Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Thùy Dương2212408001QT2601L25/11/2004NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyQuản Trị Logistics Và Chuỗi Cung Ứng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2601LCầu Lông Phạm Thị Hường2000
2QT2601LQuản Trị Học2000
3QT2601LTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd2000
4QT2601LTư Tưởng Hồ Chí Minh2000
5QT2601LQuản Trị Nhân Lực2000
6QT2601LNguyên Lý Cơ Bản Về Quản Lý Logistics & Chuỗi Cung Ứng2000
7QT2601LQuản Lý Dự Án Đầu Tư2000
8QT2601LGiáo Dục Quốc Phòng2000
9QT2601LThị Trường Chứng Khoán2000
10QT26L,M-NA25MQuản Trị Học Nguyễn Văn Thụ3900
11QT26L-MTư Tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nhật3400
12QT26L-MQuản Lý Dự Án Đầu Tư Cao Thị Thu3400
13QT26L-MThị Trường Chứng Khoán Cao Thị Thu3400
14QT26L,NQuản Trị Nhân Lực Nguyễn Thị Hoàng Đan4330
15QT26L-MTrách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd Phạm Thị Kim Oanh3430

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 16/01/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
214h55 16/01/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuChương 1: Tổng quan v ...
307h00 17/01/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
409h50 17/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGiới thiệu học phần C ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Dương An Huy (2t, false)
Đặng Ngọc Uyên (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
507h00 18/01/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhChương 1. Tổng quan v ...Nguyễn Khánh Duy (1t, false)
Nguyễn Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
607h00 19/01/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuGiới thiệu môn học Ch ...
713h55 19/01/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
807h55 20/01/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4 Chức năng QTNS 1. ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Tiến Công (3t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Thu Hà (3t, false)
Phạm Sĩ Tuấn Kiệt (1t, )
Vũ Duy Linh (3t, false)
Nguyễn Hải Long (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (1t, false)
913h00 23/01/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
1014h55 23/01/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuChương 2: Hàng hóa củ ...
1107h00 24/01/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
1209h50 24/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Môi trường quản ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
1307h00 25/01/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhChương 2: Đạo đức kin ...Đào Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
1407h00 26/01/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu1.3. Các giai đoạn đầ ...
1513h55 26/01/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1607h55 27/01/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
1713h00 30/01/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
1814h55 30/01/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu2.3. Chứng chỉ quỹ đầ ...
1907h00 31/01/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2009h50 31/01/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4. Tổng kết, đánh g ...Nguyễn Mạnh Đại Cương (1t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
Mai Huyền Trang (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
2107h00 01/02/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh2.2. Các vấn đề đạo đ ...Phạm Ngọc Ánh (2t, )
Dương An Huy (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Bùi Thị Thảo (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
2207h00 02/02/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuChương 2: Thiết lập D ...
2313h55 02/02/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2407h55 03/02/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (1t, )
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Tấn Quang (3t, false)
Vũ Văn Quân (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
2513h00 20/02/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
2614h55 20/02/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuChương 3. Định giá ch ...
2707h00 21/02/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
2809h50 21/02/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Văn Chuẩn (2t, false)
Lã Duy Sáng (2t, false)
Hồ Thăng Trọng (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
2907h00 22/02/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh2.2.3. Một số công cụ ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (2t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
3007h00 23/02/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu2.4. Bài tập tình huố ...
3113h55 23/02/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3207h55 24/02/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (3t, false)
Dương An Huy (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
3313h00 27/02/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
3414h55 27/02/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.2. Định giá trái ph ...
3507h00 28/02/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
3609h50 28/02/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
3707h00 29/02/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh3Chương 3: Văn hóa do ...Lã Duy Sáng (1t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Dương An Huy (3t, false)
Đào Phương Thảo (3t, false)
Hoàng Thu Trang (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
3807h00 01/03/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu2.4. Bài tập tình huố ...
3913h55 01/03/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4007h55 02/03/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
4113h00 05/03/2024B1012QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
4214h55 05/03/2024B1012QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.3. Định giá cổ phiế ...
4307h00 06/03/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
4409h50 06/03/2024C2022QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
4507h00 07/03/2024C2043QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh3.2.2. Vai trò của vă ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Hà (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (3t, false)
Lê Thị Huyền Trang (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
4607h00 08/03/2024C1023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuChương 3: Các phương ...
