Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Ngọc Duyên2112755003NA2501H04/01/1999NữTín chỉKhóa 25Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh - Hàn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2501HPhân Tích Diễn Ngôn900
2NA2501HPhiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao900
3NA2501HBiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao900
4NA2501HNghe Tiếng Hàn900
5NA2501HTổng Hợp Tiếng Hàn 4900
6NA2501HĐọc Tiếng Hàn900
7NA2501HNói Tiếng Hàn900
8NA2501HViết Tiếng Hàn900
9NA2501HLịch Sử Đảng900
10DL25-NA25Lịch Sử Đảng Phạm Thị Thu Trang3600
11NA25Phân Tích Diễn Ngôn Đỗ Văn Tuyên Trần Thị Ngọc Liên3100
12NA25Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao Trần Thị Ngọc Liên3100
13NA25Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao Đặng Thị Vân3107
14NA25-26HNghe Tiếng Hàn Gv Han Quoc2100
15NA25-26HTổng Hợp Tiếng Hàn 4 Trần Thị Hồng Nhung2100
16NA25-26HĐọc Tiếng Hàn Đỗ Thị Minh Hoàng2100
17NA25-26HNói Tiếng Hàn Gv Han Quoc2100
18NA25-26HViết Tiếng Hàn Trần Thị Hồng Nhung2100

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/01/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
208h55 16/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânIntroduction to Trans ...Nguyễn Thanh Tùng (3t, )
307h00 17/01/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
409h50 17/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
507h00 18/01/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênGiới thiệu học phần v ...
609h50 18/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction to DA ...
707h00 19/01/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
807h00 20/01/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
908h55 20/01/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
1007h00 23/01/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
1108h55 23/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
1207h00 24/01/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
1309h50 24/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
1413h00 24/01/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânText analysis ...Phan Đức Duy (3t, )
Nguyễn Gia Long (3t, )
1507h00 25/01/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênBài 1: Take note và t ...
1609h50 25/01/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc Liênu1_What is discourse ...
1707h00 26/01/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
1807h00 27/01/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
1908h55 27/01/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
2007h00 30/01/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
2108h55 30/01/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânText analysis ...Nguyễn Thị Diễm (3t, )
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (3t, )
Đặng Anh Thư (3t, )
Nguyễn Thu Yến (3t, true)
Phan Đức Duy (3t, )
2207h00 31/01/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
2309h50 31/01/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
2413h00 31/01/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation methods ...Phan Đức Duy (4t, )
Nguyễn Tiến Dũng (4t, )
Nguyễn Nhật Minh (4t, )
Trần Ngọc Quỳnh (4t, )
Trần Thị Thảo (4t, )
Nguyễn Văn Cường (4t, )
2507h00 01/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênKỹ thuật phiên dịch- ...
2609h50 01/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...
2707h00 02/02/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
2807h00 03/02/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
2908h55 03/02/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
3007h00 20/02/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
3108h55 20/02/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
3207h00 21/02/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
3309h50 21/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
3407h00 22/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênSử dụng từ vựng hiệu ...Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Phan Đức Duy (1t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, )
3509h50 22/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU2_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Nguyễn Văn Cường (1t, )
3607h00 23/02/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
3707h00 24/02/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
3808h55 24/02/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
3907h00 27/02/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
4008h55 27/02/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation methods ...
4107h00 28/02/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
4209h50 28/02/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
4307h00 29/02/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhân tích diễn ngôn P ...
4409h50 29/02/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...
4507h00 01/03/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
4607h00 02/03/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
4708h55 02/03/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
4807h00 05/03/2024C3022NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
4908h55 05/03/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...Nguyễn Văn Cường (3t, )
Đào Vân Như (3t, )
Nguyễn Thị Diễm (3t, )
Nguyễn Gia Long (3t, )
Trịnh Đình Tuấn (3t, )
5007h00 06/03/2024C3023NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
5109h50 06/03/2024B2022DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
5213h00 06/03/20244NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...Đào Thị Mai Hương (3t, )
Phạm Thị Ngát (3t, )
Nguyễn Thị Như Quỳnh (3t, )
Trần Thị Thu Thảo (3t, )
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (3t, )
Trịnh Đình Tuấn (4t, )
5307h00 07/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhân tích diễn ngôn P ...Nguyễn Văn Cường (3t, )
5409h50 07/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU3_Discourse analysis ...
5507h00 08/03/2024C3023NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
5607h00 09/03/2024C3022NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
5708h55 09/03/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
5809h50 12/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Nguyễn Thị Diễm (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Trần Ngọc Quỳnh (2t, )
Trần Thị Thảo (2t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, )
5908h55 13/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6013h00 13/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
6113h55 13/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation procedure ...
6207h00 14/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Nguyễn Thị Diễm (2t, )
6307h55 15/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU4_Discourse analysis ...Phan Đức Duy (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (1t, )
Nguyễn Thu Yến (1t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, )
6409h50 19/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (1t, )
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Nguyễn Thị Diễm (1t, )
Nguyễn Gia Long (1t, )
Phạm Thị Ngát (1t, )
6508h55 20/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
6613h00 20/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
6713h55 20/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânMid-term test + check ...
6807h00 21/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Phan Đức Duy (1t, )
Nguyễn Thùy Dương (1t, )
Phùng Quang Khải (1t, )
Đào Thanh Nhung (1t, )
Trần Ngọc Quỳnh (1t, )
Đặng Anh Thư (1t, )
Nguyễn Thị Kiều Trang (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (1t, )
6907h55 22/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU5_Written Discourse ...Nguyễn Gia Long (1t, )
7009h50 26/03/2024B2032NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU6_Discourse Markers ...
7108h55 27/03/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
7213h00 27/03/20241NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânMid-term test + check ...
7313h55 27/03/2024B2023NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânEquivalence in Transl ...
7407h00 28/03/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...
7507h55 29/03/2024B2034NA25
Phân Tích Diễn Ngôn
Trần Thị Ngọc LiênU7_The application of ...
7607h00 02/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
7708h55 02/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânEquivalence in Transl ...
7807h00 03/04/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
7908h55 03/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8013h55 03/04/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
8107h00 04/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...
8207h00 05/04/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
8308h55 05/04/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
8407h55 06/04/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
8507h00 09/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
8608h55 09/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation errors ...Trịnh Đình Tuấn (3t, )
8707h00 10/04/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
8808h55 10/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
8913h55 10/04/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
9007h00 11/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...Nguyễn Văn Cường (3t, )
Phan Đức Duy (1t, )
Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Trịnh Đình Tuấn (1t, )
Nguyễn Thu Yến (1t, )
9107h00 12/04/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
9208h55 12/04/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
9307h55 13/04/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
9407h00 16/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
9508h55 16/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation errors ...
9607h00 17/04/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
9708h55 17/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
9813h55 17/04/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
9907h00 18/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênPhiên dịch trong lĩnh ...
10007h00 19/04/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
10108h55 19/04/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
10207h55 20/04/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
10307h00 23/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
10408h55 23/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị VânTranslation quality a ...
10507h00 24/04/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
10608h55 24/04/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
10713h55 24/04/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
10807h00 25/04/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênNote-Taking revision ...
10907h00 26/04/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
11008h55 26/04/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
11107h55 27/04/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
11207h00 30/04/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
11308h55 30/04/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân ...
11407h00 01/05/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
11508h55 01/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
11613h55 01/05/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
11707h00 02/05/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênRevision 1 ...
11807h00 03/05/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
11908h55 03/05/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
12007h55 04/05/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung
12107h00 07/05/2024C3022NA25-26H
Nghe Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
12208h55 07/05/2024B2033NA25
Biên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Đặng Thị Vân
12307h00 08/05/2024C3022NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
12408h55 08/05/2024B2023DL25-NA25
Lịch Sử Đảng
Phạm Thị Thu Trang
12513h55 08/05/2024C3023NA25-26H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 4
Trần Thị Hồng Nhung
12607h00 09/05/2024B2033NA25
Phiên Dịch Tiếng Anh Nâng Cao
Trần Thị Ngọc LiênTests ...
12707h00 10/05/2024C3022NA25-26H
Đọc Tiếng Hàn
Đỗ Thị Minh Hoàng
12808h55 10/05/2024C3023NA25-26H
Nói Tiếng Hàn
Gv Han Quoc
12907h55 11/05/2024C3023NA25-26H
Viết Tiếng Hàn
Trần Thị Hồng Nhung