũng (4t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (4t, false)
Nguyễn Hải Long (4t, false)
Lương Đức Tiến (4t, false)
8613h00 29/04/2024B1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
8714h55 29/04/2024B1023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...
8817h55 29/04/2024online3QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan
8907h00 30/04/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 8. ĐIỀU ĐỘ TÁC ...
9008h55 30/04/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
9107h00 01/05/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...
9208h55 01/05/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
9307h00 02/05/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu5.3.Hoạt động của OTC ...
9413h55 02/05/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
9507h00 03/05/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGU ...Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Vũ Đức Long (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
9607h00 07/05/2024B2022QT25N-26N
Quản Trị Sản Xuất Và Tác Nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.2. Xây dựng quy trì ...
9708h55 07/05/2024B2023QT26K,N-DL25
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
9807h00 08/05/2024C2022QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngCHƯƠNG 10: BÁO CÁO KẾ ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, true)
9908h55 08/05/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
10007h00 09/05/2024C2033QT26K,N
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
10113h55 09/05/2024NHATAP23QT2601N
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
10207h00 10/05/2024C1033QT2601N
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Thị Thúy HồngĐG2: Đánh giá khả năn ...Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Quang Phúc (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)