4713h55 08/03/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4807h55 09/03/2024C1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
4907h00 01/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
5009h50 01/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh3.2.4. Một số dạng vă ...Lê Minh Trúc (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
5107h00 02/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.3. Định giá cổ phiế ...
5213h00 02/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
5315h50 02/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu3.3. Bài tập thực hàn ...
5407h00 03/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
5508h55 03/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Nguyễn Thị Phương Dung (3t, false)
Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Nguyễn Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Dương An Huy (3t, false)
Vũ Duy Linh (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Đặng Ngọc Uyên (3t, false)
5607h00 05/04/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuChương 3: Các phương ...
5713h55 05/04/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5807h00 08/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
5909h50 08/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra Chuơng 4: Tr ...Hồ Thăng Trọng (1t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Lã Duy Sáng (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
6007h00 09/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu3.3. Định giá cổ phiế ...
6113h00 09/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
6215h50 09/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuChương 4: Lựa chọn tậ ...
6307h00 10/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
6408h55 10/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Nguyễn Thị Phương Dung (2t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Mai Huyền Trang (3t, false)
Hoàng Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Đặng Ngọc Uyên (3t, false)
6507h00 12/04/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuChương 5: Quy mô và t ...
6613h55 12/04/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6707h00 15/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
6809h50 15/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh4.1.2. Các lợi ích kh ...Phạm Duy Nam (1t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Phạm Văn Chuẩn (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
Phạm Quỳnh Anh (1t, false)
6907h00 16/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị ThuĐánh giá 1 Chương 4. ...
7013h00 16/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
7115h50 16/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuChương 6: Tác động củ ...
7207h00 17/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7308h55 17/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
7407h00 19/04/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu6.2. Bài tập ...
7513h55 19/04/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7607h00 22/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
7709h50 22/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim Oanh4.2.2. Đặc điểm cơ bả ...Lê Thị Khánh Linh (1t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Duy Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t, true)
Hồ Thăng Trọng (2t, false)
Vũ Ngọc Trung (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
7807h00 23/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu4.5. Các phương pháp ...
7913h00 23/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
8015h50 23/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu6.2. Bài tập ...
8107h00 24/04/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
8208h55 24/04/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
8307h00 26/04/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu6.2. Bài tập Chương 7 ...
8413h55 26/04/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8507h00 29/04/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
8609h50 29/04/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Vũ Khánh Ly (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Anh (2t, false)
Trần Thị Kiều Anh (2t, false)
Phạm Ngọc Ánh (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Minh Hà (2t, false)
Lê Thị Khánh Linh (2t, false)
Phạm Duy Nam (2t, false)
Lã Duy Sáng (2t, false)
Bùi Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Thu Trang (2t, false)
Hồ Thăng Trọng (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
8713h00 29/04/2024B1033QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...Nguyễn Quang Dũng (3t, false)
Lương Đức Tiến (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
8814h55 29/04/2024B1023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan9.4. Thảo luận “Quan ...
8907h00 30/04/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
9013h00 30/04/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
9115h50 30/04/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu
9207h00 01/05/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
9308h55 01/05/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
9407h00 03/05/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu7.2. Bài tập Đánh giá ...
9513h55 03/05/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9607h00 06/05/2024B2023QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
9709h50 06/05/2024B2022QT26L-M
Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd
Phạm Thị Kim OanhThuyết trình, thảo lu ...Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (2t, false)
Trần Thị Kiều Anh (2t, false)
Lê Thị Khánh Linh (2t, false)
Lê Thị Huyền Trang (2t, false)
Hoàng Thu Trang (2t, false)
Lê Minh Trúc (2t, false)
9807h00 07/05/2024C2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu5.2. Hoạt động của Sở ...
9913h00 07/05/2024B1013QT26L-M
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nhật
10015h50 07/05/2024B1012QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị ThuChương 8: Quản lý thờ ...
10107h00 08/05/2024B2022QT26L,M-NA25M
Quản Trị Học
Nguyễn Văn Thụ
10208h55 08/05/2024C2023QT26L,N
Quản Trị Nhân Lực
Nguyễn Thị Hoàng Đan
10307h00 09/05/2024c2033QT26L-M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu5.3.Hoạt động của OTC ...
10407h00 10/05/2024B2023QT26L-M
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
Cao Thị Thu8.3. Thực hành ...
10513h55 10/05/2024NHATAP13QT2601L
Cầu Lông
Phạm Thị Hường