Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Phương Minh2212405005DL260126/11/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2601Điền Kinh Phạm Thị Hường800
2DL2601Nghiệp Vụ Nhà Hàng Đào Thị Thanh Mai800
3DL2601Tôn Giáo Học Đại Cương Vũ Thị Thanh Hương800
4DL2601Du Lịch Bền Vững (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo800
5DL2601Tổ Chức Sự Kiện Vũ Thị Thanh Hương830
6DL2601Anh Văn Chuyên Ngành800
7DL2601Tư Tưởng Hồ Chí Minh800
8DL2601Giáo Dục Quốc Phòng800
9DL25,26-MT26-PL26Tư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nhật2600
10DL25-26Anh Văn Chuyên Ngành Đào Thị Thanh Mai1300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 15/01/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
208h55 16/01/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
307h00 17/01/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Bùi Doãn Lợi (3t, )
Nguyễn Thị Trang (3t, )
409h50 17/01/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngGiới thiệu ĐCCT môn ...
513h55 17/01/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
607h00 18/01/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Phần I: LÝ LUẬ ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
707h00 19/01/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương2.3.Lập chương trình ...
807h55 22/01/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
908h55 23/01/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
1007h00 24/01/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. Các nguyên tắc DLB ...Nguyễn Thị Trang (3t, )
Bùi Doãn Lợi (3t, )
Nguyễn Minh Chính (3t, )
1109h50 24/01/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương4.2.Lập tiến độ chuẩn ...Bùi Doãn Lợi (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
1213h55 24/01/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
1307h00 25/01/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Yếu tố cấu thành ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
1407h00 26/01/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương4.7.Chuẩn bị hậu cần ...Nguyễn Minh Chính (3t, false)
Bùi Thị Linh (3t, false)
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Trần Phương Minh (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Trần Thị Thuỳ (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
1507h55 29/01/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
1608h55 30/01/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
1707h00 31/01/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2. Xây dựng sản phẩm ...
1809h50 31/01/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương5.5.Cung ứng dịch vụ ...
1913h55 31/01/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
2007h00 01/02/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương1.5. Diễn biến và tìn ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
2107h00 02/02/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngChương 6: Tổ chức điề ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
2207h55 19/02/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
2308h55 20/02/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
2407h00 21/02/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. tiếp 4. Marketing ...
2509h50 21/02/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngThực tế cách tổ chức ...Bùi Doãn Lợi (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
2613h55 21/02/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
2707h00 22/02/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương1.6. Đặc trưng tôn gi ...Nguyễn Minh Chính (3t, false)
Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
2807h00 23/02/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngGiao nhiệm vụ chuẩn b ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
2907h55 26/02/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
3008h55 27/02/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
3107h00 28/02/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 3: Kinh doanh ...
3209h50 28/02/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một ...Bùi Doãn Lợi (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Nguyễn Minh Chính (2t, false)
3313h55 28/02/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
3407h00 29/02/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2.Tổ chức 2.1.3. ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
3507h00 01/03/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Minh Chính (3t, false)
3607h55 04/03/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
3708h55 05/03/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
3807h00 06/03/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2 tiếp) Thực tế tại d ...
3909h50 06/03/2024C3042DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một ...Bùi Doãn Lợi (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
4013h55 06/03/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
4107h00 07/03/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Phật giáo 2.2.1. ...
4207h00 08/03/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức thực hiện một ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
4307h55 01/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
4408h55 02/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
4508h55 03/04/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThực tế tại doanh ngh ...Vũ Thị Hoài Phương (3t, )
Nguyễn Thị Trang (3t, )
4613h55 03/04/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
4707h00 04/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương.2.4. Thực trạng đạo ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
Nguyễn Minh Chính (3t, false)
4807h00 05/04/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương
4907h00 06/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
5007h55 08/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
5108h55 09/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
5208h55 10/04/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 (tiếp) Chư ...Bùi Thị Linh (3t, )
Nguyễn Thị Trang (3t, )
Bùi Doãn Lợi (3t, )
5313h55 10/04/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
5407h00 11/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.3.2.Tổ chức 2.3.3. ...Bùi Doãn Lợi (3t, false)
Nguyễn Thị Trang (3t, false)
5507h00 12/04/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương
5607h00 13/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
5707h55 15/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
5808h55 16/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
5908h55 17/04/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
6013h55 17/04/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
6107h00 18/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương ...
6207h00 19/04/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương
6313h00 19/04/20243DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương
6407h00 20/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
6507h55 22/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
6608h55 23/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
6708h55 24/04/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
6813h55 24/04/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
6907h00 25/04/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương2.4. Đi thực tế tại m ...
7007h00 26/04/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương
7107h00 27/04/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
7207h55 29/04/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
7308h55 30/04/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
7408h55 01/05/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
7513h55 01/05/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
7607h00 02/05/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh HươngBài đánh giá 2: 70% B ...
7707h00 03/05/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương
7807h00 04/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
7907h55 06/05/2024C3024DL25-26
Anh Văn Chuyên Ngành
Đào Thị Thanh Mai
8008h55 07/05/2024C3043DL2601
Nghiệp Vụ Nhà Hàng
Đào Thị Thanh Mai
8108h55 08/05/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
8213h55 08/05/2024NHATAP13DL2601
Điền Kinh
Phạm Thị Hường
8307h00 09/05/2024C3043DL2601
Tôn Giáo Học Đại Cương
Vũ Thị Thanh Hương ...
8407h00 10/05/2024C3043DL2601
Tổ Chức Sự Kiện
Vũ Thị Thanh Hương
8507h00 11/05/2024B1025DL25,26-MT26-PL26
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật