Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thị Bảo Yến2312700027NA2701H15/02/2005NữTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh - Hàn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2701HTổng Hợp Tiếng Hàn 1 Trần Thị Hồng Nhung1000
2NA2701HCơ Sở Văn Hóa Việt Nam1000
3NA2701HTin Học Đại Cương 21000
4NA2701HNghe Tiếng Anh 21000
5NA2701HGiáo Dục Quốc Phòng1000
6NA2701HĐọc Tiếng Anh 21000
7NA2701HNói Tiếng Anh 21000
8NA2701HChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học1000
9NA2701HViết Tiếng Anh 21000
10NA27Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương4800
11NA27Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng4800
12NA27A-HNghe Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa2400
13NA27A-HĐọc Tiếng Anh 2 Bùi Thị Mai Anh2400
14NA27A-HViết Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Thu Hương2400
15NA27A-HTin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy2430
16NA27A-HNói Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa2400

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 15/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
208h55 16/01/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
313h55 16/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngMở đầu Chương 1. Văn ...
407h00 17/01/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
509h50 17/01/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
607h00 18/01/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (1t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Nguyễn Đạt Thành (1t, )
713h55 18/01/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
807h00 19/01/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyModule 4: Microsoft E ...Hoàng Thị Lan Anh (3t, true)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, true)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, true)
Nguyễn Yến Nhi (3t, true)
Phạm Đức Sơn (3t, true)
909h50 19/01/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
1008h55 22/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
1108h55 23/01/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
1213h55 23/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...
1307h00 24/01/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
1409h50 24/01/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (2t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Đạt Thành (2t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
1507h00 25/01/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t, )
Phạm Thị Linh (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Đoàn Diệu Thuý (3t, )
1613h55 25/01/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
1707h00 26/01/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 3-Định dạ ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
1809h50 26/01/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
1908h55 29/01/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
2008h55 30/01/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
2113h55 30/01/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Tổ chức quốc gi ...Lê Ngọc Ánh (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Lê Thị Thu Nguyệt (3t, false)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
2207h00 31/01/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
2309h50 31/01/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTrần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Phạm Thị Linh (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
2407h00 01/02/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
2513h55 01/02/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
2607h00 02/02/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5-Các Ha ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
2709h50 02/02/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
2808h55 19/02/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
2908h55 20/02/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
3013h55 20/02/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Văn hóa phục sức ...Hoàng Thị Lan Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Vân Anh (3t, false)
Lê Vũ Phương Dung (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Trịnh Huyền Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, false)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
3107h00 21/02/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
3209h50 21/02/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Đức Sơn (2t, )
Phạm Thị Linh (2t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Nguyễn Yến Nhi (1t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
3307h00 22/02/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
3413h55 22/02/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
3507h00 23/02/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.3.Hàm ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
3609h50 23/02/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
3708h55 26/02/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
3808h55 27/02/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
3913h55 27/02/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa cư trú 4 ...Nguyễn Hà Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Phương Thảo (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
Nguyễn Thị Hồng Vân (3t, false)
Phạm Khởi Vỹ (3t, false)
4007h00 28/02/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
4109h50 28/02/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPhạm Thị Linh (2t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
4207h00 29/02/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (1t, )
Phạm Thị Linh (3t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
4313h55 29/02/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
4407h00 01/03/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 5.6.Hàm ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Hoàng Thị Lan Anh (3t, false)
Lê Ngọc Ánh (3t, false)
Lê Vũ Phương Dung (3t, false)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Đoàn Diệu Thuý (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
4509h50 01/03/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
4608h55 04/03/2024C1033NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
4708h55 05/03/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
4813h55 05/03/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 5. Văn hóa tin ...Nguyễn Thị Diệu (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
Trần Thị Kiều Trinh (3t, false)
4907h00 06/03/2024C1033NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
5009h50 06/03/2024C1032NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Mai Anh (2t, )
Lê Ngọc Ánh (1t, )
Phạm Ngân Hà (2t, )
Đào Ngọc Thanh Lâm (2t, )
Phạm Thị Linh (2t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (2t, )
Bùi Thị Như Ngọc (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Đoàn Diệu Thuý (2t, )
5107h00 07/03/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
5213h55 07/03/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5307h00 08/03/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 6.Sắp xê ...Hoàng Thị Lan Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Vũ Xuân Mai (3t, false)
Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Nguyễn Yến Nhi (3t, true)
Nguyễn Yến Nhi (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Đoàn Diệu Thuý (3t, false)
Đỗ Thị Huyền Trang (3t, false)
Vũ Thị Bảo Yến (3t, false)
5409h50 08/03/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
5509h50 01/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
5608h55 02/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
5713h55 02/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngNguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Nguyễn Văn Quang Anh (3t, false)
Đào Ngọc Thanh Lâm (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Trần Công Minh (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Ngọc Nam Phương (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Đạt Thành (3t, false)
Trần Anh Thư (3t, false)
5807h00 03/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
5908h55 03/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6007h00 04/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6113h55 04/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6207h00 05/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 7.Thống k ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu (3t, true)
Phạm Thị Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
6309h50 05/04/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
6409h50 08/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
6515h50 08/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
6608h55 09/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
6713h55 09/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
6807h00 10/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
6908h55 10/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7007h00 11/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaHoàng Thị Lan Anh (1t, )
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Thị Diệu (1t, )
Lê Vũ Phương Dung (1t, )
Phạm Thị Linh (3t, )
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, )
Bùi Thị Như Ngọc (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
7113h55 11/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
7207h00 12/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) 8.Biểu đ ...Lê Hoàng Nhật Minh (3t, false)
Bùi Thị Như Ngọc (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Thị Nguyệt Nga (3t, false)
Nguyễn Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Thị Linh (3t, false)
7309h50 12/04/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
7409h50 15/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
7508h55 16/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
7613h55 16/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
7707h00 17/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
7808h55 17/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
7907h00 18/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8013h55 18/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8107h00 19/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...
8209h50 19/04/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
8309h50 22/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
8408h55 23/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
8513h55 23/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
8607h00 24/04/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
8708h55 24/04/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8807h00 25/04/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
8913h55 25/04/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9007h00 26/04/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Module 6: ...
9109h50 26/04/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
9209h50 29/04/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
9308h55 30/04/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
9413h55 30/04/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
9507h00 01/05/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
9608h55 01/05/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9707h00 02/05/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
9813h55 02/05/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9907h00 03/05/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
10009h50 03/05/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
10109h50 06/05/2024C1032NA27A-H
Viết Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Thu Hương
10208h55 07/05/2024C1033NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung
10313h55 07/05/2024C1033NA27
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
10407h00 08/05/2024C1032NA27A-H
Đọc Tiếng Anh 2
Bùi Thị Mai Anh
10508h55 08/05/2024C1033NA27A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10607h00 09/05/2024C1033NA27A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10713h55 09/05/2024C1033NA27
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10807h00 10/05/2024D2013NA27A-H
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
10909h50 10/05/2024C1032NA2701H
Tổng Hợp Tiếng Hàn 1
Trần Thị Hồng Nhung